Godkendte Boksere

Boksning er en af de mest sikre idrætsgrene inden for sporten. Men som altid, når mennesker er samlet omkring en aktivitet, er der risiko for, at man kan komme til skade. Derfor er boksningen omfattet af mange regler for at minimere risikoen for skader.

I henhold til Justitsministeriets cirkulære om offentlige boksekampe skal alle boksere, som deltager i konkurrence, være i besiddelse af en godkendt startbog. For at opnå startbog skal bokseren have gennemgået en lægeundersøgelse, der viser, at bokseren er sundhedsmæssig egnet til at kunne deltage i konkurrenceboksning.

DaBU accepterer at udenlandske boksere, som kommer til Danmark og ansøger om Dansk startsbog og som har en udenlandsk neurologundersøgelse samt synstest kan bruge denne, når den er godkendt af DaBUs rådgivende læge, Hans Clemens Sørensen.

Danske boksere skal sørge for at der på neurologundersøgelsen og synstesten står skrevet, at der ikke er noget i vejen for at de fortsætter med at bokse.

JABUs og SABUs startsbogudstedere skal sende en kopi af neurologundersøgelsen til DaBUs kontor før udlevering af godkendt startbog. Ingen bokser vil få lov til at bokse, hvis dette ikke er opfyldt.