Rammerne for DaBUs bredde- og ungdomsarbejde i perioden 1.5.2019 til 30.4.2020
er defineret således:

DaBUs bredde- og ungdomsarbejde inddeles i 2 niveauer: 2- 10 kampe og + 10 kampe

1 fælles DaBU træningssamling for bredde / ungdom

3-4 bredde- og ungdomssamlinger for DaBU vest deltagere

3-4 bredde- og ungdomssamlinger for DaBU øst deltagere

Unionsmatcher bredde- og ungdomskampe 2 x 6 matcher (6 i øst og 6 i vest), hvoraf 2 af disse er øst/vest mod hinanden

3-4 trænere tilknyttet øst og 3-4 trænere tilknyttet vest

Elitesektionen / landstrænere deltager som inspiration i udvalgte samlinger – aftales med sportschefen

DaBU unionsmatcher: I samarbejde med klubber; fortrinsvis klubber, der ikke kan mønstre en hel ’side’, men kan få 2-4 kampe på unionsprogrammet som ekstra kampe. DaBU dækker omkostning til forplejning for udtagne boksere og trænere, officials øst / vest, samt yder tilskud til læge på max kr. 1.000,-. Klubben dækker omkostning for egne matchninger

Træningssamlinger: DaBU dækker træneres evt. kørsel + kr. 300. Til frugt under træningssamlingerne. Evt. forplejning og overnatning opkræves via deltagerbetaling

DaBU fælles bredde- og ungdomssamling: DaBU yder tilskud til forplejning og overnatning

DaBU tilbyder træningsdragt + T-shirt til Unionstrænere (Budoexperten sponsor)

Kamptøj: Det skal vurderes om der skal købes ens kamptrøjer for hvert team

DaBUs breddeudvalg kontaktperson: Tina Hansen Berndsen, mobil: 2683 1530/ mail:tinahansenberndsen@dabu.dk