DaBUs bestyrelse informerer

Positivt nyt for træningsaktivitet til alle bokseklubber

21/5: Der er nu lempelser for udendørs idrætsaktiviteter her i fase 2 af genåbningen med betydning for kampsport, idet der åbnes for brug af plethandsker. Læs de opdaterede retningslinjer og konkrete rammer gældende pr. 20. maj: udendørs idræt.

Læs Q&A om udendørs idræt med og uden kropskontakt, med en række konkrete idrætsspørgsmål, opdateret 20. maj.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Retningslinier for udendørs træningsaktivitet i den aktuelle corona-situation

DIF tilpasser anbefalingerne til sine specialforbund og idrætsforeninger efter dialog med Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at landets idrætsforeninger kan begynde at afvikle udendørsidræt, som vel at mærke ikke indeholder kropskontakt, så længe det sker inden for myndighedernes krav og anbefalinger.

Vi ved at alle vores mange medlemmer savner boksetræning og fællesskabet, og at I ude i klubberne tripper for at komme igang igen. Med de nye anbefalinger er vi et skridt nærmere, men boksesporten som tæt kontaktsport må fortsat væbne sig med tålmodighed. De aktuelle lempelser gælder udelukkende idrætsaktivitet udendørs, og hverken for klassisk indendørsidrætter eller idrætter, der normalt dyrkes udendørs, vil det være en tilbagevenden til noget, der ligner almindelig foreningsaktivitet. ”Vi er meget langt fra normale tilstande. Myndighedernes anbefalinger og krav skal overholdes, og derfor er det en helt anden form for idræt, end den vi kender. Det er vigtigt at understrege,” udtaler DIF-formand Niels Nygaard.

Det er ude i den enkelte forening, der skal tages stilling til, om man er tryg ved at starte op med en tilpasset form for udendørs træning. Fra DaBU side understreges det, at anbefalingen betyder, at der kan laves fysisk og teknisk træning uden kropskontakt, udendørs, og så vidt at det foregår under disse forudsætninger:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper: max 10 personer, i 2 meters afstand
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er adgang til vand og sæbe
 • Mød op omklædt og tag hjem efter endt udendørsaktivitet
 • Rekvisitter deles ikke med andre. Medbring eget træningsudstyr. Afsprit grundigt, hvis faciliteter/rekvisitter benyttes af flere personer.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres)

Download SST_Plakat med Sundhedsstyrelsens gode råd til udendørsídræt, og hæng den op ved træningsstedet.

Ovenstående er træder i kraft pr. 21. april 2020, og DaBU vil løbende holde vores foreninger orienterede om udviklingen.
Find svar på en række spørgsmål i DIF QA_Forbund_20.april

DIF er fortsat i tæt politisk dialog med regering og sundhedsmyndighederne og holder såvel SPF som foreninger orienterede om de aktuelle restriktioner for vores idrætsvirke.

Læs DIF information i sin fulde længde HER
Myndighedernes råd og retningslinjer findes på coronasmitte.dk

____________________________________________________________________________________________________________________________________

De Nationale Begyndermesterskaber 2020 er udskudt

11/3 Efter Statsministeriets pressemøde vedr. Covid-19 med henstilling til, at alle arrangementer med deltagere over 100 personer aflyses, har bestyrelsen besluttet at udskyde de Nationale Begyndermesterskaber, der var planlagt til 3.-5. april. Når situationen omkring coronavirus er stabiliseret tager bestyrelsen i samråd med Hinnerup Bokseklub stilling til ny mulig dato for afholdelse af arrangementet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PRESSEMEDELELSE 8. JANUAR 2020

Boksesporten er klar til at slå et slag for parkinsonramte

"Danmarks Bokse-Union og Parkinsonforeningen er gået sammen om et bokseprojekt målrettet personer med parkinson. Projektet skydes i gang med en workshop for bokseinstruktører fredag den 10. januar hos tidligere verdensmester Jimmi Bredahl i Holbæk.

Parkinson er en af de mest almindelige neurologiske sygdomme, hvis følger bl.a. er rysten, muskelstivhed og langsomme træge bevægelser, samt en række non-motoriske symptomer. Der mangler i dag et tilbud med hård fysisk træning, som appellerer til personer med parkinson, og her er boksetræning helt oplagt. Træningen er baseret på hastighed, krydsbevægelser, rotation i ryggen, balance og koordination. I boksningen indgår også̊ træning af finmotorik, som særligt mennesker med parkinson har gavn af for at fastholde evnen til at skrive, spise selv, knappe eget tøj mv. Foruden de fysisk gavnlige effekter er målet med træning i bokseklubberne at tilbyde et socialt fællesskab i fritidslivet for parkinsonramte.

Lige nu er fem bokseklubber i Danmark i gang med at tage en certificering i Rock Steady Boxing, der er et amerikansk boksekoncept målrettet personer med parkinson. Rock Steady Boxing er en bokseform uden kropskontakt og bygger på den højeste faglige viden om parkinson, træning og boksning.

”Danmarks Bokse-Union er rigtig glade for at kunne sætte en ny vinkel på sporten og vise boksetræningens potentiale for en helt ny målgruppe,” fortæller Søren Rommelhoff fra Karlebo Bokseklub, som sammen med Danmarks Bokse-Union har udvalgt de fem bokseklubber, der er geografisk spredt i landet, og som i første omgang skal varetage opgaven.

Finn Smidt, der er 65 år og har haft parkinson i seks år, fortæller: ”Når man lever med parkinson, er det enormt vigtigt at få motion. Uden træning bliver jeg stiv i alle ledede, og jeg sover dårligere. Træningen skal gerne være hård og med høj puls, og her er parkinson boksning bare rigtig godt. Efter en boksetime føler jeg virkelig, at jeg har givet mig 110 %”.  Finn går fast til parkinson boksning én gang om ugen og har gjort det i 3-4 år. ”Det gode ved boksning er, at man mødes på et hold og træner sammen. Det er meget sjovere at bokse end f.eks. at løbe eller gå en tur,” siger han.

Gennemsnitsalderen for at få parkinson er 61 år, men også yngre personer får sygdommen. Erfaringen fra andre lande viser, at parkinsonramte i alle aldre og både mænd og kvinder kan have glæde af at gå til parkinson boksning. Dorthe Ilsfort er 41 år og har haft parkinson siden hun var 37 år. Dorthe går på et almindeligt motionsboksehold. ”Det bedste våben mod sygdommen er noget, der giver energi, noget hvor jeg er social og noget, hvor kroppen får udfordringer fysisk og kognitivt. Ét af mine våben er derfor boksning tre morgener om ugen med god musik, sved på panden, small talk, god energi og socialt samvær,” fortæller Dorthe og supplerer; ”for mig er motion, socialt samvær og glæde medicin.”

Parkinsonforeningen og Danmarks Bokse-Union er fredag den 10. januar samlet til en workshop hos tidligere verdensmester Jimmi Bredahl i hans bokselokaler i Holbæk. Der bliver undervist i Parkinsons sygdom og i bokseteknikker, der er til gavn for personer med parkinson. Den sidste del vil foregå sammen med ca. 15 parkinsonpatienter.

Ambitionen for projektet er på sigt at certificere op til 60 boksetrænere i Rock Steady Boxing, så boksetilbuddet foregår i hele Danmark. Dette kræver yderligere projektstøtte, som Parkinsonforeningen og Danmarks Bokse-Union arbejder på.

Pressekontakt

Signe Kirse Ellegaard, udviklingschef i Danmarks Bokse-Union, tlf. 27260614.

Marlene Grønnegaard Sørensen, projektleder i Parkinsonforeningen, tlf. 29447386."

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsens jule- og nytårshilsen 2019

Kære klubber,

Julen 2019 nærmer sig med hastige skridt, og traditionen tro har flere klubber et stort aktivitetsniveau her mellem jul og nytår, med stort anlagte stævner – forventeligt rigtigt godt besøgt – og ligeledes flere af disse stævner med udenlandsk deltagelse. Kort efter nytår starter endnu et travlt år i DaBU med Viking Box Cup, der i 2020 fejrer 25-års jubilæum.

2019 ringer snart ud – et år der på mange måde har stået på en forsat forandring i DaBU. Etablering af et nyt administrativt set-up med fysisk placering i Idrættens Kompetence Center (IKC). Ansættelse af udviklingschef Signe Kirse Ellegaard til at støtte bestyrelsens ønsker og initiativer i udvikling af Danmarks Bokse-Union, samt imødekommelse af ønsket om øget klubservice med informationer og support til alle de problemstillinger, der mødes i dagens foreningsdrift og udvikling af vores kære boksesport.

Sportsligt har bestyrelsens prioritet været en forsat forankring og implementering af vores strategiaftale med DIF, hvilken reelt er vores økonomiske støttefundament. DaBUs første kraft- og udviklingscenter har pr. 1.12 set dagens lys i Vejle. I et tæt samarbejde med Vejle Kommune og BK Wedala er det lykkedes at skabe et super stærkt fundament og gode rammer for udviklingen af et seriøst og velfungerende boksekraft- og udviklingscenter, hvilket er et stort delmål i den igangværende 4-årige strategiplan med DIF.
I takt med etablering af vort kraft- og udviklingscenter, er der lagt en plan for 3 landskampe hen over 2020, hvor bestyrelsen har aftale med om tv-dækning i forbindelse med DRTV-projektet Landskampen.
Til at varetage og sikre, at vi løfter alle de praktiske og administrative opgaver omkring kraft- og udviklingscentret i Vejle, samt de forestående landskampe, har bestyrelsen valgt at ansætte en projektkoordinator; vedkommende skal samtidig skabe et stærkt økonomisk fundament på eventområdet via bl.a. fonde og sponsorere. Det glæder bestyrelsen, at Lars Kristensen har sagt ja til opgaven, og han vil fremadrettet i tæt samarbejde med udviklingschef Signe og sportschef Thomas Kyø tegne praktikken og informationer omkring landskampe og vores boksekraftcenter i Vejle, samt de to kommende udviklingscentre, der ligeledes er delmål i strategiaftalen hhv. 2020 og 2021.

2020 er også olympisk år. For boksningen tegner dette OL 2020 sig noget anderledes, end de tidligere OL, idet AIBA ikke på nogen måde er involveret i opgaven. DaBUs formand er af IOC udpeget til at fungere i et OL Tokyo 2020 netværksteam for udvikling af koncept der skal danne rammerne for både kvalifikation til OL, samt selve OL-turneringen i Tokyo til sommer. Det kan garanteres, at atleternes fokus har højeste prioritet i det kommende OL Tokyo 2020. DaBUs bestyrelse og Elitesektionen har valgt at prioritere OL kvalifikationen ekstremt højt, både sportsligt men også i forhold til markedsføring af boksesporten generelt. En økonomisk satsning vi er overbeviste om, vil komme flere gange tilbage med positiv opmærksomhed omkring vores sport, hvilket uden tvivl vil smitte yderst positivt af på bokseklubberne rundt i landet.
De boksere, der ved årsskiftet er en del af DaBUs OL Tokyo 2020 bruttotrup, vil alle skulle indgå en aftale med DaBU for hele 2020. Dette ikke for at binde de enkelte boksere, men for at DaBU i samarbejde med vores sponsorer kan sikre et rentabelt økonomisk fundament for vores forholdsvis store OL-satsning, hvori landskamp 2020 planen med DRTV naturligvis indgår.

Alt er desværre ikke lykkedes for bestyrelsen i 2019. Den planlagte DaBU digitale platform udtænkt som online-modul og klubværktøj med redskaber til klubsupport ved afholdelse af stævner, valid database for aktive kampklare boksere, matchning samt resultatformidling. Bestyrelsen er, trods mange timers indsats og arbejde fra det digitale udvalg, udviklingschefen, samt indkøbt assistance til registrering af klubber og boksere, ikke lykkedes med at få platformen i mål i 2019. Bestyrelsen og samarbejdspartner på platformen skal derfor inden for kort tid have fundet en holdbar løsning, der imødekommer de krav og specifikationer platformen er tiltænkt. Flere gode og alternative løsninger er i spil og det forventes, at vi kan melde noget konkret ud omkring DaBUs digitale platform inden for kort tid, samt forhåbentligt have en digital platform i drift før sommerferien.

Som besluttet på repræsentantskabsmøde 2019 er der nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelses af oplæg for timingen af DaBU mesterskaber, herunder DaBU Øst og DaBU Vest mesterskab, samt de nationale begyndermesterskaber. Arbejdsgruppen har fremlagt et super konstruktivt oplæg til en ny sæsonplan for mesterskabsafholdelse, hvilket bliver taget op ved det kommende repræsentantskabsmøde den 17.5.2020.

Traditionen tro er det DaBU Vest, der skal danne rammen for de Danske Mesterskaber 2020. Bestyrelsen søger en klub til samarbejde for afholdelse af DM 2020 – henvendelse herpå modtages gerne hurtigst muligt. DaBU skal ligeledes afholde og arrangere de Nordiske Mesterskaber i marts 2021 – henvendelse for afholdelse af dette store event modtages også meget gerne inden for kort tid. En langsigtet planlægning er yderst vigtigt for at skabe økonomisk sammenhæng og velforberedte arrangementer.

DaBUs bestyrelse og ansatte ønsker hele Boksedanmark en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Vi glæder os til samarbejdet om den forsatte udvikling af Danmarks Bokse-Union.

På bestyrelsens vegne

Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Åbning af DABU boksekraftcenter i Vejle

Det er med stolthed, at Danmarks Bokse-Union den 1. december kan slå dørene op til det første boksekraftscenter i landet som rammen for dansk boksnings elitearbejde.

Kraftcentersamarbejdet er indgået med BK Wedala, som også lægger hus og faciliteter til centret. BK Wedala har ligeledes et godt og konstruktivt samarbejde med Vejle Kommune, der har været meget positive omkring en satsning på boksesporten i Vejle by.
De centrale brugere bliver landsholdsboksere og meget aktuelt, den 12 personers store OL bruttotrup, som nu får faste træningsrammer i regi af det nye boksekraftcenter.

Til at varetage den daglige drift og organisering af kraftcentret tilknyttes en projektstilling, og DaBU er rigtig glade for at kunne byde velkommen til Lars Kolstrup Kristensen som koordinator for DaBU kraft- og udviklingscenter (KUC) og DaBU events, med start 1. december. Lars Kolstrup Kristensen har de seneste 4 år været en særdeles aktiv del af BK Wedala og bl.a. været drivkraften bag en succesfuld udvikling af de Jyske Mesterskaber, og senest Landskampen mod Tyskland i oktober, som blev dækket af DRTV.

Med åbning af boksekraftcentret i Vejle kan DaBU tilbyde en struktureret og sammenhængende indsats for unionens seriøse eliteboksere. Bokserne får bl.a. mulighed for morgentræning, kvalificeret sparring og individuel træning og vejledning af DaBU sportschef og landstræner. Ønsket er at skabe optimale forudsætninger for at kunne kombinere en boksekarriere med uddannelse, familie- og arbejdsliv.
DaBU har store forventninger til, at aktiviteterne i kraftentret udbygges i fremtiden, dels med afholdelse af store bokseevents, dels med tilbud til bredere målgrupper af boksere. Desuden er ambitionen, at boksekraftcentret i Vejle skal bane vej for etablering af flere udviklingscentre, der skal styrke den røde tråd i bokseunionens talentarbejde.

Med sportslig hilsen
DaBU's bestyrelse


Til alle klubber

I forbindelse med ændringer i DaBUs fremtidige kontor-setup med fraflytning af DaBUs nuværende kontorlokaler/faciliteter pr. 1. oktober 2019 nedlægges også DaBUs telefonnummer.

Kontaktinformation fra 1. oktober 2019 til DaBUs sekretariat:

DaBUs administration kontaktes på dabu@dabu.dk

DaBUs regnskabsfunktion kontaktes på regnskab@dabu.dk

DaBUs udviklingskonsulent, Signe Kirse Ellegaard, kontaktes på # 2726 0614 / ske@dabu.dk

Alle kontaktoplysninger kan også findes på DaBUs hjemmeside: www.dabu.dk

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union


Danske Mesterskaber 2019

Mesterskaberne afholdes 15.-17. november 2019 i samarbejde med
Jyllinge Boxing Team på 
Baunehøjskolen, Baunegaardsvej 85, 4040 Jyllinge.


Møde med Arrangementudvalget

20. maj 2019

Deltagere: Flemming Nissen, Stig B. Nielsen, Lars Brovil og Finn Bryhl

 1. Stig har holdt evaluerende møde med Korsør BK. og de mener at SM var godkendt fra alle sider.
 2. Fremover vil der til mesterskaberne blive uddelt medaljer til mester uden kamp, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  a. Man skal som min. have bokset 10 kampe.
  b. Man skal min. have vundet 3 kampe.
  c. Man skal som min. have bokset 3 kampe i igangværende sæson.
  d. Er der tilmeldt 2 bokser i klassen skal der kåres mester, hvis den ene melder fra.
  e. Elitesektionen seeder 1-2 i hver vægtklasse, ved 3 deltagere seedes der ikke.
 3. Danske mesterskaber 2019 afholdes 15-17 November.
 4. DaBU laver aftaler med klubber om afholdelse af mesterskaber, og efterfølgende ligger alle opgaver frem til mesterskaberne hos arrangementsudvalget med reference til kontaktpersonen for DaBU´s bestyrelse.
 5. Alle kan deltage ved NBM selvom der ikke har været, kamp til lokale mesterskaber.
 6. Arrangementsudvalget tilbyder deres rådgivning til udformning og underskrivning af samarbejdsaftaler med klubberne op til mesterskaberne.
 7. DaBU´s D/K udvalg udpeger personer til vejning til mesterskaberne.

Information fra bestyrelsen

6. maj 2019

Sæsonen og det store aktivitetsniveau går på held. Årsafslutning med festivitas og udmærkelser af boksere står for døren i rigtig mange klubber i den kommende tid. I DaBU regi har vi et forestående repræsentantskabsmøde søndag den 2. juni på programmet, hvor vi håber på stor deltagelse fra så mange klubber som overhovedet muligt.

For bestyrelsen er det vigtigt med stor tilslutning til repræsentantskabsmødet, således at flest mulige kommer og giver deres mening tilkende. Positive, som konstruktivt kritiske meninger, er vigtige for helheden i vores fællesskab: Danmarks Bokse-Union. Informationer med retningslinjer, tid og adresse kan ses på www.dabu.dk under fanen Rep.møde 2019. Repræsentantskabsmappen 2019 bliver tilsendt digitalt direkte til samtlige klubber og udvalgsformænd. Den vil ligeledes kunne downloades fra DaBUs hjemmeside.

NBM 2019 er netop overstået. Et mesterskab med rekordtilmelding og et rekordstort antal kampe på programmet både lørdag og søndag. Et par super dage i en yderst positiv atmosfære og god stemning. Et mesterskab afviklet i et tæt samarbejde med Jyllinge Boxing Team og deres mange ihærdige og tjenstvillige frivillige samt DaBUs arrangement udvalg. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak og ros til jer alle, der gjorde dette NBM 2019 til noget helt særligt. Tak.

Bestyrelsen har, som tidligere informeret, arbejdet ihærdigt på et mere nutidigt administrativt setup. Et setup, der ligeledes støtter repræsentantskabets ønsker om større klubservice, samt udvikling af vores unions mange forretningsgange og administrative forpligtelser. Formanden vil på det kommende repræsentantskabsmøde orientere yderligere på emnet. Første skridt i en mere nutidig retning er dog taget.

Det er med stor glæde at bestyrelsen kan informere om, at vi pr. 1. juni 2019 byder Signe Kirse Ellegaard velkommen som udviklingschef i Danmarks Bokse-Union. Signe er tidligere dansk mester i boksning for SIK Fight og er stadig aktiv i klubben. Samtidig kender Signe vores union særdeles godt fra sine mange år i græsrødderne omkring dansk boksning. Signe har gennem de sidste otte år været souschef i Dansk Atletik forbund. Signe vil være til stede ved vores kommende repræsentantskabsmøde for en nærmere personlig præsentation.

Sæt kryds i kalenderen 15. til 17. november 2019 for de Danske Mesterskaber 2019. Mesterskaberne vil i år blive afholdt i Jyllinge i et tæt samarbejde med Roskilde Kommune. Jyllinge Boxing Team samt DaBUs arrangement udvalg.

DaBU er omdrejningspunkt på endnu to events inden sommerferien: Landskamp mod Irland på torvet i Blokhus den 25. maj 2019, som afvikles i et tæt samarbejde med Pandrup Bokseklub. Der vil være gratis adgang på torvet i Blokhus. – Den 8. juni 2019 stiller DaBU med en udvalgt talenttrup til et stævne ved det årlige veterantræf i Græsted. Dette event afvikles i tæt samarbejde med Gilleleje Bokseklub. DaBUs talenter møder et udvalgt talenthold fra Nordtyskland.  – Bestyrelsen håber flest mulige fra hele bokse Danmark møder op ved disse to events og støtter de danske boksere frem mod sejr.

Vel mødt til repræsentantskabsmødet den 2. juni på Fyn.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union


Information fra bestyrelsen

4. januar 2019

DaBUs bestyrelse er glade for at kunne offentliggøre, at have opnået aftale med DPBF  (Dansk Professionelt Bokseforbund), omkring rammer/regler for fælles afvikling af boksestævner.

Det har længe været bestyrelsens opfattelse, at et samarbejde med DPBF ville være i alles interesse, selvfølgelig med tanke på de betydelige muligheder for promovering dette bringer. Deri også håbet om - og muligheden for - et højere aktivitetsniveau.

Vi mener også, at dette vil øge den enkelte klubs mulighed for indtjening og deri også motivation. Endeligt er håbet selvfølgelig også, at dette tiltag kan være med til at øge mediernes fokus på vores sport, med positiv omtale og dækning til følge.

Bestyrelsen håber at I alle vil tage godt imod dette initiativ og vi vil - sammen med DPBF - naturligvis stå til rådighed for yderligere spørgsmål.

DaBUs bestyrelse


Kære bokse Danmark

Information fra bestyrelsen

December2018

Kære bokse Danmark

Julen og nytår står for døren

DaBUs bestyrelse udsender hermed sidste de informationer for året 2018

Det er med stor glæde og stolthed at bestyrelsen via flere henvendelser og i medierne kan læse at rigtig mange af Danmarks Bokse-Unions klubber og ledere bliver nomineret lokalt i nær miljøet for deres store ildsjæle og samfundsmæssige indsats – netop dette viser at vi i boksemiljøet forstår og rummer at tage socialt ansvar på tværs i hele samfundet uden en politiske agenda men derimod med et stort menneskeligt hjerte og ønske om at gøre en forskel.

Til alle jer klubber og ledere, der er blevet nomineret til en erkendtlighed – et kæmpe stort tillykke fra hele Danmarks Bokse-Union. I gør en forskel lokalt og nationalt. Jeres indsats gør at vi i bestyrelsen motiveres til at løbe en ekstra meter med alle de overordnede gøremål for jer ude i græsrødderne.

Sæsonen er fuld i gang der har indtil nu været en super interesse og et stort fremmøde til langt de fleste stævner rundt om i landet: Dejligt at vores sport forsat kan trække folk til huse når konceptet og formatet omkring stævnet er det rigtige. Dette sker udelukkende på basis at hårdt klubarbejde, stor deltagelse fra frivillige og personer med tilknytning til boksenetværket. På venge af hele Danmarks Bokse-Union sendes en stor tak og ros til jer, der forsat lægger stor energi og arbejde i at afholde klubstævner.

Det er altafgørende for vores sport og union at stævneaktiviteten øges og at flere klubber tager handsken op og afholder stævner i deres lokalområder. Det at afholde et lokalt stævne handler ikke udelukkende om at få afviklet kampe for jeres klubaktive, men i høj grad også om at sætte klubben på landkortet og gøre nærområdet opmærksom på klubben og de aktive boksere. Tit og ofte sker rekruttering af nye medlemmer i loopet på et afholdt stævne. DaBUs bestyrelse opfordrer hermed de klubber, der har været inaktive på stævneafholdelse til at sætte sig som målsætning at afholde minimum et stævne i det nye år. Ikke for DaBUs bestyrelses skyld men for fællesskabets i Danmarks Bokse-Unions skyld.

Det er endnu engang kommet bestyrelsen for øre at køre penge mellem klubberne forsat er et stort team i forbindelse med afholdelse af stævner.  Når det samtidigt er overvejende klubber der er inaktive på afholdelse af stævner, er det tid til at overveje om vi reelt ønsker forsætte af denne vej.

Det er ikke DaBUs bestyrelses ansvar at regulere på klubbernes samarbejde, men vi opfordrer endnu engang og på det kraftigste at det påny overvejes en ekstra gang om ikke kørepenge klubberne imellem er en saga blot. I langt de fleste andre forbund er kørepenge afskaffet for flere år siden. De har med stor succes indset at skal aktiviteten i sporten øges med flere stævner og kampe.

DM 2018

En stor tak til BK Sct. Jørgen, Holstebro, for nogle super rammer og jeres store energi omkring afviklingen af DM 2018. Det var første gang at DM slog vejen forbi Holstebro. I som klub og frivillige ledere kan på mange måder være stolte af jeres store og vellykkede indsats i afviklingen af DM. Samarbejdet har været helt i top og forløbet i en super atmosfære.

Deltagelsen og tilmeldingen til DM 2018 var igen højere end året før. Der blev ligeledes bokset flere kampe under DM 2018 end året før, hvilket jo heldigvis tyder på at aktiviteten i klubregi er i fremgang. Kvaliteten og intensitet samt fightervilje og ikke mindst konditionsniveauet hos samtlige deltagere var markant i top.

Et stor tillykke til alle de danske mestre 2018. Det bliver spændende at følge jeres udvikling og aktivitet fremadrettet.

Når Danmarks Bokse-Union nu igen i år har god og positiv fremgang på vores DM. Når både antal af deltagere og afviklede kampe er gennem de sidste 3 år øget. Kan det være enormt trættende at vi gentagne gange i medier og fra flere klubledere skal lytte til  ” alt ikke er som i gamle dage” – Undertegnede opfordrer hermed til at samtlige kikker fremad ad. Forholder sig til nutiden og er forandringsparate, hvilke langt de fleste heldigvis evner.

Endnu en gang en stor tak til hele teamet bag BK Sct. Jørgen, Holstebro, for jeres indsats på afholdelsen af DM 2018.

DaBUs digitale platform

Workshops på introduktion af DaBUs kommende digitale platform er gennemført. Undertegnede ligger sig fladt ned og tager det fulde ansvar og accepterer helt og aldeles kritikken. Alle de kritiske bemærkninger omkring præsentationen samt afviklingen af den digitale plat form er fuldt ud modtaget.

Når det så er sagt har bestyrelsen trods alt stor tillid til at platformens elementer omkring de støttefunktioner, der kan hjælpe os med boksningens udvikling fremadrettet ved afvikling at stævner, matchning, opdatering af resultater, antal boksede kampe for de enkelte boksere samt til den interne kommunikation klubber og klubber imellem. Denne del var og er første prioritet i udviklingen af den digitale platform. Dette kom desværre ikke til udtryk i afviklingen af de gennemførte workshops.

Bestyrelsen har glædeligvis efter afholdelse af introduktionen til den digitale workshop fået super mange og konstruktive feedbacks på elementer og tiltag, der med stor værdi for fællesskabet kan lægges ind under den digitale platform.

Enkelte har ytret bekymring og usikkerhed på, om I ledere ude i klubberne nu formår og evner at benytte og forstå værdien i et hjælpeværktøj som den digitale platform. Her er det bestyrelsens helt klare opfattelse at langt de fleste klubber følger i det store og hele godt med i udviklingen på digitale hjælpemidler- Langt de fleste klubber anvender jo internettet, hjemmesideformat og de sociale medier som et aktivt redskab i deres klubregi – så at påstå klubberne ikke evner og formår at kunne deltage i og omkring den digitale platform, er efter bestyrelsens opfattelse at tale ned til jer i klubberne.

Information på næste skridt og deltagelse i DaBUs digitale platform udsendes separat direkte til alle klubber, således kommunikationen på dette emne målrettes og ikke sammenblandes med den øvrige drift.

Iøvrigt har bestyrelsen nedsat et kompetent digitalt udvalg, der vil hjælpe og støtte med den forsatte udvikling omkring digitale platform.

Økonomi

DaBUs budget for 2018 overholdes til fulde. DaBU har forsat en sund og bæredygtig økonomi.  Fra og med 1. januar 2019 er driften fra SABU og JABU nu 100 % integreret under DaBU. De i JABU og SABU planlagte aktiviteter og omkostninger til og med 31. december 2018 er nu afholdt. De resterende aktiver vil ved årsskiftet blive fuldt forankret i DaBUs drift og økonomi.

Et nyt 2019 budget, der afspejler og rummer udvikling og drift af aktiviteter i det nye samlede Danmarks Bokse-Union er nu udarbejdet. Bestyrelsen har på bedste måde og efter bedste evne forsøgt finde et sund og et rationelt kompromis på fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 2019.

Der er i budgettet blevet skruet op på flere håndtag: Diplomboksning og breddearbejde samt udvikling af vores drift- og administration setup bliver vægtet tungere end tidligere. Langt de fleste elementer som landshold og elitearbejde er forsat i status quo. Enkelte tidligere forhold og rammer fra de tidligere lokalunioner er nu tilpasset til det nye format, således at vi fremadrettet kun har et format.

Kontingent for 2019 udgør kr. 8.500 inklusiv den obligatoriske kollektive forsikring. I forbindelse med udsendelse af kontingent opkrævning fremgår opdelingen på de enkle elementer. (Se i øvrigt referat fra bestyrelsesmøde 8. december 2018 her vil flere oplysninger være at finde på emnet.)

AOB / PRO Boksning

Nye rammer fra AIBA gør det nu muligt at boksere med 14 professionelle kampe samt boksere, der ønsker at teste sig selv af i professionel boksning, forsat kan virke og bidrage under Danmarks Bokse-Unions fællesskab og samtidig være et stort aktiv lokalt og ikke mindst forsat være en del af græsrødderne i klubregi. Denne nye mulighed skal vi i dansk boksning formå at gribe og udvikle til gavn og glæde for sportens fremtid.

Som med alt andet nyt kræver det tid og arbejde at få fastsat og forankret det helt præcise format og setup samt ikke mindst rammerne herfor. Dette arbejde er nu igangsat – Bestyrelsen har nedsat et AOB/PRO boksningsudvalg, der er trukket i arbejdstøjet for at skabe det helt rigtige format, som evner at kunne rumme alle de nye muligheder det nye format giver vores sport.

I en god dialog og et fælles initiativ med DPBFs formand og dennes bestyrelse har vi fundet en platform, der giver god tro og tillid på en fælles udvikling af sporten til alles glæde. Et format  på afvikling af stævner i et ligeværdigt samarbejde om AOB/PRO boksestævner. Straks aftalen er endeligt finpudset i begge bestyrelser udsendes konkret information direkte til alle klubber, således at alle er fuldt ud bekendt med de faktuelle forhold og reguleringer for boksere samt for afholdelse af stævner i det nye format. (Se i øvrigt flere detaljer i referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2018.)

Opfordring fra bestyrelsen

Det nye format på et samlet dansk boksning kan naturligvis give anledning til spørgsmål samt ikke mindst forslag til nye udviklingsmuligheder. Bestyrelsen opfordrer hermed på det kraftigste til at den enkelte klubleder tager kontakt direkte til bestyrelsen for at få afklaret sine eventuelle spørgsmål – Vores telefon er åben for en god og konstruktiv dialog på afklaring af evt. spørgsmål og forslag til udvikling af vores sport.

Alternativt er der fortsat mulighed for at sende indslag og indspark med gode idér til udviklingen af vores sport som kan lægges op på vores hjemmeside via dabu@dabu.dk  – dersom der i disse opslag er konkrete spørgsmål til bestyrelsen vil disse efter bedste evne forsøges besvaret i et efterfølgende opslag på DaBUs hjemmeside, men ingen fra bestyrelsen ønsker at indgå eller deltage i en negativ og personfikseret retorik.

Vi har en meget demokratisk proces med vores repræsentantskab som øverst myndighed. Vi afholder repræsentantskabsmøde i første halvår af 2019, hvor alle har muligheden for at give sin mening tilkende samt motivere forslag til ændringer af det eksisterende til noget andet eller helt ny. Anvend denne demokratiske ret i stedet for at gå og hyle op i lukkede kredse og blot fokusere på det negative.

Mesterskaber 2019

JM 2019 begyndermesterskaber samt U15 og U17 kvalifikation til JM 2019 afholdes den 19.-20. januar 2019 i et samarbejde med Herning ABK. Invitation og information er udsendt samt uploadet på DaBUs hjemmeside her.

JM 100 års jubilæumsstævne den 25.-26. januar 2019 i Vejle afholdes i tæt samarbejde med BK Wedela. Invitation og information er udsendt samt uploadet på DaBUs hjemmeside her.

SM 100 års jubilæumsstævne den 22.-24. marts 2019 afholdes i Vemmelev i et tæt samarbejde med Korsør ABK.

Nationale Begynder Mesterskaber 2019 (NBM) afholdes 26.-28. april 2019 i Jyllinge i et tæt samarbejde med Jyllinge Boxing Team.

DaBU repræsentantskabsmøde - forventes afviklet primo maj 2019.

De Danske Mesterskaber november 2019 –afholdes i Gilleleje.

Diverse løst og fast

Bestyrelsen er igen fuldtallig – Tina er tilbage i fulde omdrejninger.

Udviklingen af hjemmesiden til et mere tidssvarende format. Bestyrelsen har udpeget næstformand Michael Jensen til at komme med et oplæg på fremtidens DaBU hjemmeside til implementering fra ny sæson 2019 / 2020.

Kontortid - bestyrelsen. Med intention om at kunne støtte og afklare langt flere henvendelse fra klubberne, vil Finn Bryhl fremadrettet have fast kontakttid i hverdagen kl. 18-20. (se bestyrelsesreferat af 8. december 2018.)

Informationsflow via DaBUs officielle mailadresse vil i ferieperioder tackles af formanden, således at alle henvendelser får den rette opmærksomhed.

IT – Danmarks Bokse-Union råder dags dato ikke over et tidssvarende IT setup – ej heller et system, der forankrer eller gemmer historikken på central platform. Det hidtidige IT setup er udelukkende varetaget via bestyrelsens og udvalgenes private IT løsninger. Der skal ses ind i en fremadrettet løsning, som skaber sikkerhed for at vores data, backup og sikkerhedssystem er nutidigt.

Træneruddannelser med fokus på det boksefaglige/tekniske vil i 2019 blive varetaget af elitesektionen og DaBUs landstrænere. Kurser forventes afholdt i perioden maj til september 2019.

Motionstræner-uddannelse gennemføres i 2019 af Kent Hansen – Forventes afholdt kort før sæsonstart 2019/2020.

DaBUs bestyrelse ønsker jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

På bestyrelsens vegne
Lars Brovil.
Formand


DaBUs formands kalender:

Uge 42

15.10 - Dabu kontor arbejde
16.10 - Dabus kontor Brøndby + møder
17.10 - DaBU sponsor møder - Sjælland
18.10 - DaBU kontor arbejde
20.10 - Diplom stævne - Randers DK Thor

Uge 43

22.10 - DaBU kontor arbejde
24.10 - Dabu kontor Brøndby + møder
24.10 - Dabu bestyrelses møde
25.10 - BK Wedala - møde vedr. kraft center
26.10 - Stævne besøg Kolding BK & Horsens AK

Uge 44-

29.10 - DaBU kontor arbejde
30.10 - Dabus kontor Brøndby
1.11 - AIBA Congress - rejse til Moskva
2.11 - AIBA Congress
3.11 - AIBA Congress
4.11 - AIBA Congress - rejse til DK

Uge 45 - foreløbig.

5.11 - DaBU kontor arbejde vedr DM tilmelding / udskilnings kampe
6.11 - Dabu kontor arbejde
9.11 - DM Udskilnings kampe DaBU vest & øst


Informationsbrev oktober 2018

3. oktober 2018

Informationsbev fra DaBUs bestyrelse kan læses her


DaBUs formands kalender:

  7. august 2018 - på DaBUs kontor + møde med DIF.
14. august 2018 - på DaBUs kontor + møde med DIF.
18. august 2018 - SaBU repræsentantskabsmøde, Vordingborg.
21. august 2018 - på DaBUs kontor + møde med DIF.
  1. september 2018 - møde m/DaBUs udvalg, Fjeldsted Skov Kro.
  2. september 2018 -DaBU repræsentantskabsmøde, Fjeldsted Skov Kro.

DaBUs kalender:

2. september 2018 - DaBU repræsentantskabsmøde. Læs mere HER

DIFs kalender:

29. september 2018 - DIF budgetmøde.

Generel kalender:

2.-3. november 2018 - AIBA ord. kongres afholdes i Moskva.


DaBUs formands kalender:

11. juli 2018 - møde med DIF vedr. Bokse kraftcenter.
11. juli 2018 - møde med kampsportgruppen.

DaBUs kalender:

2. september 2018 - DaBU repræsentantskabsmøde. Læs mere HER

Generel kalender:

20.-23. juli 2018 - EUBC møde i Moskva, arrangeret i forbindelse med  lodtrækning til næste sæsons WSB. Flemming Nissen deltager.

2.-3. november 2018 - AIBA ord. kongres afholdes i Moskva.


Åbent brev fra DaBUs bestyrelse

Kære klubledere, trænere og boksere

DaBUs bestyrelse er dybt bekymrede over de tiltagende forsøg på at afholde - og faktisk afholde - såkaldte ”boksestævner”, som finder sted navnligt i Københavnsområdet. Disse stævner/kampe udgør en potentiel risiko, for deltagernes sundhed og i yderste konsekvens deres liv!

Danmarks Bokse-Union (DaBU):

Danmarks Bokse-Union er Danmarks øverste myndighed, hvad angår boksning i Danmark.

Danmarks Bokse-Union er ansvarlig overfor de danske myndigheder og dansk lovgivning i det hele taget.

Danmarks Bokse-Union er det eneste administrative organ, for dansk boksnings deltagelse ved Olympisk Boksning (AOB), VM, EM samt øvrige internationale mesterskaber, alle kontrolleret og  organiseret under AIBA (det internationale bokse-forbund for 202 lande).

Danmarks Bokse-Union er det eneste administrative organ, for dansk boksnings deltagelse ved de Nordiske Mesterskaber og Dansk Idræts Forbunds (DIF) Danske Elite Mesterskaber for senior kvinder og mænd.

Manglen på et anerkendt styrende organ for disse udøvere og rammerne omkring stævnerne gør, at boksningen foregår uden licens og uden harmonisering af regler (AIBA og DaBU) og love (Justitsministeriet) . Dette fører til alarmerende variationer i sikkerhedsstandarder, hvilket udgør en betydelig trussel mod den enkelte boksers  sundhed. Dette ville ikke være tilfældet, hvis der blev konkurreret i anerkendt/officiel boksestil (også kaldet olympisk boksestil), med de respektive tilknyttede regler og love. Denne anerkendte stilart/boksning udbydes KUN igennem Danmarks Bokse-Union og de derigennem tilknyttede klubber.

Nogle af disse nye ”boksestævner” afholdes muligvis under foranstaltninger, der ligner de sikkerhedsstandarder DaBU opererer med, men disse er ikke ensartede. Vi er opmærksomme på, at der har fundet konkurrencer sted uden tilstrækkelige sikkerhed og generel overholdelse af sikkerhedskrav. Disse krav er altafgørende for - og vedtaget med dette formål:  At beskytte bokseren. Deri ligger også kontrol af den enkelte boksers egnethed til at konkurrere.

Som styrende - og bestemmende organ, er bokserens sikkerhed DaBUs prioritet nummer ét!

Ligesom deltagelse i alle andre kontakt- og kampsportsgrene, udgør deltagelse i en boksekamp en potentiel helbredsrisiko, Derfor insisterer vi også på, at alle sikkerhedsstandarder og krav er opfyldt før, under og efter alle kampe, sanktioneret af Danmarks Bokse-Union, leveret via vores netværk af mere end 100 tilknyttede klubber.

DER SKAL SØGES - OG OPNÅS  - POLITITILLADELSE TIL ALLE STÆVNER! (Der er IKKE noget der hedder ”lukkede” stævner eller ”opvisningsstævner”!). 

Alle boksere skal undergå en lægeundersøgelse, både før og efter de bokser en kamp. Dette gælder ved hver eneste kamp! 

Der SKAL være en læge til stede ved ringside. Dette gælder ved hver eneste kamp!

Alle kampe skal overvåges af verificerede og kvalificerede officials (registrerede under DaBU).

Officials har pligt til at tilse, at boksere matches jævnt (kampantal)og efter gældende vægt og alderskrav.

Boksere har ikke lov til at konkurrerer, medmindre alle disse bestemmelser er opfyldt – og dette gælder også, selvom begivenheden ikke kaldes konkurrence, eller f.eks. har status af ”opvisning”, ”velgørenhed” eller lignende.

Meget få andre sportsgrene har det samme niveau af sikkerhedsbestemmelser og specifikke krav til sikkerhed, hvad angår den enkelte konkurrencedeltager. Forskning viser, at korrekt styret og reguleret boksning er langt mindre farlig end mange andre sportsgrene. Lad os ikke ødelægge dette.

Vores anbefaling til alle, der er involverede i disse ”frikampe”, eller påtænker at deltage i disse kampe, under ikke regulerede former er:

Gå til din lokale amatør bokseklub, hvor du vil blive uddannet og undervist i sporten af ​​kvalificerede personer. Disse trænere er erfarne i boksning, kender og forstår fuldt ud vigtigheden af ​​din sikkerhed og vil i øvrigt sikre at du, hvis du skal konkurrerer mod andre, er på et regulært konkurrenceniveau. De vil ligeledes sikre dig en fornuftig matchning, hvilket er væsentligt for din beskyttelse, sikkerhed og dit sportslige velvære.

Eksempler på utilstrækkelig sikkerhed, i forbindelse med allerede afholdte stævner, uden stævnetilladelse:

Kampe uden forudgående indhentelse af polititilladelse (ALLE kampsportsstævner skal erhverve dette)

Kampe uden forudgående lægeundersøgelse

Kampe uden læge ved ringside

Boksere uden startbog

Boksere der ikke besidder et medicinsk lægekort (Godkendt for ét år – bevis på konkurrenceegnethed)

Boksere der er matchet uden hensyn til alder og vægt, ligesom kampantal ikke er taget i betragtning.

Kampe der bliver dømt og dømt af uuddannede officials.

Det er DaBUs bestyrelses håb, at klubber, trænere og ledere vil være behjælpelige med at håndhæve og italesætte gældende regler, ligesom prioriteringen af den enkelte boksers sikkerhed og helbred må være i alles tanke og interesse.

DaBUs bestyrelse


D/K seminar 2018 i Jylland og på Sjælland

DaBUs D/K-Udvalg har i samarbejde med DaBUs bestyrelse, afholdt D/K-seminar
i Jylland og på Sjælland.

Ved seminaret gennemgås eventuelle ændringer og ajourføring af AIBAs gældende regler,
ligesom kamplederens kommandoer og tegngivning koordineres.

Den forløbne sæson evalueres og der aftales retningslinjer for den kommende sæson.

Specifikke AIBA-krav til videreuddannelse/graduering af dommere og kampledere til international
status gennemgås, ligesom DaBU-godkendelse og motivation af samme, fremlægges.

Forslag fra bestyrelsen om oprettelse af Supervisor uddannelse debatteres.

Som et nyt tiltag, indføres evaluering og kategorisering af de danske dommere og kampledere.
Dette med fokus på optisk og kritisk vurdering, i positiv dialog.  Kategoriseringen foretages med
henblik på at øge d/k-standarden som helhed, med den individuelle præstation som motivation.

Kategoriseringen af dommer og kamplederpræstationen (kategoriseringen er delt i disse) lægges
samtidigt til grund for udtagelser til nationale mesterskaber.

D/K – bøger godkendes (for ét år ad gangen).

DaBUs bestyrelse

Spørgsmål vedrørende gældende AIBA-regler, kan rettes til D/K-Udvalget (Jørgen

Hammer, Finn Brühl og Henrik Andersen), alternativt DaBU (Michael Jensen)

Se i øvrigt:
https://www.aiba.org/aiba-technical-competition-rules/
https://www.dabu.dk/regler-bestemmelser/


Klubberne har klare ønsker til DaBU

DIFs undersøgelse af bokseklubberne skal bruges til at udvikle forbundsarbejdet til glæde for klubberne

Den undersøgelse blandt DaBUs medlemsklubber, som Danmarks Idrætsforbunds analyseafdeling har lavet for DaBU, er nu færdig.

Formålet med undersøgelsen har været at tegne et billede af medlemmer og aktiviteter i klubberne. Herunder at få klarlagt hvor stor en andel af medlemmerne, der er kampboksere, og hvilke aktiviteter klubberne har for de medlemmer, der ikke er kampboksere. Undersøgelsen har også kigget på, hvilke DaBU-tilbud klubberne bruger nu og ønskerne for fremtiden.

Undersøgelsen er sendt ud til alle klub formænd og 73 har svaret, hvilket giver en rigtig fin svarprocent . De 73 klubber repræsenterer dog medlemsmæssigt 70 procent af alle medlemmerne i Danmarks Bokse-Union.

Her er nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner: 

 • Størstedelen af DaBUs medlemsklubber er bokseklubber med under 100 medlemmer. 
 • Klubberne har i gennemsnit lidt over 2 trænere med DaBU-uddannelse, mens 60 procent af trænerne i klubberne har ikke nogen DaBU-uddannelse. 
 • Tæt på hver tredje klub tilbyder ”kom og træn selv”. 
 • 660-690 medlemmer er aktive kampboksere, hvilket svarer til ca. 7 procent af DaBU’s samlede medlemstal. 
 • Det er primært DaBUs tilbud og set-up i relation til de ca. 7 pct. aktive kampboksere omkring stævner og landshold, samt kurser og træneruddannelse, som klubberne gør brug af i dag. 
 • Formændene ønsker flere uddannelsestilbud, mere konsulentbistand, bedre koordinering. De har generelt et ønske om en fornyelse og modernisering fra DaBUs side, der kan skabe udvikling og positive fortællinger i klubberne og omkring boksesporten. 
 • Formændene ønsker større gennemsigtighed om, hvad man får for pengene, da de mener, at kontingentet til DaBU er for højt. 
 • Det er også et udbredt ønske, at DaBU kan spille en aktiv rolle i forhold til at udvikle digitale platforme, der kan lette i forhold til medlems- og stævneadministration. 
 • En række formænd udtrykker også ønske om, at JABU, SABU og DaBU skal fusionere, så der er et samlet sted for boksere og ét sæt regler.

Se hele undersøgelsen og endnu flere konklusioner her: Bokse_Rapport_280518

Undersøgelsen skal bruges af bestyrelsen i det forsatte arbejde, sammen med bokseklubberne at udvikle forbundsarbejdet og dansk boksning, så det i højere grad matcher de ønsker og behov, som I ude i klubberne forventer.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union


Halvårs statusmøde mellem DaBUs formand og DIF

6. juni 2018

Vi har modtaget følgende respons på mødet fra DIFs specialkonsulent i udviklingsafdelingen, Jan Darfelt:

Jeg konstaterer, at DABU har arbejdet med de i strategiplanen nævnte procesdelmål og fremlagt dokumentation for de løste opgaver, herunder kravspecifikation til talent/landsholdstrupper, beskrevet proces vedr. diplomtræneruddannelse, rekruttering/ 4 personer på AIBA coach uddannelse, ligesom udarbejdelse at kraftcenterdefinition er igangsat og drøftelser med kommuner påbegyndt.

Jeg finder derfor at DABU er ”godt i gang” og ser frem til at DABU yderligere intensiverer indsatsen parallelt med de overvejelser i pt. gør jeg omkring organisationsændringer med afsæt i den nyligt udarbejdede rapport om dansk boksning.


Nyhedsinformation

Persondataforordningen

Så er vejledningen til foreningerne om persondataforordningen klar – se vedhæftede.


Orientering om DIF og DGIs foreningspulje

kan downloades her:


Til alle klubber registreret under DaBU

Danmarks Bokse-Union
31. maj 2018

DaBUs bestyrelse er blevet gjort bekendt med, at der i øjeblikket fremsendes indbydelse til at deltage i
et stævne, arrangeret af ”et nyt forbund i Danmark”. Stævnet forventes afholdt hos Lyngby Kickboxing.

Det skal hér præciseres :

Det er ikke tilladt klubber/boksere, registreret under DaBU, at deltage i stævner/turneringer i Danmark,
som ikke har opnået stævnetilladelse af enten JABU, SABU eller DaBU.

Hvis man deltager i ovennævnte stævne, eller andre stævner som afholdes af andre kampsportsforbund,
ophæves DaBU bokselicens. Denne kan først generhverves efter overstået karantæne på ét år. Denne
karantæne er at regne fra sidste kamp i ét forbund, til første kamp i et andet kampsportsforbund.

DaBUs bestyrelse er blevet gjort bekendt med, at der løbende arrangeres stævner/arrangementer,
som afvikles i ”lukkede” rammer, med særligt indbudte deltagere/tilskuere.

Det skal hermed præciseres:

Det er ikke tilladt klubber/boksere, registreret under DaBU, at deltage i stævner/turneringer i Danmark,
som ikke har opnået stævnetilladelse af enten JABU, SABU eller DaBU.

Det er ikke tilladt, jf. kampsportsbekendtgørelsen (justitsministeriet) , at afholde lukkede stævner i Danmark: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185249

ALLE stævner kræver polititilladelse.

Det er ligeledes et krav, at der - ved ethvert stævne - er en læge til stede, ligesom der kræves en forudgående lægeundersøgelse, af den enkelte udøver.

Ethvert boksestævne på dansk grund, skal ligeledes forestås af D/K’ere registreret under DaBU.

Brud på ovenstående vil medføre sanktioner reguleret af DaBUs bestyrelse. I yderste konsekvens kan
dette betyde eksklusion af de deltagende klubber, trænere og udøvere.

DaBUs bestyrelse


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 4. april 2018 kan læses her


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 13. februar 2018 kan læses her


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 14. januar 2018 kan læses her


Nyhedsinformation

Persondataforordningen

Så er vejledningen til foreningerne om persondataforordningen klar – se vedhæftede.


Orientering om DIF og DGIs foreningspulje

kan downloades her:
DIF og DGIs foreningspulje(31-01-2018)
Lokale idrætsforeninger(31-01-2018)


Nyhedsinformation

Danmarks Bokse-Union
Februar 2018

Danmarks Bokse-Unions bestyrelse har følgende nyhedsinformationer:

Repræsentantskabsmøde 2018
DaBUs repræsentantskabsmøde bliver i 2018 afholdt den 2. september 2018 i Jylland – præcis tid og sted bliver udsendt, kommunikeret samt offentliggjort på www.dabu.dk i henhold til gældende vedtægter.

Venligst sæt nu kryds i kalenderen. Det er vigtigt at flest mulige stemmeberettigede deltager. Møder op og anvender deres stemme og indflydelse til påvirkning af Dansk Boksnings fremtid – Vi skal have sat retningen samt rammerne for det fremtidige DaBU.

DaBUs økonomi – regnskabsafslutning pr. 31.12.2017
DaBUs sekretariatsleder, Marianne, er netop i disse dage ved af lægge sidste hånd på resultatopgørelsen samt diverse praktik omkring 2017 årsregnskabet – til almen information er Danmarks Bokse-Union økonomiske fundament forsat sundt og 100 % inden for de udstykkede rammer. Balancen er forsat positiv med et lille plus i forhold til budgettet udarbejdet for 2017. Gennemgang af det endelige årsregnskab 2017 samt budget for 2018 vil naturligvis blive gennemgået på det kommende repræsentantskabsmøde i september 2018.

Ophævelse af boksebekendtgørelsen pr. 01.01.2018 – pr. februar 2018
Bestyrelsen takker lovudvalget for den konstruktive feedback og de gode spørgsmål til det nye setup. DaBUs bestyrelse, med næstformand Michael Jensen som overordnet tovholder, har på bedste vis forsøgt at gøre det nye setup så smidigt som muligt indenfor AIBAs gældende regler og rammer – Bestyrelsen har på enkelte punkter søgt assistance ved AIBA. Dette for at få underbygget samt bekræftet vores tolkning. Bestyrelsen finder det nye konkurrence setup godt og nu velfungerende – Bestyrelsens ønske om et forsat stort fokus på boksernes sundhed/sikkerhed samt trivsel kommes godt i møde med at vores lægeansvarlige med deres fagkompetencer ved de enkelte stævner/turneringer siger pænt goddag med en lille undersøgelse før matchen, tilser bokserne og samtidig siger pænt farvel efter endt kamp i ringen – Vedrørende graviditetsattest/dokumentation for boksere under den seksuelle lavalder (15 år). Efter aftale med AIBA og i henhold til gældende dansk lovgivning ændres dette pr. 1. marts 2018 - således at det udelukkende er et krav for boksere over 15 år med graviditets attest/dokumentation.

Beskrivelse af det nye konkurrence setup samt diverse informationer hertil – findes opdateret på www.dabu.dk.

Kommunikation til DABUs bestyrelse samt udvalg via sociale medier
Bestyrelsen har gennem de sidste måneder fået gentagne og mange henvendelser om hvorfor DaBUs bestyrelse eller udvalg ikke offentligt kommenterer på enkelte personers spørgsmål og udsagn via Facebook eller kommenterer på udsagn og påstande opslået på flere af de uofficielle sites for bokseinteresserede via Facebook.

DaBUs bestyrelse samt de tilhørende udvalg modtager meget gerne spørgsmål, indspark samt kritik og især gerne positiv kritik. Det er dog nødvendigt at alle disse henvendelser foregår via vores officielle kanal daba@dabu.dk således at vi kan sikre at Danmarks Bokse-Unions foreninger modtager den konkrete og helt officielt korrekte information direkte samt ikke mindst at vi som forbund anvender de for DaBU afsatte ressourcer, målrettet på medlemmer af DaBU og ikke på privatpersoners meninger og holdninger.

Boksning i udlandet – Opråb!
Atter en gang oplyser vi til de af jer, som endnu ikke er bevidst om, at DaBU fra Justitsministeriets side er underlagt oplysningskrav samt krav om at føre registrering af alle boksekampe med deltagelse af medlemmer under DaBU uanset niveau, køn eller alder.

Dette gør sig ligeledes gældende for kampe bokset i udlandet – Det er til enhver tid klubbens ansvar at indsende oplysninger til DaBUs kontor pr. mail senest 7 hverdage efter endt deltagelse ved et udenlandsk arrangement.

Det er forsat tilfældet at disse informationer ikke kommer ind til DaBU som forventet – hvorfor der på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fastlagt tiltag og sanktioner overfor de klubber, der ikke formår at efterleve dette simple og enkle krav.

NBM 2018
Som tidligere informeret – bliver årets NBM afholdt i Hornslet Hallen i perioden 20.-22. april 2018. De sidste detaljer er ved at blive lagt på projektet. Hornslet BK og DaBUs arrangementsudvalg er i god dialog om afviklingen af et godt arrangement - Invitationer samt tilmeldingslink er på vej direkte ud til samtlige klubber samt tilhørende information vil blive opslået på www.dabu.dk

Fingeren på pulsen ”klub undersøgelse”
Samtlige klubber vil indenfor kort tid modtage link til deltagelse i en indledende undersøgelse, hvilket gerne skulle give input til, hvordan I ude i klubberne ønsker rammerne og udviklingen i Dansk Boksning skal struktureres og håndteres. – Efterfølgende vil der blive inviteret til struktur workshops til definering af Dansk Boksnings fremtidige struktur. Struktur workshops og undersøgelsen ” Fingeren på pulsen” varetages af Danmarks Idrætsforbunds udviklingsafdeling i et tæt samarbejde med bestyrelsen. Det er af stor vigtighed at alle klubber, stor som lille og uanset aktivitetsniveau – giver sin mening til kende, således at vi har størst og breddest videngrundlag for det videre arbejde.

Regionale informationsmøder
DaBUs bestyrelse vil henover de kommende måneder bestræbe sig på at afholde regionale informationsmøder rundt omkring i landet. Invitationer vil blive sendt ud direkte til de enkelte klubber for lokation samt tid og sted i netop deres område. – Intentionen med disse informationsmøder er, at I ude i klubberne kan komme med jeres konstruktive input til den fremtidige udvikling af Dansk Boksning under DaBU – Der vil naturligt være tid til spørgsmål omkring status og diverse praktik.

Dommer/Kampledere–udvalget
Bestyrelsen vil i et tæt samarbejde med D/K udvalget indenfor kort tid igangsætte proces for udarbejdelse af platform for uddannelse, graduering samt en klar evaluerings- og udtagelsesproces. Det er bestyrelsens og udvalgets helt klare holdning af vi via konkret uddannelse, seminarer og relevante oplysninger kan videreføre og løfte det gode arbejde vores D/K udvalg udfører. DaBU er i tæt dialog med AIBA for anvendelse af deres nyudarbejdede materiale/lærebog for en fremtidig D/K uddannelse. Der er i denne forbindelse ligeledes tanke om en konkret Supervisor uddannelse, men mere nyt om dette tiltag straks den endelige planform er klar til at blive søsat.

Medlemsregistrering for 2017
Det konstateres pr. dags dato at ikke mindre end 15 klubber endnu ikke har færdiggjort deres lovpligtige arbejde for indsendelse af oplysning om medlemsregistrering for 2017 – DaBU har nu fået overdraget opgaven fra DIF – sidste frist for registrering er 28.02.2018.

DaBUs kontor udsender i den kommende uge sidste rykker til de klubber, der endnu ikke har formået at løfte opgaven på indsendelse af oplysninger. Undertegnede vil hermed stærkt opfordre til at disse klubber giver dette den krævede opmærksomhed og derved bidrager til fællesskabet –

Vi glæder os til at se jer derude i hallerne.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union