DaBU rep.møde 2019

DaBU repræsentantskabsmøde 2019 afholdes 2. juni 2019
på Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

DaBU repræsentantskabsmødemappe 2019 kan ses her

Fuldmagt til DaBU repræsentantskabsmøde 2019 kan downloades her

DaBU repræsentantskabsmøde invitation 2019 kan ses her
—————————————————————————

 Eventuelle forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal i henhold til DaBUs love være skriftligt motiveret og modtaget af bestyrelsen senest 4 uger inden repræsentantskabsmødet.