Formandens kalender

Dato   Aktivitet Aktivitetstype
1/11 2018 AIBA Congress i Moskva rejse
2/11 2918 AIBA Congress i Moskva møde
2/11 2018 AIBA Congress i Moskva møde
4/11 2018 AIBA Congress i Moskva rejse
5/11 2018 DaBU kontor arbejde vedr DM tilmelding / udskilningskampe
6/11 2018 DaBU kontor arbejde
9/11 2018 DM udskilningskampe DaBU vest & øst
Uge 46 Møde med DIF vedr. internationalt arbejde møde
Uge 46 Møde med Budo Experten møde
Uge 46 Møde med Evens Ashire Boxing Team møde