Seneste nyt fra DaBU


 

DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 3. april 2018 kan læses her


Frivillige i idrætsforeninger slipper for registrering og gebyrer

Pressemeddelelse fra DIF kan læses her


DaBUs kontor holder påskelukket

Mandag den 26. marts til og med tirsdag den 3. april 2018.


Nyt fra elitesektionen

U19 Europamesterskaber 2018

I forbindelse med U19 Europamesterskaberne, der afholdes den 17-26. april 2018 i
Roseto Degli Abbruzzi, Italien, har DaBU udtaget følgende boksere:

54 kg Melissa Mortensen - Varde AK

60 kg Nikolai Terteryan  – Hornslet B.K.
64 kg Oliver Møllenberg  – Gilleleje Bokseklub
69 kg Sebastian Terteryan, Hornslet B.K.

Coach: Thomas Kyø
D/Ker: -


Nyt fra elitesektionen

Nordiske Mesterskaber 2018

I forbindelse med Nordiske Mesterskaber, der afholdes den 23.-25. marts 2018 i Oslo, Norge,
har DaBU udtaget følgende boksere:

49 kg Julie Madsen (00) - Høje Taastrup Bokseklub
54 kg Melissa Mortensen (01) - Varde Atlet Club
60 kg Cecilie Kølle (00) - Bokseklubben Rollo
69 kg Klaudia Lewadny (00) - Bokseklubben EBBK

57 kg Emilie Jespersen  - Christianshavns Idræts Klub
60 kg Ditte Frostholm  - Høje Taastrup Bokseklub
64 kg Yvonne B Rasmussen – Herlev Boxing
69 kg Lena Bertelsen  - Bokseklubben Rollo

49 kg Daniel Malik (01)  - Herlev Boxing
60 kg Nikolai Terteryan (01) – Hornslet B.K.
64 kg Oliver Møllenberg (00) – Gilleleje Bokseklub
69 kg Jakob Bank – BK Wedala
91 kg Thorbjørn Boudigaard (01) – Bokseklubben Limfjord

56 kg Ahmad El Ahmad  - Korsør Amatør Bokseklub
60 kg Danny Jensen – BK Nordsalling
69 kg Islam Zajpulayev – Herning Amatør Bokseklub
75 kg Nikki Møller Nielsen – Grindsted Atlet Klub

Coach: Thomas Kyø, Henrik Bauer, Daryoush Sørensen
D/Ker: Finn Bryhl, Klavs Madsen


DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde 13. februar 2018 kan læses her


KLUB-kompetencer

1-dagskursus. der gør det nemmere og sjovere at være i din klub.

Søndag den 18. marts 2018. Tilmelding senest 2. marts 2018.

Download kursusinvitationen her: Invitation-KLUB-kompetencer


 DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde kan læses her


Nyhedsinformation

Invitation til Team Cutman Certification Course i Irland

Henvendelse til Lars Brovil, hvis man ønsker at deltage i ovenstående.

Deltagelse sker for egen regning. Fristen for tilmelding slutter 20. februar 2018.

Kursusinformation kan downloades her: Invitation to Team Cutman Certification Course

Team Cutman Equipment List + Cutman Course Module


Nyhedsinformation

Danmarks Bokse-Union
Februar 2018

Danmarks Bokse-Unions bestyrelse har følgende nyhedsinformationer:

Repræsentantskabsmøde 2018
DaBUs repræsentantskabsmøde bliver i 2018 afholdt den 2. september 2018 i Jylland – præcis tid og sted bliver udsendt, kommunikeret samt offentliggjort på www.dabu.dk i henhold til gældende vedtægter.

Venligst sæt nu kryds i kalenderen. Det er vigtigt at flest mulige stemmeberettigede deltager. Møder op og anvender deres stemme og indflydelse til påvirkning af Dansk Boksnings fremtid – Vi skal have sat retningen samt rammerne for det fremtidige DaBU.

DaBUs økonomi – regnskabsafslutning pr. 31.12.2017
DaBUs sekretariatsleder, Marianne, er netop i disse dage ved af lægge sidste hånd på resultatopgørelsen samt diverse praktik omkring 2017 årsregnskabet – til almen information er Danmarks Bokse-Union økonomiske fundament forsat sundt og 100 % inden for de udstykkede rammer. Balancen er forsat positiv med et lille plus i forhold til budgettet udarbejdet for 2017. Gennemgang af det endelige årsregnskab 2017 samt budget for 2018 vil naturligvis blive gennemgået på det kommende repræsentantskabsmøde i september 2018.

Ophævelse af boksebekendtgørelsen pr. 01.01.2018 – pr. februar 2018
Bestyrelsen takker lovudvalget for den konstruktive feedback og de gode spørgsmål til det nye setup. DaBUs bestyrelse, med næstformand Michael Jensen som overordnet tovholder, har på bedste vis forsøgt at gøre det nye setup så smidigt som muligt indenfor AIBAs gældende regler og rammer – Bestyrelsen har på enkelte punkter søgt assistance ved AIBA. Dette for at få underbygget samt bekræftet vores tolkning. Bestyrelsen finder det nye konkurrence setup godt og nu velfungerende – Bestyrelsens ønske om et forsat stort fokus på boksernes sundhed/sikkerhed samt trivsel kommes godt i møde med at vores lægeansvarlige med deres fagkompetencer ved de enkelte stævner/turneringer siger pænt goddag med en lille undersøgelse før matchen, tilser bokserne og samtidig siger pænt farvel efter endt kamp i ringen – Vedrørende graviditetsattest/dokumentation for boksere under den seksuelle lavalder (15 år). Efter aftale med AIBA og i henhold til gældende dansk lovgivning ændres dette pr. 1. marts 2018 - således at det udelukkende er et krav for boksere over 15 år med graviditets attest/dokumentation.

Beskrivelse af det nye konkurrence setup samt diverse informationer hertil – findes opdateret på www.dabu.dk.

Kommunikation til DABUs bestyrelse samt udvalg via sociale medier
Bestyrelsen har gennem de sidste måneder fået gentagne og mange henvendelser om hvorfor DaBUs bestyrelse eller udvalg ikke offentligt kommenterer på enkelte personers spørgsmål og udsagn via Facebook eller kommenterer på udsagn og påstande opslået på flere af de uofficielle sites for bokseinteresserede via Facebook.

DaBUs bestyrelse samt de tilhørende udvalg modtager meget gerne spørgsmål, indspark samt kritik og især gerne positiv kritik. Det er dog nødvendigt at alle disse henvendelser foregår via vores officielle kanal daba@dabu.dk således at vi kan sikre at Danmarks Bokse-Unions foreninger modtager den konkrete og helt officielt korrekte information direkte samt ikke mindst at vi som forbund anvender de for DaBU afsatte ressourcer, målrettet på medlemmer af DaBU og ikke på privatpersoners meninger og holdninger.

Boksning i udlandet – Opråb!
Atter en gang oplyser vi til de af jer, som endnu ikke er bevidst om, at DaBU fra Justitsministeriets side er underlagt oplysningskrav samt krav om at føre registrering af alle boksekampe med deltagelse af medlemmer under DaBU uanset niveau, køn eller alder.

Dette gør sig ligeledes gældende for kampe bokset i udlandet – Det er til enhver tid klubbens ansvar at indsende oplysninger til DaBUs kontor pr. mail senest 7 hverdage efter endt deltagelse ved et udenlandsk arrangement.

Det er forsat tilfældet at disse informationer ikke kommer ind til DaBU som forventet – hvorfor der på det kommende bestyrelsesmøde vil blive fastlagt tiltag og sanktioner overfor de klubber, der ikke formår at efterleve dette simple og enkle krav.

NBM 2018
Som tidligere informeret – bliver årets NBM afholdt i Hornslet Hallen i perioden 20.-22. april 2018. De sidste detaljer er ved at blive lagt på projektet. Hornslet BK og DaBUs arrangementsudvalg er i god dialog om afviklingen af et godt arrangement - Invitationer samt tilmeldingslink er på vej direkte ud til samtlige klubber samt tilhørende information vil blive opslået på www.dabu.dk

Fingeren på pulsen ”klub undersøgelse”
Samtlige klubber vil indenfor kort tid modtage link til deltagelse i en indledende undersøgelse, hvilket gerne skulle give input til, hvordan I ude i klubberne ønsker rammerne og udviklingen i Dansk Boksning skal struktureres og håndteres. – Efterfølgende vil der blive inviteret til struktur workshops til definering af Dansk Boksnings fremtidige struktur. Struktur workshops og undersøgelsen ” Fingeren på pulsen” varetages af Danmarks Idrætsforbunds udviklingsafdeling i et tæt samarbejde med bestyrelsen. Det er af stor vigtighed at alle klubber, stor som lille og uanset aktivitetsniveau – giver sin mening til kende, således at vi har størst og breddest videngrundlag for det videre arbejde.

Regionale informationsmøder
DaBUs bestyrelse vil henover de kommende måneder bestræbe sig på at afholde regionale informationsmøder rundt omkring i landet. Invitationer vil blive sendt ud direkte til de enkelte klubber for lokation samt tid og sted i netop deres område. – Intentionen med disse informationsmøder er, at I ude i klubberne kan komme med jeres konstruktive input til den fremtidige udvikling af Dansk Boksning under DaBU – Der vil naturligt være tid til spørgsmål omkring status og diverse praktik.

Dommer/Kampledere–udvalget
Bestyrelsen vil i et tæt samarbejde med D/K udvalget indenfor kort tid igangsætte proces for udarbejdelse af platform for uddannelse, graduering samt en klar evaluerings- og udtagelsesproces. Det er bestyrelsens og udvalgets helt klare holdning af vi via konkret uddannelse, seminarer og relevante oplysninger kan videreføre og løfte det gode arbejde vores D/K udvalg udfører. DaBU er i tæt dialog med AIBA for anvendelse af deres nyudarbejdede materiale/lærebog for en fremtidig D/K uddannelse. Der er i denne forbindelse ligeledes tanke om en konkret Supervisor uddannelse, men mere nyt om dette tiltag straks den endelige planform er klar til at blive søsat.

Medlemsregistrering for 2017
Det konstateres pr. dags dato at ikke mindre end 15 klubber endnu ikke har færdiggjort deres lovpligtige arbejde for indsendelse af oplysning om medlemsregistrering for 2017 – DaBU har nu fået overdraget opgaven fra DIF – sidste frist for registrering er 28.02.2018.

DaBUs kontor udsender i den kommende uge sidste rykker til de klubber, der endnu ikke har formået at løfte opgaven på indsendelse af oplysninger. Undertegnede vil hermed stærkt opfordre til at disse klubber giver dette den krævede opmærksomhed og derved bidrager til fællesskabet –

Vi glæder os til at se jer derude i hallerne.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union

 

 


Konkurrencereglement - opdateret

Gældende pr. 1. januar 2018 (opdateret 18-01-2018) kan læses her

Dette erstatter tidligere version.


Invitationer 2018


Danske Mesterskaber 2018

DaBUs bestyrelse søger værtsklub for afviklingen af DM 2018 - Læs mere her


Samarbejdsaftale om MR-skanninger

Aleris-Hamlet hospitaler - Læs mere her


Orientering fra DIF om gebyr for frivilligt sundhedspersonale i foreningerne

Kære specialforbund

Som mange af jer sikkert har læst i medierne, har der været en del drøftelser af gebyr for frivilligt sundhedspersonale i foreningerne. I nedenstående link og tekst kan I læse, om hvor sagen er:  

Intet gebyr for frivilligt sundhedspersonale i foreningerne
Læger, tandlæger, fysioterapeuter og andet sundhedsfolk skal som udgangspunkt fremover betale et gebyr for registrering, hvis de bijobber. Men det skal ikke gælde frivilligt arbejde i idrætsforeninger.

DIF er i tæt dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om de nye regler, der fra årsskiftet indebærer, at sundhedspersonale skal betale et gebyr på op til 4.000 kroner per behandlingssted, hvor de bijobber. Det har blandt andet ført til, at et stor antal vagtlæger har droppet deres bijob. Med loven vil ministeriet skabe et bedre overblik over, hvor i landet der bliver udført behandling.

I princippet kunne det også blive en bekostelig affære for det frivillige sundhedspersonale indenfor idrætten – og dermed de danske idrætsforeninger. Et overslag fra f.eks. DJU med 5.400 medlemmer viser, at der til dækning af gebyrer for deres frivillige sundhedspersonale ved stævner osv. kunne forventes en ekstra udgift for op mod 200.000 kr. årligt. Det er en udgift, der enten skal dækkes af det frivillige sundhedspersonale eller af foreningerne.

DIF tog derfor straks kontakt til Sundhedsministeriet, efter at sagen kom frem. Tilbagemeldingen fra Sundhedsministeren var, at det på ingen måde er intentionen, at det frivillige foreningsliv skal rammes af den nye lov. Derfor indkalder ministeriet meget snart de relevante parter på området, blandt andet DIF, for at vende alle hjørner og sikre, at det frivillige foreningsliv ikke får problemer på grund af den nye lov.

Ministeriet er – efter ønske fra DIF - allerede kommet med en udmelding på sin hjemmeside, hvor de bekræfter, at frivilligt sundhedspersonale i foreningsidrætten ikke skal betale gebyr. Der bliver nu arbejdet med to principper: 1) Hvis man fungerer som frivillig, ulønnet sundhedspersonale i en forening, så skal man ikke betale gebyr. 2) I forhold til dem, der får betaling for at fungere som sundhedspersonale i en forening, vil man indføre en passende bagatelgrænse, så man ikke skal betale gebyr, fordi man får et mindre honorar e.l.. Samtidig vil ministeriet sikre, at selve registreringen gøres enkel og ubureaukratisk.

Udmeldingen fra ministeriet kan læses her: https://stps.dk/da/nyheder/2018/frivillige-sundhedspersoner-skal-ikke-betale-gebyr/

DIF forventer, at indkaldelsen til mødet i ministeriet vil komme i løbet af meget kort tid, og der vil komme yderligere information til foreningerne herefter.


Elitesektionen

Elitesektionen har nu sat DaBUs trup for 2018 - se mere her


Nyhedsinformation

Danmarks Bokse-Union
Januar 2018

Danmarks Bokse-Union bestyrelse håber I alle har haft en super jul samt er kommet godt ind i det nye år.

Nationale Begynder Mesterskaber (NBM) 2018
NBM bliver i år afviklet i perioden 20.-22. april 2018 – Hornslet Bokse- og Motionsklub har påtaget sig opgaven – stævnerne kommer til at foregår i Hornslet Hallen. Teamet bag Hornslet Bokse- og Motionsklub har fremlagt et super oplæg for rammerne samt afviklingen af årets NBM – Invitationer bliver udsendt medio februar 2018 samt offentliggjort på www.dabu.dk.

Ophævelse af boksebekendtgørelsen pr. 01.01.2018
Det første stævne står for døren under det nye setup efter ophævelse af boksebekendtgørelsen pr. 01.01.2018. Bestyrelsen takker mange gange for al den konstruktive feedback, der har været til nye setup. DaBUs næstformand, Michael Jensen, har samlet essensen af de mange spørgsmål – hvilket inden for den næste uge vil blive lagt på www.dabu.dk til download og almen information.

Kommunikation fra DaBUs bestyrelse
Bestyrelsen er fuldt ud orienteret om den for tiden meget omtalte sag, der deles og kommenteres heftigt på de sociale medier – Til alles orientering er bestyrelsen helt klar over vores ansvar. Alle de forholdsregler vi, som specialforbund under DIF, har mulighed for og lovhjemmel til, er fuldt aktiveret – Sagen ligger i Danmarks Idrætsforbund og deres jurister vil fortsat håndtere sagen 100 %, således at alle forhold bliver fuldt afdækket - DaBU følger og bakker op om deres anvisninger og beslutninger.

England Boxing
Som det sikkert er jer bekendt, er der for tiden en del uro i den store engelske boksefamilie – Vi har modtaget en del henvendelser omkring retningslinjer på temaet – I, som stævnearrangører, sikrer jer bedst muligt ved at henvende jer direkte til England Boxing på e-mail lynette.mayo@englandboxing.org for eventuelle spørgsmål om de enkelte klubber forsat er under AIBA godkendelse. Inden I afholder stævne/turnering med eventuel deltagelse af boksere og officials fra engelske klubber, henvender I jer til undertegnede, hvorefter I får tilsendt dokument, hvorpå de engelske klubber skal underskrive en erklæring.

Boksning i udlandet
Til de af jer, som endnu ikke er bevidst om fakta  – DaBU har fra Justitsministeriet et krav om at føre registrering af alle boksekampe med deltagelse af medlemmer under DaBU uanset niveau eller alder. Dette gør sig ligeledes gældende for kampe bokset i udlandet – Det er til enhver tid klubbens ansvar at indsende oplysninger til DaBUs kontor pr. mail senest 7 hverdage efter endt deltagelse ved et udenlandsk arrangement.

Vi glæder os til at se jer derude i hallerne.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union


Nyt fra DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde kan læses her


Nyhedsinformation

Danmarks Bokse-Union
December 2107

Tiden nærmer sig for afslutningen af året 2017 og Danmarks Bokse-Unions bestyrelse vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for et godt og konstruktivt samarbejde og ikke mindst for Jeres store opbakning siden årets repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen er nu godt inde i de praktiske opgaver omkring bestyrelsesarbejdet og har igangsat processen på videreudviklingen af fremtidens Danmarks Bokse-Union. I den forbindelse vil alle klubber, ledere og udvalg under Danmarks Bokse-Union i første kvartal af 2018 blive inviteret til at deltage i et elektronisk interview for et ”finger på pulsen” tjek, hvor I, som klubber, ledere og udvalg, kan give jeres input til hvorledes I ønsker Danmarks Bokse-Unions fremtid skal udvikle sig samt under hvilke strukturer, normer og rammer vi, som forbund for det brede bokse Danmark, skal udvikle os – Vi glæder os til Jeres konstruktive feedback og gode input - der efterfølgende skal munde ud i en strukturworkshop til fastlæggelse og beslutning for den fremtidige kurs og retning for hele Danmarks Bokse-Union. Rent praktisk har vi DIF og deres udviklingsteam med som facilitator og tovholder på processen for interview og workshop.

Danske Mesterskaber 2017
En stor tak til AIK Roskilde og Jylling Bokse Team samt en særlig stor tak til alle Jeres frivillige, der stod på mål for de superrammer og en god atmosfære på afviklingen af årets mesterskaber.

God underholdende boksning på et fint teknisk niveau i alle klasser. Dejligt at se alle boksere var i super fin form og stod distancen og ikke gik ned på konditionen. Et stort tillykke til alle de Danske Mestre. Vi glæder os til at følge Jeres udvikling frem mod nye målopgaver i klub og evt. unions regi.

Nationale Begynder Mesterskaber (NBM) 2018
I skrivende stund er bestyrelsen i forhandling med en jysk klub, der har meldt ind på opgaven om afvikling af NBM 2018. Straks aftalen er endeligt på plads og underskrevet, vil DaBUs arrangementsudvalg samt DaBUs breddeudvalg i et tæt samarbejde med klubben få skabt gode rammer på afviklingen af et godt NBM. Tidspunktet for NBM bliver i perioden 20.-22. april 2018 – invitationer vil blive udsendt og offentliggjort i god tid.

DaBUs sekretariat – drift, praktik og økonomi
DaBUs kontor holder jule- og nytårsfri i perioden fra 18. december 2017 frem til 2. januar 2018. I denne periode kan formanden kontaktes på mail eller mobil for evt. henvendelser.

Adressebogen 2018 – denne vil fremadrettet være at finde på DaBUs hjemmeside www.dabu.dk, elektronisk version der løbende bliver opdateret. Det er intention at vi altid på hjemmesiden har en fuldt opdateret tilrettet version, hvorfor evt. rettelser løbende indsendes til DaBUs kontor på dabu@dabu.dk.

Efter den endelige forhandling omkring DIF tilskuds fordeling må vi desværre sande, at Danmarks Bokse-Union ikke helt opnår samme rammer frem til 2021 som hidtil – samtidig har vi øget behov for en IT platform-opdatering til at kunne opfylde fremtidens krav på blandt andet den kommende persondata forordning samt synergi over til DIF på registrering og vedligeholdelse af det aftalte omkring strategispor – hvilket reelt set danner base for tilskudsordningen til Danmarks Bokse-Union.

Kontingentindbetalingen for 2018 tilpasses med kr. 500 - Fællesforsikringen under DIF forsætter uændret, forsikringsvilkår og betingelser samt retningslinjer for kontakt til forsikringsselskabet vil fremadrettet være at finde på DaBUs hjemmeside. Udsendelse af kontingent opkrævning sker pr. mail den 13. december 2017.

DaBUs hjemmeside er forsat under udvikling – der sker en løbende vedligeholdelse samt opdateringer og tilpasning af de enkelte elementer og af indholdet på hjemmesiden – Som det sikkert er bemærket har vi fra bestyrelsens side opdateret nyhedsflowet med referater og beslutningspunkter fra afholdte bestyrelse møder. DaBUs hjemmeside vil fremadrettet være den centrale platform for nyhedsgenerering. I bestræbelserne på at kunne følge med tidens udvikling – forventer bestyrelsen i løbet af 2018 at have en digital platform parat til hjælp for håndtering af dagligdags praktik for Jer ude i klubberne.

Ophævelse af boksebekendtgørelsen pr. 01.01.2018
Der er nu endelig kommet skrift på den ventede bekræftelse fra Justitsministeriet på ophævelse af bekendtgørelsen om offentlige boksekampe pr. 01.01. 2018, hvilket fremadrettet giver Danmarks Bokse-Union gode muligheder for en forsat positiv udvikling af vores sport. Rammerne og praktikken gældende fra 01.01.2018 vil i en uddybende form udarbejdet af DaBUs næsteformand Michael Jensen være at finde som link til download på DaBUs hjemmeside. Fra bestyrelsens side vil vi med stor og særlig vægt appellere til at alle klubber/turnerings- og stævneansvarlige tager de nye retningslinjer til efterretning og implementerer disse retningslinjer 100 % og fuldt ud med effekt pr. 01.01.2018 - således at vi fra Justitsministeriet forsat har den fulde tillid til vores sport.

Med ovenstående vil jeg gerne på vegne af hele bestyrelsen for Danmarks Bokse-Union ønske Jer alle et godt og lykkebringende nytår 2018.

Med sportslig hilsen

 Glædelig jul og godt nytår

Lars Brovil
Formand
Danmarks Bokse-Union

 


Konkurrencereglement

Gældende pr. 1. januar 2018 kan læses her: DaBU_ Konkurrencereglement_01-01-2018


Invitationer 2018

Invitation-Viking-Box-Cup 
Invitation-Baltic-Cup-Boxing-2018


DaBU kurser 2018

Kursusplaner for DaBUs trænerkurser kan læses her


Nyt fra DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde kan læses her


Samarbejdsaftale om MR-skanninger

Der er indgået samarbejdsaftale mellem Aleris-Hamlet Hospitaler (AHH), Gyngemose Parkvej 66, 2860 Søborg
og Danmarks Bokse-Union.


Nyt fra elitesektionen

Aktivitetsniveauet i landsholdsregi vil blive holdt på et minimum resten af 2017. Dette af flere grunde, hvoraf kan nævnes økonomi, planlægning af sæson og strategispor for 2018.

Den hjemlige sæson nu er i fuld gang, og det er eliteudvalgets opfattelse, at klubber og boksere skal deltage aktivt for at bidrage til boksningen indenfor landets grænser også.

Vi har planer om at sende et U17/U19 drengehold til Sven Lange turneringen i Schwerin. Turneringen ligger den 14.-17. december. Holdet vil blive udtaget umiddelbart efter DM.

DaBUs nye trupper for 2018 bliver offentliggjort hurtigst muligt efter DM. Vi vil afholde en samling for de nye trupper 12.-14. januar 2018.

Herunder er der en liste for de internationale hovedmål for 2018. Hvorvidt DaBU kan deltage i dem alle afhænger af mange ting, men selvfølgelig først og fremmest økonomi.

En mere detaljeret sæsonplan udarbejdes derfor først når vi har overblik over næste års budget, samt at de forskellige turneringer bliver lagt fast på datoer og lokation.

Marts
23-25. - Nordiske mesterskaber i Norge
24-2. april – U22 EM – Targu Jiu, Rumænien 
April
17-26. - EM U19 – mænd og kvinder – Roseti degli Abruzzi, Italien
Maj
10-19. - EM kvinder – Wladyslawowo, Polen
Juni
Juli
EM U15 – Drenge og piger – Dato og sted ikke bestemt
August
EM U17 – Drenge og piger – Dato og sted ikke bestemt
September
VM U19 – Mænd – Dato og sted ikke bestemt
Oktober
Ungdoms OL – Mænd og kvinder U19 – 1.-12. Oktober, Buenos Aires, Argentina
November
VM U19 – kvinder – Dato og sted ikke bestemt
VM Elite kvinder – Trabzon, Tyrkiet – dato ikke bestemt
December


Nyt fra DaBUs bestyrelse

Referatet fra DaBUs bestyrelsesmøde kan læses her


Reglerne omkring scanning fortsætter som hidtil

Til alle klubber

Der har over de sidste par uger været mange forespørgsler omkring scanninger,
specielt i forbindelse med DM.

Reglerne omkring scanning fortsætter som hidtil – UÆNDREDE – indtil årsskiftet!
Der er INGEN dispensationer hvad dette angår.
Heller ikke selvom der kun er et par måneder til overgang til kampsportsregulativet.

Scanningen gælder ét år fra udførelse (påført dato). Er denne over ét år gammel, skal den fornyes.
Eliteboksere uden en gyldig scanning får altså IKKE starttilladelse.

Bedste hilsener
Michael Jensen


DaBU har lige haft fire trænere på AIBA 1-Star kursus i Serbien

Rachid Idrissi, Henrik Bauer, Shahbaz Aslam og Daryoush R. Sørensen bestod alle kurset og repræsenterede dansk boksning flot i den uge de var afsted.

DaBUs bestyrelse ønsker de fire trænere tillykke med resultatet og ser frem til deres hjælp med de kommende internationale opgaver for det danske landshold.

Med venlig hilsen
DaBUs bestyrelse og elitechef Thomas Kyø