Boksekursus for nye trænere

Kursusnr.:

T-nye-SABU-2017
DABUs instruktionsudvalg indbyder til boksekursus for nye trænere.
Sted:

Høje-Taastrup Bokseklub, Lindehaven 4, 2630 Taastrup

Tidspunkt:

Fredag 18. august kl. 1700-lørdag 19. august kl. 15.00

Deltagere:

Ca. 14 nye trænere uden uddannelse fra SABU.

Indhold:

Boksetræning – praktik og teori.

Undervisere:

DaBUs Instruktionsudvalg.

Kursusafgift:

Kr. 1.200 pr. deltager.

Betaling:

Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse,
telefonnummer, e-mail samt boksebaggrund, sendes til:

Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk

Telefon: 62613601/21458512.

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 24. maj 2017 for at
komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Svar: Umiddelbart efter.