Trænerkursus

Kursusnr.:
T-niveau2-2018

DABUs instruktionsudvalg indbyder til træneruddannelsen Niveau 1.
Bemærk at nedenstående datoer dækker et samlet kursusforløb.

Sted:
Boksernes Hus, Tøndering Kirkevej 3, 7870 Roslev (tlf. 9759 2275)

Tidspunkt:
Torsdag 19. april kl. 17.00-søndag 22. april kl. 13.00
Torsdag 31. maj kl. 17.00-søndag 3. juni kl. 13.00

Deltagere:
Ca. 14 voksne.(Sidste weekend: 2 skriftlige og 1 praktisk prøve).

Hvis klubben søger for mere end en, så skriv venligst rækkefølge for jeres prioritering ved eventuel optagelse.

Krav for optagelse:
Trænerpraktik i klub mindst 40-60 lektioner.

Logi:
Træningscenter ”Nordsalling”.

Kost:
Forplejning er indeholdt i prisen.

Transport:
For egen regning. Deltagerliste udsendes, så samkørsel kan aftales.

Kursusafgift:
Kr. 5.500 pr. deltager.

Betaling:
Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse, telefonnummer. e-mail samt
kopi af kursusbeviser, sendes til:

Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk
Telefon: 6261 3601/2145 8512

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 1. marts 2018 for at komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.