Trænerkursus

Kursusnr.:

T-niveau1-2017

DABUs instruktionsudvalg indbyder til træneruddannelsen Niveau 1

Bemærk at nedenstående datoer dækker et samlet kursusforløb.

Sted:

Boksernes Hus, Tøndering Kirkevej 3, 7870 Roslev (tlf. 9759 2275)

Tidspunkt:

Torsdag 4. maj kl. 17.00-søndag 7. maj kl. 13.00

Torsdag 22. juni kl. 17.00-søndag 25. juni kl. 13.00

Deltagere:

Ca. 14 voksne.(Sidste weekend: 2 skriftlige og 1 praktisk prøve).

Hvis klubben søger for mere end en, så skriv venligst rækkefølge for
jeres prioritering ved eventuel optagelse.

Krav for optagelse:

Trænerpraktik i klub mindst 40-60 lektioner.

Logi:

Træningscenter ”Nordsalling”.

Kost:

Forplejning er indeholdt i prisen.

Transport:

For egen regning. Deltagerliste udsendes, så samkørsel kan aftales.

Kursusafgift:

Kr. 4.600 pr. deltager.

Betaling:

Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse,
telefonnummer. e-mail samt kopi af kursusbeviser, sendes til:

Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk

Telefon: 62613601/21458512.

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 23. februar 2017 for at
komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.


Post navigation