Uddannelse

Niveau1-2017

Kursusnr.:

T-niveau1-2017

DABUs instruktionsudvalg indbyder til træneruddannelsen Niveau 1

Bemærk at nedenstående datoer dækker et samlet kursusforløb.

Sted:

Boksernes Hus, Tøndering Kirkevej 3, 7870 Roslev (tlf. 9759 2275)

Tidspunkt:

Torsdag 4. maj kl. 17.00-søndag 7. maj kl. 13.00

Torsdag 22. juni kl. 17.00-søndag 25. juni kl. 13.00

Deltagere:

Ca. 14 voksne.(Sidste weekend: 2 skriftlige og 1 praktisk prøve).

Hvis klubben søger for mere end en, så skriv venligst rækkefølge for
jeres prioritering ved eventuel optagelse.

Krav for optagelse:

Trænerpraktik i klub mindst 40-60 lektioner.

Logi:

Træningscenter ”Nordsalling”.

Kost:

Forplejning er indeholdt i prisen.

Transport:

For egen regning. Deltagerliste udsendes, så samkørsel kan aftales.

Kursusafgift:

Kr. 4.600 pr. deltager.

Betaling:

Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse,
telefonnummer. e-mail samt kopi af kursusbeviser, sendes til:

Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk

Telefon: 62613601/21458512.

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 23. februar 2017 for at
komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Niveau2-2017

Kursusnr.:
T-niveau2-2017

DABUs instruktionsudvalg indbyder til træneruddannelsen Niveau 2
Bemærk at nedenstående datoer dækker et samlet kursusforløb.

Sted:
Boksernes Hus, Tøndering Kirkevej 3, 7870 Roslev (tlf. 9759 2275)

Tidspunkt:
Torsdag 20. april kl. 17.00-søndag 23. april kl. 13.00
Torsdag 18. maj kl. 17.00-søndag 21. maj kl. 13.00

Deltagere:
Ca. 14 voksne.

Hvis klubben søger for mere end en, så skriv venligst rækkefølge for
jeres prioritering ved eventuel optagelse.

Krav for optagelse:
Bestået trænerkursus T-niveau1.

Logi:
Træningscenter ”Nordsalling”.

Kost:
Forplejning er indeholdt i prisen.

Transport:
For egen regning. Deltagerliste udsendes, så samkørsel kan aftales.

Kursusafgift:
Kr. 4.800 pr. deltager.

Betaling:
Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse,
telefonnummer. e-mail samt kopi af kursusbeviser, sendes til:
Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk
Telefon: 62613601/21458512

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 9. februar 2017 for at
komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

T-nye-JABU-2017

Kursusnr.:

T-nye-JABU-2017

DABUs instruktionsudvalg indbyder til boksekursus for nye trænere.

Sted:

Boksernes Hus, Tøndering Kirkevej 3, 7870 Roslev (tlf. 9759 2275)

Tidspunkt:
Fredag 11. august kl. 1700-lørdag 12. august kl. 15.00

Deltagere:
Ca. 14 nye trænere uden uddannelse fra JABU.

Indhold:
Boksetræning – praktik og teori.

Undervisere:
DaBUs Instruktionsudvalg.

Kursusafgift:
Kr. 1.200 pr. deltager.

Betaling:
Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse,
telefonnummer, e-mail samt boksebaggrund, sendes til:

Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk

Telefon: 62613601/21458512.

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 24. maj 2017 for at
komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Svar: Umiddelbart efter.

T-nye-SABU-2017

Kursusnr.:

T-nye-SABU-2017
DABUs instruktionsudvalg indbyder til boksekursus for nye trænere.
Sted:

Høje-Taastrup Bokseklub, Lindehaven 4, 2630 Taastrup

Tidspunkt:

Fredag 18. august kl. 1700-lørdag 19. august kl. 15.00

Deltagere:

Ca. 14 nye trænere uden uddannelse fra SABU.

Indhold:

Boksetræning – praktik og teori.

Undervisere:

DaBUs Instruktionsudvalg.

Kursusafgift:

Kr. 1.200 pr. deltager.

Betaling:

Ved tilsagn om optagelse fremsendes faktura fra DaBUs kontor.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse,
telefonnummer, e-mail samt boksebaggrund, sendes til:

Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk

Telefon: 62613601/21458512.

Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 24. maj 2017 for at
komme i betragtning.

Skriv hvad I mener specielt gør jeres klub kvalificeret til at få jeres træner uddannet. Vi vil så efter
bedste evne udvælge kursisterne. I modtager svar umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Svar: Umiddelbart efter.

Rutinerede trænere 2017

Kursusnr.: T-rut-2017

DABUs instruktionsudvalg indbyder til trænerkursus for klubtrænere med god erfaring og bokseuddannelsesbaggrund.
Sted:
Boksernes Hus, Tøndering Kirkevej 3, 7870 Roslev (tlf. 9759 2275).

Tidspunkt:
Fredag 8. september kl. 1700-lørdag 9. september kl. 15.00.
Emne:
Boksning i dag.
Undervisere:
Instruktionsudvalget og elitechef Thomas Kyø.
Kursusafgift:
Kr. 1.200 pr. deltager.
Ansøgning:
Skriftlig ansøgning, som skal indeholde klub, navn, alder, adresse, telefonnummer. e-mail samt kopi af boksekursusbeviser, sendes til:
Raymond Christensen, Kirkemarken 3, Diernæs, 5600 Fåborg –

E-mail: raymond@privat.dk.

Telefon: 62613601/21458512
Ansøgningen skal være Raymond Christensen i hænde senest 15. juni 2017 for at komme i betragtning.
Svar:
Umiddelbart efter.