16 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

16 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

20. april 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Hvad er et coronapas egentlig? Hvilket forsamlingsloft gælder nu for hhv. indendørs og udendørs idræt? Og hvad stiller I op, hvis jeres sogn skal lukke ned midlertidigt? DIF’s corona-taskforce giver dig overblikket her. 

 1. Hvad er de gældende forsamlingsloft for foreningsidrætten?
  Følgende forsamlingsloft gælder fra 6. maj og frem til foreløbig 21. maj:
  Indendørs idræt:
  • Her gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv.
  • For voksne fra 18 år og opefter er der krav om coronapas.
  • Der er ikke krav om coronapas for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år).
   Udendørs idræt:
  • Der gælder et forsamlingsloft på 75 personer for udendørs idræt. 

 2. Hvad er defineret som kontaktsport?
  Idrætsaktivitet i bokseklubber er kategoriseret som kontaktsport – uanset udøvelse af aktivitet.
  Kulturministeriet har oplyst, at følgende idrætter betragtes som kontaktsport:
  Basketball, boksning, brydning, ishockey, dans (pardans), indendørs fodbold og futsal. hockey, håndbold, judo, ju-jitsu, karate, kickboxing/thaiboxing, floorball, taekwondo, vandpolo, skøjteløb (pardans), kampsport i øvrigt.

 3. Må kontaktsport trænes indendørs for voksne mellem 18 og 69 år, hvis der kun laves øvelser uden kropskontakt?
  Nej, desværre ikke. Det fremgår af retningslinjerne fra Kulturministeriet, at de idrætter, de definerer som indendørs kontaktsport, kun må træne indendørs for aldersgrupperne børn og unge til og med 17 år og voksne på 70 år og derover.
  Voksne mellem 18 og 69 år må boksetræne udendørs.

 4. Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
  Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.

 5. Må omklædningsrum benyttes af de grupper der kan træne indendørs? 
  Ja, men kun for de tilladte aldersgrupper. Det skal sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

 6. Må forældre overvære udendørs træning?
  Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 75 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsloftet bliver overholdt.
    
 7. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
  Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog være kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent. 

 8. Hvad er et coronapas?
  Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:
  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app). 

 9. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
  Der er krav om coronapas for alle personer over 18 år, der må træne indendørs. Dvs. fra 70 år i bokseklubber.  

 10. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
  Nej.

 11. Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
  Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.
  Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.
  Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.

 12. Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas? 
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 17 år), som der er krav om coronapas for.

 13. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-hold for mindre børn)? 
  Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlede antal deltagere.

 14. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsloft inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.

 15. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

 16. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
  Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet, samt krav om mundbind og coronapas.
  link til plakat – coronapas
  link til plakat – mundbind 

Photo by Jon Tyson on Unsplash