COVID-19 Update fra DaBU bestyrelse

COVID-19 Update fra DaBU bestyrelse

30. oktober 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

30.10.2020

Kære klubber under Danmarks Bokse-Union.

Som alle nok har bemærket udsendte regeringen fredag den 23.10 nye tiltag, også gældende for foreningssporten, i første omgang frem til 22.11.2020. Bestyrelsen og vores ansatte har på bedste vis søgt afklaring af de særlige forhold og begrænsninger på vores sport, og forsøgt at præcisere definitionerne i en boksekontekst.
De nye retningslinjer går ikke boksningens vej, på den måde vores træningsaktivitet og konkurrencestruktur er udformet. Det er dog ikke kun boksning, der rammes af de nye retningslinjer, langt de fleste idrætsforbund har et yderst begrænset spillerum for deres sport i disse tider.

I forhold til konkurrenceaktivitet for Danmarks Bokse-Unions klubber anbefaler bestyrelsen frem til  den 22.11.2020 følgende praksis:

Ved planlægning af konkurrenceaktivitet indhentes accept på skrift fra kommunal myndighed for godkendelse af stævneafvikling på den pågældende facilitet (hal/lokale), hvor stævnet er planlagt, samt naturligvis en polititilladelse for afholdelse af stævne. Herefter ansøges DaBU om stævnetilladelse, hvilken meget gerne imødekommes, når den fornødne accept fra politi og myndighed foreligger.
Se desuden de øvrige retningslinjer for stævner/konkurrence.

Bestyrelse og ansatte modtager løbende mange henvendelser for afholdelse af stævne og turneringer; ved disse henvendelser bliver vi ofte udfordret på, hvorfor retningslinjerne er udformet som de er, og at det ikke giver mening i forhold til boksning. Bestyrelsen er ikke uenig heri – men vi er langt hen ad vejen blot formidler af indholdet af de retningslinjer, som er sat for den samlede foreningssport.

Samtidigt kan der flere steder på forskellige medier læses om initiativer til at strække eller omgås retningslinjerne. Bestyrelsen kan på ingen måde motivere denne tilgang – idet det på mange måder kan sætte boksesporten i et dårligt lys, samt potentielt medfører yderligere stramning for boksning såvel som den øvrige idræt, hvilket ingen af os ønsker.

Det er forsat bestyrelsens ønske at holde jer bedst muligt opdateret med informationer på corona-restriktionernes betydning, således I klubber kan navigere bedst muligt i afvikling af bokseaktiviteter på sikker og sundhedsmæssig forsvarlig vis; til fremme og udvikling af boksesporten i Danmark. Hjemmeside og vores Facebookside bliver løbende opdateret.

God weekend

Bestyrelsen