DaBU Bestyrelsesmøde afholdt 10. juni 2020

DaBU Bestyrelsesmøde afholdt 10. juni 2020

15. juni 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 4/2020 10. juni 2020, kl. 17.30-21.30. Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Anna Peters (AP), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

 1. Velkomst og nyt fra formanden
 • IKC-samarbejde: Idrættens Kompetence Center i IH overtager pr. 1/7 en række af DaBU økonomi- og regnskabsopgaver, som fremadrettet vil varetages i samarbejde med DaBU kasserer.
 1. Covid 19
 • Aktuel status for DaBU, retningslinjer for klubber og kommunikation: retningslinier udsendt 9/6. Der opdateres 11/6 idet der sent 10/6 er kommet nyt fra Kulturministeriet, og efterfølgende fra DIF. Se Genåbning af indendørs idræt.
 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
 • udtagelser og deltagerbetaling: Bestyrelsen beder ES, så snart det er muligt, at lave sæsonplan for træningssamlinger og turneringer, hvorefter bestyrelsen vedtager de konkrete satser for egenbetaling. Procedure for udtagelser og egenbetaling vil blive nærmere beskrevet i talent- og elitestrategien.
 1. Repræsentantskabsmøde 2020
 • Bestyrelsen fastsætter dato for afholdelse af DaBU Repræsentantskabsmøde til lørdag 12. september 2020. Information om tidspunkt og lokation følger. Som følge af den lange udsættelse af afholdelse grundet forsamlingsforbud, beslutter bestyrelsen på ny at give mulighed for fremsendelse af forslag. Deadline for nye forslag er 1/8. SKE
 • Det konstituerende bestyrelsesmøde fastsættes til søndag 13/9, dagen efter Repræsentantskabsmødet.
 • Udvalgssammensætning og DaBU kontaktpersoner: Fmd. for D/K udvalg trækker sig. Ny sammensætning konstitueres efter repræsentantskabsmøde 12/9. Indtil ny konstituering varetages udvalgsopgaven af bestyrelsen.
 1. Administrationsopgaver
 • Overlevering og ansvarsfordeling på administrative opgaver pr. 1.7.20
  – Adressebog: Ny opsætning på ny hjemmeside: Henrik Vienberg / SKE. Vedligehold: SKE
  – Medlemsregistrering: LB/SKE
  – Startbøger, lægekort og diplomer (genoptryk, formater, redigering): uafklaret
  – Stævneskemaer sendes til dabu@dabu.dk; LB sender evt. karantæner til AP
  – Opdatering af vedtægtsændringer i DaBU Love: MJ
  – Aktuelle forsikringssager: FB
 • DaBU Forsikring – Erhvervsforsikring Alm. Brand: SKE undersøger DaBU behov (ift. indbo, brand og vand, samt evt. prismatch ved Tryg.
 1. Status strategiplan
 • Halvårsstatus med DIF 10/6 forløb positivt, og vi kan melde, at DaBU er med på alle målepunkter, undtaget de enkelte aktivitetsbaserede mål, der har været sat standby grundet corona. Processen for ny strategiaftale 2022-2025 indledes med første møde 25. juni.
 1. Nyt fra udvikling
 • Synliggørelse af arbejdsopgaver for DaBU ansatte og bestyrelse: SKE laver forslag til tekst til brug på ny hjemmeside.
 • Ny DaBU hjemmeside planlægges lanceret primo juli. Den ny dabu.dk er fortsat i udviklingsfase og vil være det den næste tid, men åbnes nu, da den nuværende ikke er tilstrækkelig sikker og mulig at lave backup på. Bestyrelsen håber at den nye hjemmeside vil blive taget imod positivt – og med tålmodighed mht. mindre udfald, der kan forventes ifm. selve overgangen fra nuværende til ny hjemmeside.
 1. Kommende arrangementer
 • Landskampen 2020: Bestyrelsesopgaver: Værtsrolle for modstandernation m.fl. (transport, support).
  • Boxpointer: Hans Boesen
 • DM 13.-15.11.2020: Bestyrelsens opgaver og ansvar: THB ansvar for Boxpointer.
  – Flemming Nissen og Stig Bøgeskov ønsker begge at stoppe i DaBU Arrangementsudvalg efter DM i november 2020. THB vil gerne indtræde i Arrangementsudvalget og dertil skal findes yderligere kompetencer. THB
 • NBM afholdes i Hinnerup april 2021, Hinnerup BK
 • JM afholdes 5.-7. februar 2021 i Kolding, Kolding BK
 • SM afholdes 5.-7. marts 2021 i Vordingborg, BK Tårnet
 • Dommerkurser: Planlægges til lørdag 10. oktober ved HSK Box Cup 9.-11. okt.
 • D/K seminar forud for dommerkursus 10/11: September 2020 afholdes Øst i Idrættens Hus & Vest i Kraftcenter. Materiale med tekst og spørgsmål skal besvares forud for D/K Seminarer.
  FB finder datoer. SKE udsender invitation hjemmeside mv.
  LB samler tekstmateriale, THB opretter Survey til udsendelse.
 1. ’Bordet’ rundt
 • LB sørger for god afsked 24/6 hvor MPA har sidste arbejdsdag i DaBU.
 • Bestyrelsen er opmærksomme på, at mange klubber er hårdt ramt økonomisk af corona-krisen, og beslutter på den baggrund, at kontingentbetaling for 2021 bliver delt ud i to rater, til betaling 1. februar og 1. august 2021 hhv.
 1. Næste møde
 • Onsdag 12. august kl. 17.30. Sted afventer.

15.06.20/SKE