Danmarks Bokse-Unions Strategiaftale 2018-2021

Baggrund
DaBU repræsentantskabsmøde september 2017 vedtog en 4-årig Strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund. Aftalen giver DaBU økonomisk tilskud fra DIF til at kunne arbejde langsigtet og fremadrettet på udvalgte områder, med konkrete procesmål for de enkelte år. Halvårligt holdes statusmøde med DIF, hvor de konkrete indsatser, proces- og resultatmål evalueres. 

STRATEGISK SPOR: VI VIL UDVIKLE OG STYRKE TALENTUDVIKLINGEN I DANSK BOKSNING

OVERORDNET RESULTATMÅL: VI VIL HAVE ETABLERET EN RØD TRÅD FRA VORES BREDDE OG TALENT TIL ELITE. DET SKAL VÆRE DEFINERET VIA TALENTUDVIKLINGEN OG STYRES CENTRALT VIA 3 KRAFT- & UDVIKLINGSCENTRE

RESULTATMÅL

Delmål 2018

 • Vedtagelse af elite- og talentstrategi, der forankres politisk
 • Rekruttering af 1 træner til DIF Diplomtræner-uddannelse
 • Rekruttering af 2-3 trænere til AIBA 1 star

Delmål 2019

 • Rekruttering af 1 træner til DIF Diplomtræner-uddannelse
 • Rekruttering af 2-3 trænere til AIBA 1 star
 • Etablering af kraftcenter nr. 1 (Aftale med klub og kommune)

Delmål 2020

 • Rekruttering af 1 træner til DIF Diplomtræner-uddannelse
 • Rekruttering af 1-2 trænere til AIBA 1 star
 • Rekruttering af 2-3 trænere til AIBA 2 star
 • Etablering af udviklingscenter nr. 1 (Aftale med klub og kommune)

Delmål 2021

 • Rekruttering af 1 træner til DIF Diplomtræner-uddannelse
 • Rekruttering af 1-2 trænere til AIBA 1 star
 • Rekruttering af 2-3 trænere til AIBA 2 star
 • Rekruttering af 1-2 trænere til AIBA 3 star
 • Etablering af udviklingscenter nr. 2 (Aftale med klub og kommune) 

PRIMÆRE INDSATSER

 • Udarbejdelse af strategi fra talent til elite, som forankres politisk, og er rammesættende for forbundets talent- og eliteudviklingsarbejde i 4-8 år
 • Etablering af kraft- og udviklingscentre i samarbejde med udvalgte klubber og kommuner
 • Rekruttering af 4-6 talenttrænere til Diplomtræneruddannelsen (opstart primo 2018)
 • Udarbejdelse af kravspecifikation/talentprofil for at komme på DaBUs landshold
 • OL-kvalifikation i regi af kraftcenter
 • Identifikation af talenter med kobling til specifikt kraftcenter
 • Afvikling af bokseskoler/camps med henblik på at identificere talenter tidligt
 • Afvikling af ugentlige træningssamlinger i kraft- og udviklingscentre for talenter
 • Afholdelse af udviklingsmøder med trænere fra kraftcentre og udviklingscentre og tilknyttede klubber

PROCESMÅL FOR DE PRIMÆRE INDSATSER

Delmål 2018

 • Udarbejdelse af strategi fra talent til elite. Afholdelse af seminar/workshop for klubber med præsentation af strategien
 • Minimum 1 træner er tilmeldt diplomtræneruddannelsen 
 • Minimum 1 træner er tilmeldt AIBA 1 star uddannelsen 
 • Kravspecifikation for indlemning på DaBUs landshold skal præsenteres på DaBUs repræsentantskabsmøde i september 2018
 • Kontraktskabelon for aftale imellem DaBU, klub og kommune er udfærdiget og godkendt af bestyrelsen
 • Udfærdige en komplet kravspecifikation for, hvornår man er et talent og/eller kan indlemmes i DaBUs landsholdstrup

Delmål 2019

 • Minimum 1 træner er tilmeldt diplomtræneruddannelsen 
 • 1 træner er uddannet som diplomtræner
 • Minimum 1 træner er tilmeldt AIBA 1 star uddannelsen 
 • 1 træner er uddannet som AIBA 1 star
 • Kravspecifikation for indlemning i DaBUs landsholdstrupper er implementeret og boksere udtages ud fra de krav
 • Identifikationsprogram for talenter præsenteres i september for repræsentantskabet
 • Minimum afholdt 3 udviklingsmøder imellem Elitesektionen, KC & trænere
 • Etablering af KC 1 – senest i drift 1. dec.
 • Afholdelse af min. 1 ugentlig træningssamling i KC 1

Delmål 2020

 • Minimum 1 træner er tilmeldt diplomtræneruddannelsen 
 • 1 træner er uddannet som diplomtræner
 • Minimum 1 træner er tilmeldt AIBA 1 star uddannelsen 
 • 1 træner er uddannet som AIBA 1 star
 • Identifikationsprogram under etablering og folk udpeges efter deltagelse på bokseskoler/camps
 • Minimum afholdt 6 udviklingsmøder imellem Elitesektionen, KC 1 og trænere
 • Etablering af Udviklingscenter 1 – senest i drift 1. dec. 
 • Afholdelse af min. 4 Træningslejre i KC 1
 • Afholdelse af min. 1 ugentlig træningssamling i hver KUC 1 & 2

Delmål 2021

 • Minimum 1 træner er tilmeldt diplomtræneruddannelsen 
 • 1 træner er uddannet diplomtræner
 • Minimum 1 træner er tilmeldt AIBA 1 star uddannelsen 
 • 1 træner er uddannet som AIBA 1 star
 • Minimum afholdt 9 udviklingsmøder imellem Elitesektionen, KUC 1 & 2 og trænere
 • Etablering af Udviklingscenter 2 – senest i drift 1. dec.
 • Afholdelse af min. 4 Træningslejre i KUC 1 & 2
 • Afholdelse af min. 1 ugentlig træningssamling i hver KUC 1, 2 & 3
 • Identifikationsprogram for talenter er etableret, og folk udpeges efter deltagelse på bokseskoler/camps 

HVORDAN, HVORNÅR OG HVEM MÅLER PROCESMÅLENE

Delmål 2018

 • Elitesektionen deler erfaringer fra seminar/workshop med klubberne til DaBUs bestyrelse 
 • Elitesektionen har navne på deltagere tilmeldt diplomtræneruddannelsen og fremlagt disse for DaBUs bestyrelse
 • Elitesektionen har navne på deltagere tilmeldt AIBA 1 star uddannelsen og fremlagt disse for DaBUs bestyrelse
 • Elitesektionen har et færdigt udarbejdet dokument med kravspecifikationen for indlemning på DaBUs landshold, som er godkendt af DaBUs bestyrelse

Delmål 2019

 • Elitesektionen har implementeret kravspecifikation for indlemning på DaBUs landshold 
 • Elitesektionen deler erfaringer fra udviklingsmøderne imellem ES, KC og træner til DaBUs bestyrelse senest 4 uger efter hvert udviklingsmøde
 • Liste med uddannede træner fra enten diplomtræner eller AIBA 1 star offentliggøres på DaBUs repræsentantskabsmøde 
 • DaBU har indgået aftale med den første klub og kommune, som skal være unionens KC

Delmål 2020

 • Elitesektionen opstarter bokseskole/camps, hvor der ’scoutes’ talenter. Den første skole/camp, skal være afholdt senest 1. nov. 2020
 • Elitesektionen deler erfaringer fra udviklingsmøderne imellem ES, KC og træner til DaBUs bestyrelse senest 4 uger efter hvert udviklingsmøde
 • Liste med uddannede trænere fra enten diplomtræner eller AIBA 1 star offentliggøres på DaBUs repræsentantskabsmøde 
 • DaBU har indgået aftale med klub og kommune, som skal være unionens første udviklingscenter

Delmål 2021

 • Elitesektionen afholder minimum 3 bokseskole/camps, hvor der ’scoutes’ talenter. De skal afholdes som udgangspunkt én gang i kvartalet
 • Elitesektionen deler erfaringer fra udviklingsmøderne imellem ES, KC og træner til DaBUs bestyrelse senest 4 uger efter hvert udviklingsmøde 
 • Liste med uddannede trænere fra enten diplomtræner eller AIBA 1 star offentliggøres på DaBUs repræsentantskabsmøde 
 • DaBU har indgået aftale med klub og kommune, som skal være unionens næste udviklingscenter