D/K seminar 2020

DaBUs bestyrelse indkalder til dommer/kampleder seminar.

Seminar for vestsiden vil blive afholdt d. 02. september-2020 kl. 18.00 – i
DaBUs Boksekraftcenter Vejle, Spinderigade 11 D, 7100 Vejle (BK Wedalas lokaler)

Seminar for østsiden vil blive afholdt d. 09. september-2020 kl. 18.00 – i
DaBUs Boksekraftcenter Høje Taastrup, Lindehaven 4-6, 2630 Høje Taastrup.

Agenda:

  1. Nyt fra bestyrelsen
  2. Dommerkursus 2020
  3. AIBA prøve
  4. Godkendelse af (medbragte) dommerbøger
  5. Evt.

Hvis man ikke kan deltage i det seminar, som er planlagt i ens egen landsdel, er det muligt at tilmelde sig i den anden landsdel.

Hvis man (mod forventning) ikke kan deltage i et af dem, vil AIBA-prøven blive tilsendt for

udfyldelse.

Svar udbedes på mail, senest d. 23. august, til henholdsvis Finn Brühl, vest & Michael Jensen, øst.

På DaBUs bestyrelses vegne

Finn Brühl & Michael Jensen