Retningslinjer for idrætsaktivitet i foreningen

Retningslinjer for idrætsaktivitet i foreningen

20. august 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

NYT 25/9: Forsamlingsloft på max 50 personer gælder ALLE kommuner, foreløbig indtil 18/10. Læs mere på dif.dk 

Anbefalinger for boksetræning

DIF og DGIs retningslinjer gælder for genåbning af al foreningsaktivitet, træning og konkurrence, og det er vigtigt at læse de udsendte retningslinjer i deres fulde længde. DOG er gældende forsamlingsloft nu igen sænket fra 100 til 50 personer der må samles. Se DIF Q&A (pr. 23/9)
DaBU har fremhævet 11 punkter med særlig relevans for vores klubber og for boksning som fysisk kontaktsport.
Forudsætning for åbning er, at den lokale forening har sikret at rammerne er på plads, inden der bydes velkommen til klubtræning.

 1. Idræt med kropskontakt er tilladt; DOG bør andelen af tid med kropskontakt minimeres, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. OG der skal være ekstra opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 2. Så vidt muligt holdes 2 m afstand ved aktivitet med fysisk anstrengelse. Mindre afstand end 2 m mellem personer begrænses til korte intervaller.
 3. I træningslokalet skal hver person have mindst 4 kvm. tilgængelig. Samlet må der være max 50 personer (pr. 18/9).
 4. Ved træning, samlinger og konkurrence skal forsamlingsloft, afstand og hygiejnerestriktioner altid overholdes. Vær opmærksom på de aktuelle forhold i pågældende kommune.
 5. Der skal bruges eget personligt udstyr: Handsker, plethandsker, sjippetove må ikke deles.
 6. Redskaber som sandsække, vægte, bolde og måtter o.a., der deles skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet, samt hyppigst muligt under aktiviteten. I tilfælde hvor redskaber ikke kan rengøres løbende under aktiviteten (fx sandsække), skal udøverens handsker afsprittes/vaskes før brug.
 7. Deltagerne placerer sig straks ved ankomst til træningslokalet i den gruppe, som de deltager i under hele træningssessionen. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper, eller bytte makker undervejs.
 8. Træning med plethandsker* og sparring er tilladt. Ved sparring gælder følgende anbefalinger: Varighed 3×3 minutter pr. træningssession. Foregår med samme makker – som også er træningsmakker i den øvrige træningssession.
 9. Til klubstævner og diplomstævner skal medbringes egne handsker (af godkendt AIBA mærke og korrekt størrelse), og disse må kun anvendes af én bokser ved stævnet.
 10. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 11. Der kan åbnes for omklædning-, toilet- og badefaciliteter, samt klubhuse hvis sundhedsmyndighedernes anvisning for rengøring overholdes. Cafeterier, kantiner o.a. med servering skal overholde Sundhedsstyrelsens og den lokale kommunes retningslinjer.

*OBS ved plethandsker bør man stadig holde sig til samme ene makker. Hvis træneren vil lave plethandske-træning med flere boksere, anbefales det, at træneren bærer mundbind imens, så smitterisiko ved ansigt-til-ansigt kontakten minimeres.

DaBU ønsker rigtig god og forsvarlig træning – udendørs såvel som indendørs – for vores mange medlemmer i alle bokseklubber!