Ny tolkning: Kun én træningsgruppe pr. træner

Ny tolkning: Kun én træningsgruppe pr. træner

16. november 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Kulturministeriet har 12/11 præciseret, at der SKAL være en træner ved hver gruppe der træner. Det betyder, at en træner IKKE må have ansvar for træning af mere end én gruppe ad gangen.
Ændringen træder i kraft med øjeblikkelig virkning

De reviderede retningslinjer fra DIF er opdateret HER 

En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere), og synlig afmærket adskillelse.
Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

For idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 fortsat, og idrætsaktiviteterne kan derfor fortsætte som hidtil.

Bemærk, at der gælder særlige regler og restriktioner også for idrætsforeninger, i 7 kommuner i Nordjylland.