Retningslinjer for foreningsidrætten

Retningslinjer for foreningsidrætten

20. april 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Herunder er de gældende retningslinjer for inden- og udendørs idrætten. Der skelnes ikke mellem idræt med og uden fysik kontakt, kontrollen af coronapas skal ske via stikprøve og mundbind i idrætsfaciliteter er ikke påkrævet

Kulturministeriets retningslinjer for både indendørs og udendørs foreningsidræt. Der gælder følgende:

Indendørs idræt

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper
 • Kontaktsport – også med kropskontakt – er tilladt for alle aldersgrupper
 • Der gælder et forsamlingsloft på 250 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
  (Pr. 1. august hæves det til 500 personer lig udendørs)
 • Arealkrav om 4kvm pr. person
 • Der er ikke krav om mundbind

Regler for coronapas ved indendørs idræt:

 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt
  (Pr. 1. august ophæves krav om coronapas)
 • Der er ikke krav om coronapas for børn og unge, trænere og andre nødvendige voksne
 • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet 
 • Ved møder og sociale aktiviteter i klubhuse, hvor der ikke dyrkes idræt, er der ikke krav om coronapas

Reglerne for et gyldigt coronapas er følgende:

 1. En negativ PCR-coronatest, der er højst 96 timer gammelt (regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget), eller en negativ Lyntest, der er højst 72 timer gammel
 2. En positiv PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 3. Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) 
  eller
 4. Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).


Udendørs idræt 

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal
 • Der er ikke krav om coronapas


Sommeraktiviteter & -lejre

 • Max 500 indendørs og udendørs
 • Krav om coronapas for alle fra 15 år og derover, men KUN hvis der er flere deltagere end det gældende indendørs forsamlingsloft tillader
 • Generelt bør der holdes en meters afstand
 • Anbefaling om opdeling i faste grupper for at mindske smittekæder / ‘nære kontakter’
 • Kvadratmeterkrav indendørs
 • Anbefaling om at benytte Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og Opsporing og håndtering af nære kontakter

  Du kan hente de samlede anbefalinger for afholdelse af sommerlejre HER

Læs retningslinjerne fra Kulturministeriet her

Spørgsmål & Svar

Læs gængse spørgsmål og svar om restriktionerne for idrætten HER