Q&A om udendørs klubtræning

Q&A om udendørs klubtræning

3. marts 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Spørgsmål & svar om retningslinjer for udendørs træning

 1. Må både børn og voksne mødes op til 75 personer til udendørs træning?
  Ja!
  Før og efter træning gælder forsamlingsloft på 75 personer udendørs, og 25 personer indendørs.

 2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
  Nej, der er ikke krav om corona-test.

 3. Hvad er kravene til afstand?
  Hvor det er muligt holdes 2 meters afstand ved fysisk anstrengelse. Og ellers 1 meter. Fysisk kontakt bør begrænses til korte intervaller.

 4. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
  Ja, toiletter, opbevaringsrum og skabe mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold. 
   
 5. Må vi klæde om og bade i vores omklædningsrum?
  Ja, omklædningsrum må igen benyttes til omklædning og bad. Afstandskrav på mindst 1 meter og gerne 2 meter om muligt.

 6. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
  Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 75 personer inkl. træner, hvis der er adgang til frie arealer som asfalt, græs, park. Det er vigtigt at det er tydeligt at træningen er kluborganiseret.
   
 7. Må vi gennemføre udendørs træning under overdækning som fx en pavillon eller et telt uden vægge?
  Ja, det betragtes som udendørs træning, så længe der ikke er mere end højst 1 ud af fire vægge på telt, pavillon mv. 

 8. Hvor finder vi et egnet udendørs areal vi må benytte?
  Oplagte udendørsarealer kan fx være græs, parker, skolegårde og asfalt, fx ubenyttede p-pladser. Men der er mange om buddet, og der kan godt være regler for brug af udendørs arealer, så kontakt til kommunen eller facilitetsudbyder.  
  Kommunerne har overblik over egnede arealer og kan hjælpe med at sikre at flest mulige får plads til at træne et sted på forsvarlig vis. Det er nødvendigt ift. koordinering med skolerne, og for at græsarealer ikke tager skade. Læs evt. mere her
   
 9. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 75 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
  • Tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 m afstand.
  • Afgrænsning af hver gruppes træningszoner – brug kegler, snor, kridt el. anden tydelig markering.
  • Der skal altid være ansvarlig træner ved træning for børn/unge. Voksne må gerne selvtræne.
   En træner kan kun være ansvarlig for aktivitet i én gruppe.
    

 10. Må vi lave Åbent Hus-arrangementer eller lign. aktiviteter for personer, der endnu ikke er medlemmer?
  Ja, det afgørende er, at det er klubben der arrangerer aktiviteterne og at retningslinjerne følges:
  • Det er klubbens ansvar at sikre, at der ved ethvert arrangement overholdes det gældende forsamlingsloft.
  • Krav om tilmelding på forhånd, kan være en fordel, så I kan styre, hvor mange der deltager og hvornår.
   I vil samtidig have kontaktdetaljer på alle, til brug ved evt. smitteopsporing.
  • Derudover er det vigtigt med god kommunikation til deltagerne og tydelig skiltning på dagen, da deltagerne ikke altid kender aktiviteten eller faciliteten.
  • OG alle de andre smitteforebyggende tiltag som afstand og hygiejne skal naturligvis også overholdes. 

Læs mere om corona-information og relevante links HER
Læs kulturministeriets retningslinjer HER