Retningslinier for udendørs træningsaktivitet i den aktuelle corona-situation

Retningslinier for udendørs træningsaktivitet i den aktuelle corona-situation

22. april 2020 Slået fra Af Henrik Vienberg Andersen

Retningslinier for udendørs træningsaktivitet i den aktuelle corona-situation

DIF tilpasser anbefalingerne til sine specialforbund og idrætsforeninger efter dialog med Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at landets idrætsforeninger kan begynde at afvikle udendørsidræt, som vel at mærke ikke indeholder kropskontakt, så længe det sker inden for myndighedernes krav og anbefalinger.

Vi ved at alle vores mange medlemmer savner boksetræning og fællesskabet, og at I ude i klubberne tripper for at komme igang igen. Med de nye anbefalinger er vi et skridt nærmere, men boksesporten som tæt kontaktsport må fortsat væbne sig med tålmodighed. De aktuelle lempelser gælder udelukkende idrætsaktivitet udendørs, og hverken for klassisk indendørsidrætter eller idrætter, der normalt dyrkes udendørs, vil det være en tilbagevenden til noget, der ligner almindelig foreningsaktivitet. ”Vi er meget langt fra normale tilstande. Myndighedernes anbefalinger og krav skal overholdes, og derfor er det en helt anden form for idræt, end den vi kender. Det er vigtigt at understrege,” udtaler DIF-formand Niels Nygaard.

Det er ude i den enkelte forening, der skal tages stilling til, om man er tryg ved at starte op med en tilpasset form for udendørs træning. Fra DaBU side understreges det, at anbefalingen betyder, at der kan laves fysisk og teknisk træning uden kropskontakt, udendørs, og så vidt at det foregår under disse forudsætninger:

  • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper: max 10 personer, i 2 meters afstand
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er adgang til vand og sæbe
  • Mød op omklædt og tag hjem efter endt udendørsaktivitet
  • Rekvisitter deles ikke med andre. Medbring eget træningsudstyr. Afsprit grundigt, hvis faciliteter/rekvisitter benyttes af flere personer.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
  • Holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen
  • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres)

Download SST_Plakat med Sundhedsstyrelsens gode råd til udendørsídræt, og hæng den op ved træningsstedet.

Ovenstående er træder i kraft pr. 21. april 2020, og DaBU vil løbende holde vores foreninger orienterede om udviklingen.
Find svar på en række spørgsmål i DIF QA_Forbund_20.april

DIF er fortsat i tæt politisk dialog med regering og sundhedsmyndighederne og holder såvel SPF som foreninger orienterede om de aktuelle restriktioner for vores idrætsvirke.

Læs DIF information i sin fulde længde HER
Myndighedernes råd og retningslinjer findes på coronasmitte.dk