Retningslinjer for idrætsaktivitet i foreningen

Retningslinjer for idrætsaktivitet i foreningen

Følgende er de overordnede rammer gældende for idrætten, foreløbig indtil 22. november. DaBU afventer opdaterede retningslinjer fra DIF, som følge af sektorpartsforhandlinger med Kulturministeriet

(Nærmere retningslinjer for boksesporten er undervejs)

 • Forsamlingsforbud for alle voksne på maks. 10 personer
 • Børn og unge t.o.m. 21 år er undtaget forsamlingsforbuddet og må være samlet op til 50 personer til idrætsaktiviteter uden overnatning
 • Forsamlingsforbuddet gælder ikke professionelle idrætsudøvere 
 • Krav om mundbind eller visirer på idrætsfaciliteter med offentlig adgang – dog ikke når man er udøvende (herunder når man er omklædt og går fra omklædningsrummet)
 • Der er ikke længere dispensation til lejre, fodboldskoler mv.
 • Opfordring til at aflyse sociale arrangementer 


Se oversigt over gældende nye tiltag og varighed HER Læs mere på dif.dk

Anbefalinger for boksetræning

DIF og DGIs retningslinjer gælder for al foreningsaktivitet, træning og konkurrence, og det er vigtigt at læse de udsendte retningslinjer i deres fulde længde. Se DIF Q&A (pr. 27/10)
DaBU har fremhævet en række punkter med særlig relevans for vores klubber og for boksning som fysisk kontaktsport.
Forudsætning for bokseaktivitet er, at den lokale klub har sikret at rammerne er på plads, inden der bydes velkommen til træning.

 1. Idræt med kropskontakt er tilladt; DOG bør andelen af tid med kropskontakt minimeres, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. OG der skal være ekstra opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 2. Så vidt muligt holdes 2 m afstand ved aktivitet med fysisk anstrengelse. Mindre afstand end 2 m mellem personer begrænses til korte intervaller.
 3. I træningslokalet skal hver person have mindst 4 kvm. tilgængelig.
 4. Ved træning, samlinger og konkurrence skal forsamlingsloft, afstand og hygiejnerestriktioner altid overholdes. Vær opmærksom på de aktuelle forhold i pågældende kommune.
 5. Der skal bruges eget personligt udstyr: Handsker, plethandsker, sjippetove må ikke deles.
 6. Redskaber som sandsække, vægte, bolde og måtter o.a., der deles skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet, samt hyppigst muligt under aktiviteten. I tilfælde hvor redskaber ikke kan rengøres løbende under aktiviteten (fx sandsække), skal udøverens handsker afsprittes/vaskes før brug.
 7. Deltagerne placerer sig straks ved ankomst til træningslokalet i den gruppe, som de deltager i under hele træningssessionen. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper, eller bytte makker undervejs.
 8. Træning med plethandsker* og sparring er tilladt. Ved sparring gælder følgende anbefalinger: Varighed 3×3 minutter pr. træningssession. Foregår med samme makker – som også er træningsmakker i den øvrige træningssession.
 9. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 10. Der kan åbnes for omklædning-, toilet- og badefaciliteter, samt klubhuse hvis sundhedsmyndighedernes anvisning for rengøring overholdes. Cafeterier, kantiner o.a. med servering skal overholde Sundhedsstyrelsens og den lokale kommunes retningslinjer.

Retningslinjer for stævner/konkurrence

 1. Det gældende forsamlingsloft skal overholdes. OBS: Der afventes konkrete rammer for boksestævner!
 2. Til klubstævner og diplomstævner skal medbringes egne handsker (godkendt AIBA mærke og korrekt størrelse jf. konkurrenceregler), og disse må kun anvendes af én bokser ved stævnet.
 3. Mundbind bør anvendes af kampleder, sekundanter og øvrige ringofficials. Kampleder skal desuden anvende engangshandsker i ringen.
 4. Rammer for publikum, se Q&A (side 14), samt forsamlingsloft, afstand og hygiejne skal overholdes. Vær opmærksom på de aktuelle forhold i pågældende kommune.

*OBS ved plethandsker bør man stadig holde sig til samme ene makker. Hvis træneren vil lave plethandske-træning med flere boksere, anbefales det, at træneren bærer mundbind imens, så smitterisiko ved ansigt-til-ansigt kontakten minimeres.

DaBU ønsker rigtig god og forsvarlig træning for vores mange medlemmer i alle bokseklubber!