Retningslinjer for træning

Opdateret 14. januar 2021

Gældende for ALLE bokseklubber: Indendørs idræts- og foreningsfaciliteter skal holdes lukket – foreløbigt frem til 7. februar 2021

Udendørs træning er fortsat mulig – under følgende retningslinjer:

  1. Der kan trænes udendørs i grupper på maks. 5 personer inkl. træner. Det anbefales at træne med de samme få personer, og ikke laver nye grupper hver gang. 
  2. Hvis der er flere grupper á maks. 5 personer til stede, skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, med tydelig markering af gruppernes område, og hver gruppe skal have egen træner. Én træner kan kun varetage træning/aktivitet for én gruppe, og altså ikke have ansvar for flere grupper der er til stede samtidig.    
  3. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper undervejs. 
  4. Der bør kun laves “makker-øvelser” med én og samme makker, og altså ikke byttes makker undervejs. 
  5. Der bør bruges eget personligt udstyr: Handsker, plethandsker, sjippetove bør ikke deles. Evt. delt udstyr skal vakses/sprittes af før og efter brug.
  6. Så vidt muligt holdes 2 m afstand ved aktivitet med fysisk anstrengelse. Mindre afstand end 2 m mellem personer begrænses til korte intervaller.
  7. Hvis træneren vil lave plethandske-træning med flere boksere, anbefales det, at træneren bærer mundbind imens, så smitterisiko ved ansigt-til-ansigt kontakten minimeres.

 

  • Landsholdsboksere og udvalgte boksere på højeste nationale seniorniveau er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner og er derfor tilladt fortsat at have indendørs træning. (Jf. professionel idræt jf. §14, stk 4 i bekendtgørelsen ). Træningsaktivitet for denne gruppe aftales med DaBU Elitesektion.

 

  • For alle gælder, at de anbefalede råd om afstand, afspritning og øvrig hygiejne holdes for derved at minimere smitterisikoen.
  • Alle opfordres desuden til, hver gang at vurdere om træningsaktiviteten er hensigtsmæssig og kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt – det vigtigste i denne tid er, at alle passer på sig selv og på hinanden!  

Vi ved at det er ekstremt svære vilkår for alle klubber, og vi beder boksere, trænere, klubledere og forældre om at holde ud, fortsat støtte op om klubben, så vi forhåbentligt snart kan vende tilbage til aktiviteterne og klubfællesskaberne.

Læs mere på dabu.dk og dif.dk