Særlige retningslinjer for sommeraktiviteter og boksecamps

12. juni 2020 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Godt nyt for bokseglade børn og unge. Hvis klubben kunne tænke sig at afholde sommerferieaktiviteter som boksecamp eller sommerbokseskole, så er der nu også tilladt. Der er dog særlige retningslinjer som skal følges: 

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på faciliteterne i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. Bokseaktivitet som kontaktsport skal følge de retningslinjer der er for boksetræning: 

Idræt med kropskontakt er tilladt; DOG bør andelen af tid med kropskontakt minimeres, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. OG der skal være ekstra opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
Så hvidt muligt holdes 2m afstand ved aktivitet med fysisk anstrengelse. Mindre afstand mellem personer begrænses til korte intervaller.
Træning med plethandsker kan også bruges indendørs. DaBU anbefaler dog fortsat ikke hverken øvelser med infight eller decideret sparring.

 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.