Arbejdstidsregistrering i klubregi

Arbejdstidsregistrering i klubregi

Alle på foreningernes lønningsliste skal i et lovkrav pr. 1. juli 2024 registrere arbejdstiden for de af klubbens trænere, administrativt personale eller andre, som får løn eller vederlag. Frivillige og andre ulønnede skal ikke tidsregistrere.

Foreninger har pligt til, ligesom virksomheder, at sørge for et system, som gør det muligt at dokumentere den daglige arbejdstid for alle de udbetaler løn til, uanset hvor mange timer vedkommende er ansat. Kravene til hvordan systemet skal udformes er ikke specifikke. Om det er fysiske timesedler, et excel-ark eller en digital løsning, er op til foreningerne, så længe kravene overholdes. Husk at både arbejdstid, ferie, sygdom og fridage skal registreres.
Lønmodtageren skal have adgang til (egne) oplysninger, og oplysningerne skal opbevares i fem år.

Guide fra DIF og DGI

DIF og DGI har lavet en vejledning ‘Guide til arbejdstidsregistrering’. Guiden giver svar på en række spørgsmål som: Hvem skal tidsregistrere? Hvorfor overhovedet registrere? Hvordan gør I det? Hvad med GDPR? – og meget mere.


Gode råd til klubben

  • Det er nok at registrere det samlede antal arbejdstimer på en dag. Der er ikke krav om registrering af komme- og gåtider eller klokkeslæt.
  • Husk at både arbejdstid, ferie, sygdom og fridage skal registreres.
  • Har I timelønnede trænere, der allerede registrerer deres arbejdstid, kan I benytte jeres nuværende system. Husk, at det skal gemmes i fem år.
  • En frivillig leder eller træner, der alene får skattefri omkostningsgodtgørelse, er ikke lønmodtager, og er derfor ikke omfattet af det nye lovkrav.


Kravet om registrering af arbejdstid kommer af en dom fra EU-Domstolen. Domstolen slår – med henvisning til EU’s arbejdstidsdirektiv – fast, at en medarbejder altid skal have mulighed for at dokumentere, at de gældende regler om arbejds- og hviletid er overholdt.
Det er i den forbindelse værd at huske på øvrige regler omkring arbejdstid, som også gælder i foreningsregi:

  • Pauser: Mere end 6 timers arbejde på en dag giver ret til pause.
  • 48 timer på en uge: Over fire måneder må den ugentlige tid på arbejde ikke være over 48 timer i gennemsnit
  • 11 timer på en dag: Mere end 11 timers arbejde på en dag skal følges af 11 timers sammenhængende hvile inden for hver periode på 24 timer
  • Fridøgn: Ansatte skal have et fridøgn inden for hver periode på syv døgn

Foto: Kindel Media – pexels.com