Diplomboksning – Vejledning og dokumenter

Kære diplomstævne-arrangør

For at ensrette oplevelsen samt bedømmelsen ved diplomstævner landet over, har vi lavet disse
materialer, som vi håber at I vil udskrive og benytte.
Læs her, hvad de forskellige bilag er beregnet til.
DaBU forventer at du som arrangerende klub, afholder stævnet efter DaBUs anførte reglement for
diplomstævner. Du kan læse mere om reglerne for diplomboksning her
● Ved offentliggørelse af diplomstævnet, skal der gøres opmærksom på, at der ved tilmelding
af boksere ligeledes skal tilmeldes træner/trænere til bedømmelse af diplomkampene.
Bilag 1 udskrives til ophæng i lokalet, så det er synligt for
boksere, trænere og tilskuere (gerne flere steder i lokalet).
● Der bør maximalt afholdes 25 kampe per ring
● Indvejning skal ske senest en time før stævnestart
● Sørg for at der er sekretariatsbord samt 3 bedømmerborde inkl. stole inden stævnestart
Bilag 2, pointliste, skal udskrives og lægges på bedømmerbordene.
Bilag 3 vejledning til bedømmelse består af 2 sider, som skal udskrives og lægges på hvert
bedømmerbord, til ensretning af bedømmelser. Lægges gerne som for- og bagside i en
plastlomme.
● Når kampprogrammet udfærdiges, bedes du som arrangør være opmærksom på, at der så
vidt muligt ikke forekommer på hinanden følgende kampe fra samme klub, så den/de
tilmeldte trænere har mulighed for at nå både bedømmelser af kampe samt
opvarmning/sekundering af egne boksere. Bilag 7 er et forslag til kampprogram med bedømmerpåsætning.
● Inden stævnestart læses bilag 4 op af arrangør eller kampleder.
● Når bokseklubberne kontaktes vedrørende kampprogram, opfordrer vi til at du sender bilag
5
med.
● Senest tre dage efter stævneafholdelse, sendes diplomstævneskema med point til Anna
Peters på annapeters@dabu.dk. Diplomstævneskemaet finder du i bilag 6.
Husk at klubben selv skal kontakte en kampleder til stævnet. Kontaktinformation findes her
Volder dette problemer, så tag kontakt til Finn Bryhl på finnbryhl@dabu.dk.

Med sportslig hilsen
Diplomudviklingsgruppen


Vejledninger og dokumenter til diplomboksning

<-Tilbage