Regler og regulativer

IBA Konkurrencereglement

Ved alle boksestævner under DaBU bokses der efter det til enhver tid gældende IBA reglement:

AOB/PRO boksning

Ved afvikling af stævner med kampe under hhv. AOB (IBA Open Boxing) DaBU og PRO (DPBF, Dansk Professionelt Bokse-forbund) følges et særskilt regelsæt med både fælles og separate regler:

Diplomboksning

Diplomboksning er ikke defineret som konkurrenceboksning, og der udråbes ikke vinder og taber af en ‘diplomkamp’. De to boksere tildeles point på baggrund af teknisk niveau, og der må ikke tildeles hårde slag.

Gældende bekendtgørelse for kampsport

Spørgsmål vedr. kampsportsbekendtgørelse rettes til DaBU formand Lars Brovil larsbrovil@dabu.dk

IBA vedtægter