Strategi for DaBU Elitesektion

Elitesektionens medlemmer

 • Rachid Idrissi, National Team Head Coach (5353 5381 / ri@dabu.dk)
 • Carsten Post, National Team Coach (4062 9842 / carstenpost@dabu.dk)
 • Thomas Møllenberg, National Team Coach (3131 1760 / thomas@dabu.dk)

Kernefunktion

– Opgaven DaBU elitesektion er sat til at løse

Med den røde tråd i talent- og elitearbejdet, omfattende aldersgrupperne fra U17 til senior for både kvinder og mænd, skal vi sikre rammerne for, at vores boksetalenter kan udnytte deres fulde potentiale – til berettiget deltagelse ved NM, EM, VM, samt OL som højeste mål.

DaBUs eliteindsatser skal bero på et rationelt og langsigtet grundlag i overensstemmelse med strategiaftale med DIF, ligesom indsatser vil indebære hensyntagen til den enkelte bokser, medaljechancer, økonomisk ramme, samt udviklingsperspektiv.

Vision

Fyrtårnet DaBU elitesektion pejler efter

Dansk boksning har sin fortløbende berettigelse på højeste internationale niveau.
Og DaBUs eliteboksere kendes – også udover egne rækker – ved seriøse, stærke idrætsudøvere, der inspirerer og agerer forbilledligt for andre, både i og uden for vores sport.

Værdier

– Værdier DaBU elitearbejde hviler på

 • Udvikling
 • Dialog
 • Faglighed
 • Sikkerhed
 • Bokseren i centrum

Strategi

– Vejen til at indfri kernefunktion og vision – indsatser og strategier DaBU elitesektion arbejder ud fra

 • Vi tager afsæt i den røde tråd og målsætning om kraft- og udviklingscentre som den fysiske og organisatoriske ramme for vores talent- og elitearbejde.
 • Vores strategiske indsats omkring træneropkvalificering, har vægt på at sikre et øget uddannelsesniveau til en bredere trænergruppe.
 • Træningen af vores talent- og eliteboksere bygger på DaBUs Aldersrelateret TræningsKoncept.
 • Vi sigter mod et fremtidigt samarbejde med Team Danmark omkring vores bedste talent- og eliteboksere.

Handlinger

 • Uddannelse på nationalt og internationalt niveau – inden for både trænergerning og D/K
 • Boksekraft- og udviklingscentre
 • Søger indflydelse i nationale og internationale fora – ved repræsentativ deltagelse, høringer og øvrige kanaler

Driftsorganisation & struktur

Elitesektionen varetager alle primære opgaver i det samlede talent- og elitearbejde. Dette tæller bl.a. at følge udvikling og regler i international boksning, vurdere de danske bokseres niveau mhp. udtagelser, samt fortløbende styrke trænergruppens kompetencer inden for elitetræning og atletudvikling.


Funktioner

 • National Team Coach
 • Ungdomslandstræner
 • Kvindelandstræner
 • Landstræner
 • Support / KUC-træner / DaBU-sekundant (ved turneringer – ad hoc)

National Team Coach har det sportslige ansvar for talent- og elitearbejdet i DaBU. I talent- og elitearbejdet er desuden tilknyttet en række landstrænere, KUC-trænere, Bredde Team Øst/vest samt udpegede trænere, der yder support på enkelte områder herunder som DaBU-sekundanter til turneringer.


Elitesektionen varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Detailbudget og ansvarlig for budgetopfølgning
 • Udtagelser – i samarbejde med tilknyttede trænerfunktioner
 • Sæsonplanlægning – i samarbejde med tilknyttede trænerfunktioner
 • OL-forberedelse i langsigtet OL-cyklus
 • Træningsplanlægning for landsholdsboksere
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- & udviklingscenter – i samarbejde med DaBU trænere og udviklingschef
 • Udviklingssamtaler 3 x årligt med landsholdsboksere og deres trænere (fim. træningssamling)
 • Faglig sparring til øvrige trænere tilknyttet DaBU talent- og elitearbejde
 • Deltage i uddannelse
 • Sekundere ved udvalgte mesterskaber og turneringer


Ungdoms- og kvindelandstræner varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Detailbudget for tilknyttede boksere (U17 + U19 / kvinder)
 • Træningsplanlægning for tilknyttede boksere (U17 + U19 / kvinder)
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- og udviklingscenter for tilknyttede boksere (U17 + U19 / kvinder) – i samarbejde med ES
 • DaBU-sekundant ved udvalgte mesterskaber og turneringer
 • Deltage i møder og kurser / uddannelse (fx IBA, evt. DIF Diplomtræner)

Gruppering af konkurrenceboksning

Nationale teams – Eliteniveau 

 • Landshold M/K
 • U19 M/K
 • U17 M/K

Bredde Konkurrence – Senior og Ungdom

 • Breddetrup øst/Vest
 • Kvindetrup

Kravsspecifikation for landsholdsboksere

Boksere til DaBUs landsholdstrupper udtages af Elitesektionen efter en vurdering af bokseren på:

 1. Nuværende niveau
 2. Potentiale – udvikling i færdigheder og modenhed i og udenfor ringen over tid
 3. Vilje til udvikling
 • Bokseren skal være aktiv med forventeligt 10-20 kampe per år. Har bokseren mange landsholdsopgaver, kan der bokses lidt færre klubkampe, så der ikke drives rovdrift på bokserens helbred. Har bokseren få DaBU opgaver, forventes det, at klubben gør en indsats for at nå en passende kampaktivitet, der udvikler bokseren.
 • Bokseren forventes at deltage i alle DaBU aktiviteter denne bliver indkaldt eller udtaget til – begrundet afbud skal godkendes af ES
 • Senior elite & U19 boksere forventes at have ca. 6 træningspas om ugen, og perioder med op til 10-12 træningspas.
 • U17 boksere forventes at have ca. 5 træningspas om ugen, og perioder med op til 8-12 træningspas.
 • Det forventes, at klub/træner er villig til at samarbejde med ES og landsholdets trænere omkring bokserens udvikling.
 • Det forventes, at bokseren deltager i DaBU Kraft- og udviklingscentre – omfang aftales individuelt mellem ES, klub/træner og bokser.
 • Det forventes, at bokseren deltager, så vidt det er muligt, i landsholdets faste træning i enten Høje Taastrup eller Vejle.
 • Inaktivitet i forbindelse med f.eks. skader eller uddannelsesforløb skal rapporteres til ES, med regelmæssig opfølgning på bokserens status.
 • Det forventes, at bokseren og klub/træner efterlever DaBU Code of Conduct – skriftlige adfærdskodeks, der er gældende, når man som enten bokser, træner, leder eller D/K indgår i DaBU talent- og elitearbejde.

Retningslinier for økonomi

For alle afholdte udgifter gælder, at der femsendes bilag for godtgørelse. Alle udgifter skal afregnes til DaBU senest 14 dage efter hjemkomst.

Egenbetaling for boksere ved udenlandske turneringer / mesterskaber.  

Følgende satser er egenbetaling ved deltagelse i træningssamlinger, og -lejre, turneringer og mesterskaber. DaBU sender faktura til boksernes klub. For deltagelse gælder, at egenbetalingen til DaBU’s konto skal foreligge forud for det pågældende arrangement.

 • Trænings-/dagssamling med forplejning men uden overnatning kr. 200,-
 • Samlinger med overnatning: 1 døgn kr. 500,- og 2 overnatninger kr. 1.000,-
 • Træningslejr (i udlandet) 1 uge kr. 3.000,- og 2 uger kr. 5.000,-
 • Stævne/turnering i udlandet 4-5 dage kr. 3.500,-
 • Stævne/turnering i udlandet 7 dage kr. 5.000,-
 • Nordisk Mesterskab kr. 3.000,-
 • EM, VM, OL mv. egenbetaling afhængig af lokation og omkostninger

Ved EM, VM og OL vil egenbetaling fastsættes, når det konkrete mesterskabs omkostninger kendes. Dette skyldes, at udgifter forbundet med disse mesterskaber varierer meget afhængig af værtslandets geografiske placering.