Strategi for DaBU Elitesektion 2020

Kernefunktion

– Opgaven DaBU elitesektion er sat til at løse

Med den røde tråd i talent- og elitearbejdet, omfattende aldersgrupperne fra U17 til senior for både kvinder og mænd, skal vi sikre rammerne for, at vores boksetalenter kan udnytte deres fulde potentiale – til berettiget deltagelse ved NM, EM, VM, samt OL som højeste mål.

DaBUs eliteindsatser skal bero på et rationelt og langsigtet grundlag i overensstemmelse med strategiaftale med DIF, ligesom indsatser vil indebære hensyntagen til den enkelte bokser, medaljechancer, økonomisk ramme, samt udviklingsperspektiv.

 

Vision

Fyrtårnet DaBU elitesektion pejler efter

Dansk boksning har sin fortløbende berettigelse på højeste internationale niveau.
Og DaBUs eliteboksere kendes – også udover egne rækker – ved seriøse, stærke idrætsudøvere, der inspirerer og agerer forbilledligt for andre, både i og uden for vores sport.

 

Værdier

– Værdier DaBU elitearbejde hviler på

 • Udvikling
 • Dialog
 • Faglighed
 • Sikkerhed
 • Bokseren i centrum

 

Strategi

– Vejen til at indfri kernefunktion og vision – indsatser og strategier DaBU elitesektion arbejder ud fra

 • Vi tager afsæt i den røde tråd og målsætning om kraft- og udviklingscentre som den fysiske og organisatoriske ramme for vores talent- og elitearbejde.
 • Vores strategiske indsats omkring træneropkvalificering, har vægt på at sikre et øget uddannelsesniveau til en bredere trænergruppe.
 • Træningen af vores talent- og eliteboksere bygger på DaBUs Aldersrelateret TræningsKoncept.
 • Vi sigter mod et fremtidigt samarbejde med Team Danmark omkring vores bedste talent- og eliteboksere.

 

Handlinger

 • Uddannelse på nationalt og internationalt niveau – inden for både trænergerning og D/K
 • Boksekraftcenter
 • Udviklingscentre
 • Søger indflydelse i nationale og internationale fora – ved repræsentativ deltagelse, høringer og øvrige kanaler

 

Driftsorganisation & struktur

Elitesektionen varetager alle primære opgaver i det samlede talent- og elitearbejde. Dette tæller bl.a. at følge udvikling og regler i international boksning, vurdere de danske bokseres niveau mhp. udtagelser, samt fortløbende styrke trænergruppens kompetencer inden for elitetræning og atletudvikling.

Elitesektionen udgøres af sportschef & landstræner (Thomas Kyø), og assistentlandstrænere (Michael Ørholst) og (Rachid Idrissi)


Funktioner

 • Sportschef & landstræner
 • Assistentlandstrænere
 • Ungdomslandstrænere
 • Kraft- & udviklingscentertræner (KUC-træner)
 • DaBU-sekundanter (ved turneringer – ad hoc)

Sportschefen har det sportslige ansvar for talent- og elitearbejdet i DaBU. I talent- og elitearbejdet er desuden tilknyttet ungdomslandstrænere, assistentlandstrænere, KUC-trænere, samt udpegede klubtrænere, der fungerer som DaBU-sekundanter til turneringer.

Sportschefen varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Detailbudget og ansvarlig for budgetopfølgning
 • Udtagelser – i samarbejde med tilknyttede trænerfunktioner
 • Sæsonplanlægning – i samarbejde med tilknyttede trænerfunktioner
 • OL-forberedelse
 • Træningsplanlægning for landsholdsboksere
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- & udviklingscenter – i samarbejde med tilknyttede kraftcentertræner og udviklingschef
 • Udviklingssamtaler 3 x årligt med landsholdsboksere og deres trænere (afholdes i forbindelse med træningssamling) – deles med øvrig Elitesektion
 • Faglig sparring til øvrige trænere og sekundanter tilknyttet DaBU talent- og elitearbejde
 • Langsigtet plan frem mod 2024
 • Deltage i uddannelse
 • Sekundere ved udvalgte mesterskaber og turneringer

 

Ungdomslandstræner varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Detailbudget for U17 + U19
 • Træningsplanlægning for U17 + U19
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- og udviklingscenter for U17 + U19 – i samarbejde med ES
 • DaBU-sekundant ved udvalgte mesterskaber og turneringer for U17 + U19
 • Deltage i møder og kurser / uddannelse (AIBA, evt. DIF Diplomtræner)

 

Assistentlandstræner / KUC-træner varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Træningsplanlægning for tilknyttede boksere
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- og udviklingscenter – i samarbejde med sportschef /ES
 • DaBU-sekundant ved udvalgte mesterskaber og turneringer
 • Deltage i møder og kurser / uddannelse (AIBA, evt. DIF Diplomtræner)