Strategi for DaBU Elitesektion 2021

Kernefunktion

– Opgaven DaBU elitesektion er sat til at løse

Med den røde tråd i talent- og elitearbejdet, omfattende aldersgrupperne fra U17 til senior for både kvinder og mænd, skal vi sikre rammerne for, at vores boksetalenter kan udnytte deres fulde potentiale – til berettiget deltagelse ved NM, EM, VM, samt OL som højeste mål.

DaBUs eliteindsatser skal bero på et rationelt og langsigtet grundlag i overensstemmelse med strategiaftale med DIF, ligesom indsatser vil indebære hensyntagen til den enkelte bokser, medaljechancer, økonomisk ramme, samt udviklingsperspektiv.

Vision

Fyrtårnet DaBU elitesektion pejler efter

Dansk boksning har sin fortløbende berettigelse på højeste internationale niveau.
Og DaBUs eliteboksere kendes – også udover egne rækker – ved seriøse, stærke idrætsudøvere, der inspirerer og agerer forbilledligt for andre, både i og uden for vores sport.

Værdier

– Værdier DaBU elitearbejde hviler på

 • Udvikling
 • Dialog
 • Faglighed
 • Sikkerhed
 • Bokseren i centrum

Strategi

– Vejen til at indfri kernefunktion og vision – indsatser og strategier DaBU elitesektion arbejder ud fra

 • Vi tager afsæt i den røde tråd og målsætning om kraft- og udviklingscentre som den fysiske og organisatoriske ramme for vores talent- og elitearbejde.
 • Vores strategiske indsats omkring træneropkvalificering, har vægt på at sikre et øget uddannelsesniveau til en bredere trænergruppe.
 • Træningen af vores talent- og eliteboksere bygger på DaBUs Aldersrelateret TræningsKoncept.
 • Vi sigter mod et fremtidigt samarbejde med Team Danmark omkring vores bedste talent- og eliteboksere.

Handlinger

 • Uddannelse på nationalt og internationalt niveau – inden for både trænergerning og D/K
 • Boksekraftcenter
 • Udviklingscentre
 • Søger indflydelse i nationale og internationale fora – ved repræsentativ deltagelse, høringer og øvrige kanaler

Driftsorganisation & struktur

Elitesektionen varetager alle primære opgaver i det samlede talent- og elitearbejde. Dette tæller bl.a. at følge udvikling og regler i international boksning, vurdere de danske bokseres niveau mhp. udtagelser, samt fortløbende styrke trænergruppens kompetencer inden for elitetræning og atletudvikling.

Elitesektionen udgøres af National Team Head Coach (Michael Ørholst) og National Team Coach (Rachid Idrissi) samt en vacant plads pt.


Funktioner

 • National Team Head Coach
 • National Team Coach
 • Ungdomslandstræner
 • Kvindelandstræner
 • Support / KUC-træner / DaBU-sekundant (ved turneringer – ad hoc)

National Team Head Coach har det sportslige ansvar for talent- og elitearbejdet i DaBU. I talent- og elitearbejdet er desuden tilknyttet ungdomslandstrænere, kvindelandstræner, KUC-trænere, Bredde Team Øst/vest samt udpegede trænere, der yder support på enkelte områder herunder som DaBU-sekundanter til turneringer.

National Team Head Coach varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Detailbudget og ansvarlig for budgetopfølgning
 • Udtagelser – i samarbejde med tilknyttede trænerfunktioner
 • Sæsonplanlægning – i samarbejde med tilknyttede trænerfunktioner
 • OL-forberedelse
 • Træningsplanlægning for landsholdsboksere
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- & udviklingscenter – i samarbejde med tilknyttede kraftcentertræner og udviklingschef
 • Udviklingssamtaler 3 x årligt med landsholdsboksere og deres trænere (afholdes i forbindelse med træningssamling) – deles med øvrig Elitesektion
 • Faglig sparring til øvrige trænere tilknyttet DaBU talent- og elitearbejde
 • Langsigtet plan i OL-cyklus
 • Deltage i uddannelse
 • Sekundere ved udvalgte mesterskaber og turneringer

Ungdoms- og kvindelandstræner varetager følgende opgaver og forpligtelser

 • Detailbudget for tilknyttede boksere (U17 + U19 / kvinder)
 • Træningsplanlægning for tilknyttede boksere (U17 + U19 / kvinder)
 • Planlægning af aktiviteter i kraft- og udviklingscenter for tilknyttede boksere (U17 + U19 / kvinder) – i samarbejde med ES
 • DaBU-sekundant ved udvalgte mesterskaber og turneringer
 • Deltage i møder og kurser / uddannelse (fx AIBA, evt. DIF Diplomtræner)

Retningslinier for økonomi

For alle afholdte udgifter gælder, at der femsendes bilag for godtgørelse. Alle udgifter skal afregnes til DaBU senest 14 dage efter hjemkomst.

Egenbetaling for boksere ved udenlandske turneringer / mesterskaber.  

Følgende satser er egenbetaling ved deltagelse i træningssamlinger, og -lejre, turneringer og mesterskaber. DaBU sender faktura til boksernes klub. For deltagelse gælder, at egenbetalingen til DaBU’s konto skal foreligge forud for det pågældende arrangement.

 • Træningssamling som kun omfatter 1 dag uden overnatning er gratis.
 • Træningssamling med 1 overnatning kr. 300,-
 • Træningslejr i udlandet 2.000,- kr. (en uge) – 3.500,- (to uger)
 • Turneringer 4-5 dage kr. 2.500,-
 • Turneringer 7-8 dage kr. 3500,-
 • Nordisk mesterskab kr. 2000,-
 • EM fra kr. 4-6000,- alt efter sted og omkostninger
 • VM fra kr. 6-8000,- alt efter sted og omkostninger
 • OL fra kr. 5000-?? alt efter sted og omkostninger

Ved EM, VM og OL vil egenbetaling ligge inden for en beløbsramme, og endelig deltagerandel sættes, når det konkrete mesterskabs omkostninger kendes. Dette skyldes, at udgifter forbundet med disse mesterskaber varierer meget afhængig af værtslandets geografiske placering.