Vægtklasser pr. 1. september 2021

IBA har vedtaget at øge antallet af vægtklasser for Elite og U19 mænd og kvinder.

Dette er med effekt fra 1. august 2021 i alle IBA sanktionerede turneringer. DaBU implementerer de nye vægtklasser med virkning fra 1. september 2021. 

Vægtklasser og inddeling kan findes i IBAs regelsæt, sidst revideret 2. juli 2021 – side 12 & 13 pkt. 2.2. <LINK>

<-Tilbage