Behov for kontakt til 3. part ved uetisk adfærd eller mistrivsel?

Behov for kontakt til 3. part ved uetisk adfærd eller mistrivsel?

Har du oplevet chikane, svindel, grænseoverskridende adfærd? Mistrives du eller har du set det i dit eliteidrætsmiljø? DaBU, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og International Boxing Association tilbyder hver forskellige muligheder for at søge råd og vejledning samt for indberetning af uetisk eller ulovlig adfærd. 

Det er væsentligt for DaBU bestyrelse, at alle involverede i vores sport; atleter, trænere, ledere, officials samt forældre, er bekendt med de rette kanaler at henvende sig til og kan føle sig trygge herved. Vi har derfor her samlet relevante talspersoner og fora, samt vejledning og politikker for områder omkring etisk adfærd og atlettrivsel:


 • DaBU Talspersoner
  • DaBU bestyrelse har udpeget talspersoner inden for disse områder: Atleter, Formænd, Trænere, Dommer/Kampledere, Kvinder.
  • Som enkeltperson kan man henvende sig til en repræsentant – en talsperson – for at søge råd, opnå større indsigt på specifikke områder, komme med idéer til nye tiltag der vil gavne fællesskabet i DaBU. Talspersonerne skal give alle i parter ude i klubberne mulighed for at blive hørt på emner og problemstillinger, også af fortrolig karakter, der fylder i deres univers. Talspersonerne har hver en fast kontaktperson i DaBU bestyrelse.
 • DIF Etisk komite og whistleblower
  • Etiske komité og whistleblowerordningen skal hjælpe idrættens forbund, foreninger, instanser og atleter, der er kommet i klemme, eller som har oplysninger om nogen, der er kommet i klemme. De får hermed et uafhængigt sted at gå til.
  • Baggrunden for beslutningen om at oprette Etisk komité er, at DIF sammen med forbundene ønsker at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand. Etisk komite og whistleblowerordningen er helt uafhængig af DIF, og alle henvendelser og sager bliver fortroligt behandlet af Etisk komité.
 • DIF & Team Danmarks Atletkomite
  • Atletkomiteen er sat i verden for at samle og repræsentere alle atleter. Det er vigtigt, at alle eliteatleter ved, at vi eksisterer, og støtter, griber og hjælper dem på bedst mulig vis, også når jorden ryster.  

Politikker og vejledninger

 

Foto: Anna Tarazevich