Kravsspecifikation for DaBU landsholdsboksere

Kravsspecifikation for DaBU landsholdsboksere

Boksere til DaBUs landsholdstrupper udtages af Elitesektionen efter en vurdering af bokseren på:

 1. Nuværende niveau
 2. Potentiale – udvikling i færdigheder og modenhed i og udenfor ringen over tid
 3. Vilje til udvikling

 • Bokseren skal være aktiv med forventeligt 10-20 kampe per år. Har bokseren mange landsholdsopgaver, kan der bokses lidt færre klubkampe, så der ikke drives rovdrift på bokserens helbred. Har bokseren få DaBU opgaver, forventes det, at klubben gør en indsats for at nå en passende kampaktivitet, der udvikler bokseren.
 • Bokseren forventes at deltage i alle DaBU aktiviteter denne bliver indkaldt eller udtaget til – begrundet afbud skal godkendes af DaBU’s Elite Sektion.
 • Senior elite & U19 boksere forventes at have ca. 6 træningspas om ugen, og perioder med op til 10-12 træningspas.
 • U17 boksere forventes at have ca. 5 træningspas om ugen, og perioder med op til 8-12 træningspas.
 • Det forventes, at klub/træner er villig til at samarbejde med ES og landsholdets trænere omkring bokserens udvikling.
 • Det forventes, at bokseren deltager i DaBU Kraft- og udviklingscentre – omfang aftales individuelt mellem ES, klub/træner og bokser.
 • Det forventes, at bokseren deltager, så vidt det er muligt, i landsholdets faste træning i enten Høje Taastrup eller Vejle.
 • Inaktivitet i forbindelse med f.eks. skader eller uddannelsesforløb skal rapporteres til ES, med regelmæssig opfølgning på bokserens status.
 • Det forventes, at bokseren og klub/træner efterlever DaBU Code of Conduct – skriftlige adfærdskodeks, der er gældende, når man som enten bokser, træner, leder eller D/K indgår i DaBU talent- og elitearbejde.

DaBU Elitesektion marts 2022


DaBUs talentprojekt mod OL i Paris 2024 har fået flot økonomisk medvind med donation fra KIRKBI Fonden via vores samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

Læs mere HER