Parkinson Boxing træner

Næste kursus i 2024

Er din klub interesseret i at få trænere på kursus og starte Parkinson Boxing, så kontakt udviklingschef Signe Kirse Ellegaard ske@dabu.dk / 27260614  


Hvordan bliver man uddannet Parkinson Boxing træner?

 • Introduktionskursus 1,5 time e-læring
 • 2 éndags kurser med fysisk fremmøde (med ca. 1 mdr. mellemrum) 
 • Supervision fra erfaren Parkinson Boxing træner til at starte jeres hold


Hvad kræver det at blive Parkinson Boxing klub? 

 • I finder 2 eller flere trænere at sende på uddannelsen. Uddannelsen er gratis (klubben betaler kun transport)
 • I kan starte boksetilbud min. 1 og gerne 2 gange ugentligt for personer med parkinson
 • Parkinson Boxing trænere skal deltage i min. 1 erfaringsworkshop årligt 

Vi hjælper igang med opstart og markedsføring af træningstilbud, og klubben opfordres til at samarbejde med den lokale Parkinson-kreds for at få deltagere til hold. 


Gevinster for klubben

 • Flere medlemmer til klubben 
 • Nye ressourcestærke medlemmer
 • I gør en KÆMPE forskel for en sårbar gruppe, for hvem både et social klubfællesskab samt regelmæssig højintens fysisk træning har en gavnlig effekt på og bidrager til at leve et godt liv med parkinson sygdom. 
 • Gratis uddannelse, workshops og trænernetværk
 • Inspirationsvideoer til træning målrettet parkinsonboksere
 • Økonomi og support til PR       

Læs mere om Parkinson Boxing