DaBU Uddannelsesoversigt

DaBU tilbyder uddannelse for bokseklubbers trænere af både kampboksere og motionsboksere, samt uddannelse af dommere og kampledere. 


Træneruddannelsen består af 3 niveauer: T1, T2 og T3, der fagligt bygger ovenpå hinanden. Målgruppen er trænere for kamphold i en bokseklub. Indholdsmæssigt bliver kurserne gradvist mere teoretiske, men alle kurser involverer praksis-elementer.
Motionstrænerkursus er åbent for alle, der ønsker trænermæssige færdigheder og pædagogiske redskaber som træner for motionboksere. 
Der undervises med afsæt i bl.a. DaBU Aldersrelateret TræningsKoncept ATK

Dommer/Kamplederuddannelse påbegyndes med DaBU dommerkursus, og efter at have virket i 2 år kan man tilmeldes DaBU kamplederkursus. Der er ikke formelle krav for optagelse på dommerkursus, men det er en fordel at man har en baggrund som bokser eller boksetrænder. Kursusoptagelse kræver, at man er medlem af en DaBU bokseklub og tilmeldes herigennem.

International uddannelse udbydes af det internationale forbund for hhv. Coaches og officials R/J, og består hver af 3 niveauer: AIBA 1 star, AIBA 2 star og AIBA 3 star: AIBA Tilmelding til AIBA kursus godkendes af DaBU


Skriv til kursus@dabu.dk hvis du vil vide mere.

Med sportslig hilsen

/Uddannelsesudvalget