Danmarks Bokse-Unions Strategiaftale 2022-2025

Danmarks Bokse-Unions Strategiaftale 2022-2025

PRÆSENTATION AF DABUS 5 AMBITIONER I STRATEGI 2022-2025 

Baggrund

DaBUs 4-årige Strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund løber fra 2022-2025 og indeholder to Strategispor som blev godkendt ved repræsentantskabsmøde 2021. Aftalen giver DaBU økonomisk tilskud fra DIF til at kunne arbejde langsigtet og fremadrettet på udvalgte områder, med konkrete procesmål for de enkelte år. Halvårligt holdes statusmøde med DIF, hvor de konkrete indsatser, proces- og resultatmål evalueres. 
Ved status vinter 2023 er de to Strategispor blevet opdateret dels med mindre tilpasninger samt definerede procesmål for 2024 og 2025.

STRATEGISPOR 1: 

VI ØNSKER AT UDVIKLE DABU SOM SAMLET ORGANISATION, MED EN STÆRK TALENTUDVIKLING OG INTERNATIONAL INDFLYDELSE I dette spor vil vi skabe et stærkere fælles DaBU – fra græsrødderne til centralt forbundsniveau – og samarbejde mellem unionen og klubberne, for at styrke dansk olympisk boksnings sportslige udvikling, samt internationale indflydelse.
Læs den fulde beskrivelse af målsætninger for strategispor 1 HER


STRATEGISPOR 2:  
DABU UDVIKLER IDRÆTTEN: MED ØGET SPORTSLIG AKTIVITET – PÅ ALLE NIVEAUER, MED RELEVANS FOR FLERE I dette spor vil vi skabe ’mere boksning for flere’, med den ønskede effekt, at: Vi er en union med stærke klubber, der varetager bokseporten på alle niveauer, med et bredt udbud af aktiviteter.Vi rekrutterer og fastholder flere medlemmer – på alle niveauer og blandt flere kategorier af boksere.Vi er kendt af omverdenen for vores mangfoldighed, og som en sport, der løfter et socialt samfundsansvar

Læs den fulde beskrivelse af målsætninger for strategispor 2 HER

Photo by Nick Fewings on Unsplash