Danmarks Bokse-Unions Strategiaftale 2022-2025

Danmarks Bokse-Unions Strategiaftale 2022-2025

Baggrund
Ved DaBU repræsentantskabsmøde 30. maj 2021 blev indstillingen til to nye Strategispor i næste 4-årige aftale med Danmarks Idrætsforbund vedtaget. Aftalen giver DaBU økonomisk tilskud fra DIF til at kunne arbejde langsigtet og fremadrettet på udvalgte områder, med konkrete procesmål for de enkelte år. Halvårligt holdes statusmøde med DIF, hvor de konkrete indsatser, proces- og resultatmål evalueres.

STRATEGISPOR 1: 

VI ØNSKER AT UDVIKLE DABU SOM SAMLET ORGANISATION , MED STÆRKE KRAFT- OG UDVIKLINGSCENTRE OG INTERNATIONAL INDFLYDELSE 

Ambitionen med dette spor er at skabe et stærkere fælles DaBU – fra græsrødderne til centralt forbundsniveau – og samarbejde mellem unionen og klubberne, for at styrke dansk olympisk boksnings sportslige udvikling, samt internationale indflydelse.

Læs den fulde beskrivelse af målsætninger for strategispor 1 HER


STRATEGISPOR 2:
 

DABU UDVIKLER IDRÆTTEN: MED ØGET SPORTSLIG AKTIVITET – PÅ ALLE NIVEAUER, MED RELEVANS FOR FLERE

Vores ambition er at skabe ’mere boksning for flere’, med den ønskede effekt, at: 

  • Vi er en union med stærke klubber, der varetager bokseporten på alle niveauer, med et bredt udbud af aktiviteter.
  • Vi rekrutterer og fastholder flere medlemmer – på alle niveauer og blandt flere kategorier af boksere.

Vi er kendt af omverdenen for vores mangfoldighed, og som en sport, der løfter et socialt samfundsansvar

Læs den fulde beskrivelse af målsætninger for strategispor 2 HER

 

Photo by Nick Fewings on Unsplash