Godkendte boksere

Opdateret 26. september 2022.

Bemærk: Godkendte boksere er opdateret pr. 1. januar 2022 med de nye årgange.
Hvis en bokser er placeret i en forkert vægtklasse sendes rettelse til Finn Kristensen på e-mail: finnhobro@msn.com


Boksning er en sikker og strengt reguleret kampsportsgren. Der er dog, ligesom i alle andre sportsgrene, en risiko for at man kommer til skade.

I henhold til kampsport bekendtgørelsen (“Bekendtgørelse om visse offentlige kampe, indenfor kampsport”) skal alle udøvere/boksere, som deltager i konkurrence, være i besiddelse af en godkendt startbog.

For at opnå en startbog i Danmark, skal man have gennemgået en lægeundersøgelse, som dokumenterer at den enkelte er fysisk egnet til at deltage i konkurrenceboksning. Man skal ligeledes godkendes af én af de – af DaBU udpegede – startbogskontrollanter/udstedere, som har denne kompetence (DaBU øst og DaBU vest).

DaBU accepterer at udenlandske boksere, som ansøger om dansk startbog og har udenlandsk lægegodkendelse, kan opnå denne, når dette er godkendt af DaBUs rådgivende læge.