DaBU Strategispor – status 2022-2023

Ved DaBU repræsentantskabsmøde 30. maj 2021 blev indstillingen til to Strategispor i vores 4-årige aftale med Danmarks Idrætsforbund vedtaget. Aftalen giver DaBU økonomisk tilskud fra DIF til at kunne arbejde langsigtet og fremadrettet på udvalgte områder, med konkrete procesmål for de enkelte år.

Herunder en kort opsummering på indsatser og resultater fra 2022-2023 for begge spor.

Strategispor 1: Vi ønsker at udvikle DaBU som samlet organisation, med en stærk talentudvikling og international indflydelse.
Ambitionen med dette spor er at skabe et stærkere fælles DaBU – fra græsrødderne til centralt forbundsniveau – og samarbejde mellem unionen og klubberne, for at styrke dansk olympisk boksnings sportslige udvikling, samt internationale indflydelse.

1. Organisationsudvikling

 • Digitalisering: Spørgeskema og evalueringsværktøj. E-læring & onlinekurser. Videreudvikling af digital platform til stævneadministration
 • Hjemmesideudvikling  
 • Klubundersøgelse
 • Workshops med bestyrelse, stab og kernefrivillige
 • Rekruttering til organisationen med øget diversitet (30/70 % kønsfordeling og aldersspredning over flere generationer)

2. Talent- og Eliteudvikling

 • Forlængede af aftaler med klubber om Kraft- & Udviklingscenter
 • Åbne KUC-aktiviteter med ATK som træningstilgang
 • Styrket kommunikation mellem DaBU-trænere og klubber
 • Implementering af ny model for Talent- og Eliteudvikling
 • Kvalificere trænerkapacitet for elite- og udviklingstrupper via Sidemandsoplæring ved Elitesektionen

3. Internationalt arbejde

 • DaBU repræsentation ved internationale kongresser
 • Aktiv indsats for good governance og udvikling af et nyt velfungerende internationalt forbund med boksning ved OL
 • Optaget i nyt internationalt bokseforbund World Boxing
 • Aktiv deltagelse i nordisk samarbejde
 • Udvælgelse ny lægelig DaBU-rådgiver til uddannelse internationalt  
Strategispor 2: DaBU udvikler idrætten: Med øget sportslig aktivitet – på alle niveauer, med relevans for flere
Vores ambition er at skabe ’mere boksning for flere’, med den ønskede effekt, at: 
– Vi er en union med stærke klubber, der varetager boksesporten på alle niveauer, med et bredt udbud af aktiviteter.
– Vi rekrutterer og fastholder flere medlemmer – på alle niveauer og blandt flere kategorier af boksere.
– Vi er kendt af omverdenen for vores mangfoldighed, og som en sport, der løfter et socialt samfundsansvar

1. Klubudvikling

 • Analyse af klubbehov pba. klubundersøgelse
 • Udvikling af DaBU træneruddannelse
 • Øget kursusudbud
 • Uddannelse af kursusundervisere
 • Aktiv i kampsportsnetværk mhp. synlighed og rekruttering; særligt pigefokus  
 • Genetablering af niveau (fra før corona) for startbøger ca. 700 stk., mesterskabsdeltagelse ca. 600 boksere samt diplomstævner ca. 15-20

2. Medlemsvækst via kvindesatsning og samfundssocial indsats

 • Parkinson Boxing i 23 bokseklubber, +80 uddannede trænere, +300 parkinsonboksere
 • Medlemsvækst 2022 på knap 11% ift. 2021, og yderligere vækst i 2023 på godt 21%
 • Træningssamlinger stævneaktivitet for kvindelige boksere i DaBU trupper
 • Samarbejde med DIF Get2Sport, ca. 10 bokseklubber med Get2Sport boksning i sociale boligområder. Aktiviteter og tiltag pba. individuelle udviklingsplaner

3. Positiv branding af boksesporten

 • Positiv branding af DaBU og olympisk boksning, via TV-aftale med SPORT LIVE, der dækker DM og landskampe  
 • Profilering af bokseprofiler via portrætter og optaktshistorier
 • Diplomstævneaktivitet synligt via DaBU hjemmeside
 • Mediedækning af Parkinson Boxing – lokale og landsdækkende nyhedsmedier

december 2023