DaBU bestyrelsesmøde 20. april 2023

DaBU bestyrelsesmøde 20. april 2023

9. maj 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 4/2023 – 20/04 2023, online

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS). T.o.m. pkt. 4: Signe Kirse Ellegaard (SKE), Bjarne Malmros (BM)

Velkomst og kort orientering ved formanden

1. Status på udestående opgaver og praktik vedr.  repræsentantskabsmøde 21. maj
De sidste løse ender gennemgås og opgaver fordeles.

2. Strategispor diverse ved formanden
Statusmøde med DIF fredag d. 28. april.

3. Diverse orientering fra udviklingschef

 • BørneBasketfonden – invitation til ‘HighFive’ samarbejde:
  Projektsamarbejde med Københavns Kommune og en række idrætter, hvor boksning fik invitation om at være med. Projektet laver forløb i skolernes idrætsundervisning aflønner en koordinator, der kan samle ’trænere/undervisere’ til at lave skoleforløb med klubber.
  Alle KBH-klubber er kontaktet om interessetilkendegivelse for skole-forløb med henblik på rekruttering. Afhængig heraf følges op på muligheder.
 • Parkinson Boxing:
  • Forårskursus afslutter d. 30. april. Rekruttering er i gang til kommende kursus i sensommeren.
  • Politiken har d. 11. april, på eget initiativ, bragt en reportage om Parkinson Boxing. En flot fremstilling af projektet, med interview af SKE og Parkinsonforeningen samt henvisning til bokseklubber.
 • MyFightBook: Der arbejdes på at løse diverse praktiske udfordringer som bl.a. har vist sig ved teststævne. Respons fra MFB forventes ultimo april.         
 • Nyt kursustilbud. B/U-Hjælpetræner som 1-dages kursus
  • Udkast til kursustilbud er udarbejdet med input fra Kent Hansen og Torben Keller. Indstilling er sendt til bestyrelsen for kursusrammer og budgetudkast.
   Bestyrelsens refleksion og beslutning: 
  • Kan blive et kursusmodul til stor gavn og værdi for klubber samt potentielle nye træneremner.
  • Foreslår at afholde 1 testkursus med efterfølgende evaluering (DaBU afholder udgifter hertil)
  • Økonomi – kurset skal som udgangspunkt ikke generere øget indtjening eller tab – hvorfor en model, hvor hvert kursus går i nul er målet. Klubberne kan søge uddannelsestilskud i det kommunale for træneremner i denne målgruppe. 
  • Budget og betaling for kursus aftales med DaBUs kasserer.

4. Diverse orientering fra administrationschef

 • Get2sport: Orientering om status. Nye klubber på vej i både øst og vest. Der er intentioner om at få sat et møde i stand med Get2Sport koordinatorer i DIF.
 • Nationale Begyndermesterskaber: De sidste detaljer er på plads. Tilmeldingsfrist er d. 23. april.
 • DM november 2023: Ansøgning er sendt til Vordingborg kommune. Aftalen er ved at være på plads.
 • Nordiske Mesterskaber 2024
  • Ansøgning er sendt til Herning kommune. Ideer og muligheder drøftes.
  • Sponsorater: Strategi med sponsor og sponsorpakker udarbejdes i kommende uge.
  • TD og RJ koordinator skal udpeges.
 • Tøj
  • Vejledning til boksere i OL-bruttotruppen, om rekvirering af tøj, skal udarbejdes.
  • Priser skal indhentes som det første. Vigtigt at det kan køre med minimal DaBU indblanding.
  • Vi har masser af brugt tøj i kælderen. Efter sortering besluttes det, hvad vi gør med dette.

5. Kontingentstatus
Information om status på restancer.   

6. Bordet rundt
THB: Orienterer om status på NBM tilmeldinger.
LB: Orientering om nyt verdensforbund. Vi følger udviklingen tæt.

Næste bestyrelsesmøde
Lørdag den 20. maj.

MS/08/05/2023