DaBU bestyrelsesmøde afholdt 26. juni

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 26. juni

1. juli 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 7/2024 – 26/06 2024 – Online via teams

Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB), Tina Nielsen (TN) og Michael Jensen (MJ)

1. Velkomst og kort information v/LB

 • LB byder velkommen til et kort sommermøde.
 • Nyt vedr. World Boxing: Asia Confederation holder kongres i slutningen af august bl.a. med eventuel optagelse i WB for øje.
  Der er ligeledes positiv kontakt til flere europæiske lande ift. optagelse i WB. MJ informerer ligeledes om forskellige tiltag i WB, der bl.a. vedrører uddannelse af forskellige officials. 

2. Opfølgning fra Orienteringsmøde 15. juni

 • LB informerer om, hvilke bemærkninger der er indløbet efter orienteringsmødet 15. juni, og informerer om, at der bliver svaret på eventuelle spørgsmål i det efterfølgende referat fra mødet, som tidligere udmeldt.
 • MJ og LB informerer om, at der efterfølgende har været mange positive tilkendegivelser i forhold til orienteringsmødet.
 • LB minder om, at vi skal have fokus på det fremsatte forslag om at etablere et ‘bokseinternt’ forum, hvor der kan debatteres om forskellige ting. Der drøftes forskellige muligheder for dette, og det aftales, at alle tænker over, hvordan dette håndteres, før der tages en endelig beslutning.

3. DaBU kontor

 • SKE har opsagt sin stilling i DaBU med virkning fra udgangen af august. SKE har ferie i det meste af juli måned, og har en del opgaver i august. Vi ønsker Signe held og lykke i det nye job, og takker for den store indsats hun har lagt i arbejdet i DaBU.

4. Konstituering af udvalg og arbejdsgrupper – opgaver og action

 • Appeludvalg: Fortsætter som hidtil
 • Lovudvalg: Keld Frederiksen fortsætter gerne. Der er behov for yderligere to personer i udvalget. Der er i den forbindelse kommet henvendelser fra to personer fra DaBU klubber. LB arbejder videre med dette.
 • Dommer/Kamplederudvalg: Da opgaven med påsætning af dommer/kampledere, D/K er en omfangsrig opgave, besluttes det, at der igen skal være to D/K påsættere, en i øst og en i vest, så opgaven fordeles mellem de to landsdele.
  Der laves evt. et oplæg til kommende D/K seminar, så dommer og kampledere kan forberede sig til seminariet.
 • Uddannelsesudvalg: LB har kontakt med to personer fra DaBU klubber, der kunne være interesseret i at afvikle kommende træneruddannelse.
  Uddannelse af dommer/kampledere drøftes ligeledes.
 • Arrangementsudvalg: MS, Lorena og TN fortsætter arbejdet i udvalget, og udarbejder forskellige skabeloner og rammer, der gør det nemt overskueligt for alle at følge.
 • Talspersoner: Der vælges nye personer til enkelte grupper:
  • For dommer/kamplederområdet, idet Knud Wagner stopper; dette sker på det kommende seminar efter sommerferien.
  • For Atletområdet, idet Nikki Møller Nielsen stopper); Elitesektionen udpeger ny/nye efter sommerferien.
 • Diplomboksning: Der er stadig for stor forskel på hvordan afviklingen af diplomstævner udmønter sig. Der arbejdes derfor videre på metoder, som kan støtte op omkring at ensrette måden at afholde diplomstævner på.
 • Stævneaktivitet: Arbejdsgruppen sættes pt. på stand-by, med mulighed for at genoptages ved behov. Der vil fortsat blive holdt webinar om, hvordan stævner afvikles; igen efter behov.
 • Master boksning: Der ønskes etableret en ny arbejdsgruppe hertil.
 • Parkinson Boxing: Der ønskes etableret en ny arbejdsgruppe hertil.
 • Digitalisering: Fortsætter som hidtil, dog uden SKE, når hun fratræder sin stilling slut august.

Vi appellerer til DaBU fællesskabet om at melde sig, hvis man kan byde ind med noget ift. div. udvalg og arbejdsgrupper. Yderligere info i kommende DaBU nyhedsbrev.

5. Evaluering af DM-ugen – udsendelse af høring til klubber

 • Der er enighed om, at DM-ugen var et rigtig fint arrangement, hvor boksning blev promoveret på meget fin vis. DaBU har i den forbindelse fået mange gode og positive tilbagemeldinger, både fra folk i og udenfor boksemiljøet.
  Der er enighed i bestyrelsen om, at vi ønsker at deltage igen næste år, da det er en oplagt mulighed for at promovere boksning.

6. Bordet rundt

 • FB: informerer om, at Nikolai og Rashid tager på træningsophold i Tyskland de kommende uger.
 • Der er lodtrækning til hvem/hvornår Nikolai bokser under OL på fredag 28 juni.
 • LB har fået en henvendelse fra Kalundborg ift. at holde DM i 2025, og Haslev har meldt sig til afholdelse af SM i 2025.

7. Næste møde

 • Bestyrelsen aftaler næste møde til slut juli, dato endnu ikke besluttet.

TN/ 28.06.2024