DaBU bestyrelsesmøde afholdt 30. marts

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 30. marts

8. april 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 3/2021 – 30/3 2021, kl. 17.00-20.30, online 

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden  

 • Strategimøde 7/4 med DaBU arbejdsgruppe og DIF konsulenter Liselotte Byrnak og Aske Fayaz Persson.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Gennemgang af To-do liste 
 • Hinnerup kontaktes for afklaring på mulig afvikling af NBM ift. alternative datoer og faciliteter. Angående JM kontaktes Lindholm igen. 
  Action: LB
 • Kommunikation af KUC-aktivitet: Afsæt i kommende referat fra elitemøde 20/3. 
  Action: LB
 • Færøsk medlemskab. DIF anbefaler direkte kontakt til det færøske forbund for en skriftlig aftale.  
  Action: LB

3. Repræsentantskabsmøde

 • Booking, deadlines og opgavefordeling: AP spørges for opgave med invitation og tilmelding. 
 • Lørdag 29/5: Formøde for bestyrelsen og ansatte, samt evt. relevante udvalgspersoner. Foreløbig booking ok mødelokale kl. 17.00 til 12 personer, 8 værelser. 
  Dirigent: Afventer svar fra Søren Gøtzche.
 • Samling og sammenskrivning af mødemateriale. 
  Action: SKE

4. Speeddating SPF og visionskommuner 21/4 

 • Ønsker til udvalgte kommuner for dialog i relation til Udviklingscenter-samarbejde. Kommuneliste gennemgås mhp. retursvar senest 6/4.  
  Action: LB
 • Udviklingscenter #2: Der har foreløbig været interessetilkendegivelse fra en række klubber:
  Lindholm Bokseklub, Team Helsinge, Hornslet Bokseklub, FAK Aarhus, Team Bredahl, Sydhavsøernes Bokseklub, Odense Sportscentrum/Sparta Odense, BK Sct. Jørgen.
  Bestyrelsen danner sig et overblik efter frist for ansøgning 15/5 for videre dialog. 

5. Nyt fra udvikling

 • DaBU og MyFightbook har holdt gratis webinar og vil udbyde et webinar mere for klubsupport på MyFightbook-platformens funktioner 11/4. 
 • I projekt Parkinson Boxing skal en del af de ekstra projektmidler fra Danske Handicaporganisationer bruges til at udvikle online undervisningsmateriale til understøttelse af de fysiske kursusdage.     
  Parkinson Boxing forårskurset er fuldt booket, men der er stadig pladser på efterårskurset 11/9 + 9/10. 

6. ’Bordet’ rundt

 • Henvendelse fra Kolding Bokseklub vedr. Jakob Bank.  
 • Der udestår kun enkelte klubber, der ikke har indbetalt kontingent. 
 • DaBU har fået tilbud fra Joymo.tv om, som ét af 5 SPF og forbundenes klubber, at være med i testperiode af Joymo streaming-platform.
 • Nyhedsbrev sendes ugen efter påske 
 • DM-uge: SKE aftaler møde med Mads Bang Aaen. LB + THB deltager.
 • Bestyrelsesmedlemmer på valg ved repræsentantskabsmøde: MJ og THB ønsker begge at genopstille. Bestyrelsen vil have kommende bestyrelseskandidater i kikkerten.    

7. Næste møde

 • Onsdag 5. maj kl. 17.00. 
  Action: SKE  

SKE/08.04.2021