Om Danmarks Bokse-Union

Danmarks Bokse-Union (DaBU) blev stiftet den 4. januar 1915. DaBU er idag organiseret med en frivillig bestyrelse og repræsentantskabet som øverste myndighed. Bestyrelsen udgøres af formand, næstformand, kasserer og to medlemmer.
Der er nedsat en række udvalg og arbejdsgrupper, som hver især varetager opgaver og funktioner indenfor udvalgte områder og aktiviteter. Alle disse funktioner arbejder frivilligt for dansk boksning.

DaBU ansatte består af; en udviklingschef og en udviklingskonsulent på forbundets kontor i Idrættens Hus i Brøndby, samt en koordinator for DaBU kraft- og udviklingscenter & Events begge med primær lokation i Vejle. Dertil er knytte en National team coach i DaBU Elitesektion.

DaBU er som nationalt idrætsforbund tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), International Boxing Association (IBA), og European Boxing Confederation (EUBC)

Unionens virke er reguleret af DaBU’s love, som vedtages af alle medlemsklubber på årlige repræsentantskabsmøder