Online spotkursus: Træner for mennesker med særlige behov

I samarbejde med Parasport Danmark udbydes nyt kursustilbud til dig, som træner på hold, hvor der er udøvere med diagnoser eller handicap, der kræver særlig opmærksomhed. 

Parasport Danmark har udviklet dette online kursus i samarbejde med Specialsport.dk.

Kurset henvender sig til idrætstrænere for mennesker med f.eks. ADHD, autismespektrum forstyrrelse, handicaps eller andre udfordringer – det kan være på specialhold eller alment hold. 

Formålet er at formidle viden og værktøjer, som giver dig kompetencerne og trygheden til at løfte trænerrollen overfor målgruppen. På kurset opnås en basisviden om målgruppen og om, hvordan du kan strukturere og tilrettelægge en god træning, der er tilpasset udøvernes forskellighed.

Sparringssamtale

Efter kurset tilbydes du en sparringssamtale med en idrætskonsulent fra Parasport Danmark. Samtalen foregår online sammen med andre boksetrænere, der har taget dette e-læringskursus, og som du bagefter kan indgå i et trænernetværk med, hvis du skulle have lyst til det.

OBS ÆNDRING I TIDER:

Sparringsamtalen er enten onsdag 30/8 kl. 20.00-21.00 eller tirsdag 5/9 kl. 17.00-18.00
(Du behøver derfor ikke udfylde ønske til tid for sparringssamtale, når du spørges hertil under kurset).
Du får tilsendt et link via teams, hvor du kan deltage i sparringssamtalen.


Tilmelding

Ønsker du at tage kurset så tilmeld dig på mail til ske@dabu.dk senest 22. august og skriv ved tilmelding: navn, klub, og den dato du deltager i sparringssamtale.

Efter tilmelding får du sendt link til e-læringskurset. For at tage kurset oprettes en profil på DIF e-læringsportal www.ie.dif.dk.  
Link til online sparringssamtale sendes efterfølgende til dig.
Er du forhindret begge de 2 foreslåede samtaletider, så tilmeld dig kurset alligevel, så prøver vi at finde en tid til sparringssamtale for dig. 

Om kurset

Du kan tage kurset på én gang eller holde pause og vende tilbage. Du skal blot have afsluttet kurset inden sparringssamtalen i uge 36. Du kan forvente at hele kurset tager ca. 1,5 time at gennemføre (for nogle hurtigere og andre vil bruge lidt mere tid).

Kurset er opdelt i kapitler med temaer, pointer og fokus som er relevante for dig som træner på et hold med en eller flere udøvere med særlige behov eller udfordringer, hvad enten det er på et specialhold eller på et almindeligt boksehold.

TEMAER DER BERØRES I KURSET

  • Struktur i din træning
  • Tilpasning af aktiviteter
  • Kommunikation
  • Sprogbrug
  • Konflikthåndtering

Kap. 2: s. 2 (video) + 11-12 Tilpasning ift. fysiske handicaps, synshandicap: Disse sider i kurset omhandler primært udøvere med fysiske og syns-handicaps, og du kan evt. vælge at springe dem over.

Fotos: Cliff Booth & Gustavo Fring Pexels