Bestyrelsen informerer:

Bestyrelsen informerer:

22. januar 2023 Slået fra Af Bestyrelsen

DABU’s bestyrelse er fredag d. 20. januar 2023 blevet informeret om følgende:

10. oktober 2022 er der i CVR-registret oprettet “Holdingselskab -Kolstrup ApS” (moderselskab) med virksomhedsnavn: “Danish Boxing Promotion ApS”

Selskabets direktør: Lars Kolstrup Kristensen 

Medstifter: Michael Ørholst

Lars Kolstrup Kristensen var indtil d. 1. oktober 2022 ansat i DaBU som kraftcenter & event-koordinator.

Michael Ørholst var indtil 31. august 2022 National Team Head Coach i DaBU.

Det er vigtigt for DABU’s bestyrelse at pointere, at vi absolut ingen interesser har i “Danish Boxing Promotion”, ikke på nogen måde er involverede i virksomheden, eller viden har haft om førnævnte virksomhed.

Det er ligeledes vigtigt for DaBU’s bestyrelse at pointere, at vi absolut ingen viden har haft om hverken tidligere eller nuværende ansattes engagement i denne virksomhed, eller deres eventuelle ageren til fordel for denne virksomhed, hverken efter eller samtidigt med ansættelsesforhold under DaBU.

DaBU’s bestyrelse tager på det kraftigste afstand fra enhver ageren, der måtte kunne henføres til udnyttelse af ansættelsesforhold under DaBU, herunder personlig/økonomisk vinding og misbrug af stilling..

Det skal understreges, at ingen af de ansvarlige i “Danish Boxing Promotion” på nogen måde – hverken nu eller fremover – har indflydelse på, eller mandat til at træffe beslutninger, på vegne af DaBU.

DaBU’s Bestyrelse har en klar forventning om, at man – som både nuværende og tidligere ansat i DaBU – følger gældende lovgivning:

Lov om forretningshemmeligheder og tavshedspligt:

Ifølge lov om forretningshemmeligheder har du tavshedspligt over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må viderebringe eller udnytte forretningshemmeligheder om virksomheden. Det gælder både under ansættelsen, og efter du er fratrådt.

Forretningshemmeligheder er viden om din arbejdsgiver, som ikke er alment tilgængelig. Specielt betragtes viden om følgende som forretningshemmeligheder:

  • Økonomiske forhold
  • Kundeforhold og kundeliste
  • Leverandørforhold
  • Strategiske planer
  • Tekniske tegninger
  • Priskalkulationer

DaBU’s bestyrelse vil til enhver tid henholde sig til dansk lovgivning og følgeligt reagere forholdsmæssigt ved brud på samme.

DaBUs Bestyrelse