Børneattester – guide til klubben

Børneattester – guide til klubben

27. januar 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Det er lovpligtigt for alle klubber at indhente børneattester på ALLE, både frivillige og lønnede, der har træning med børn og unge under 15 år

Vi har et fælles ansvar for at sikre at børn og unge kan færdes sikkert og trygt deltage aktivt i det frivillige foreningsliv. Og som klub har I pligt til på alle jeres trænere, der træner børn og unge under 15 år, at indhente en børneattest.
DIF har lavet en guide, der step by step forklarer, hvordan hvordan du praktisk gør og hvilke oplysninger du som klubleder skal have fra dine trænere.
Vær opmærksom på at:

  • Klubben har brug for trænerens fulde navn og cpr-nummer 
  • Der skal bruges NemID med medarbejdersignatur, når der anmodes om en børneattest.


Hvad er en børneattest?
En børneattest skal oplyse om, hvorvidt en person tidligere
er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som
vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Læs mere på dif.dk og hent GUIDEN  

Photo by Adrià Crehuet Cano on Unsplash