DaBU bestyrelsesmøde afholdt 20. januar

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 20. januar

28. januar 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 1/2021 – 20/1 2021, kl. 19.00. Onlinemøde

Deltagere
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Gæst: Jes Brinch, CEO & Founder Zenegy
Afbud: Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Oplæg – Zenegy v/ Jes Brinch, stifter og direktør:
  System til digitaliserede processer som sikkert og nemt automatiserer løn, kørsel, udlæg, kontrakter. Relevans i foreningsregi øges i takt med øget fokus fra skat, øget kontrol og dokumentationskrav. Zenegy kan anvendes for små som store organisationer, 1-1000 medarbejdere/trænere. Systemet taler sammen med andre systemer. 
  Zenegy app 
  – Registrering: af tid, kørsel, tillæg, udlæg, honorar, tillæg og fradrag. Lønkørsler som A og B indkomst.   
  – Enheder & adgange: adm. fx nøgler, login/administrator
  – Event & træningsmodul: Kursustilmelding, materialer, overblik over hold/aktivitet
  – Stamdata og Dokumenter: Trænere, ledere. Skabeloner, aftaler mm. Økonomi: Ingen binding. Lønsystem: 20kr. pr. lønseddel/mdr. HR (Enheder, Kurser, Dokumenter): 15kr. pr. medarbejder/mdr.


  Action: Bestyrelsen vil drøfte og vurdere relevansen af systemet for DaBUs klubber, og vender retur til Jes Brinch. Tages op ved næste bestyrelsesmøde. 

2. AIBA Nyt

 • AIBA Confederations Rapports er fremsendt til bestyrelsen.  
 • AIBA Medical Handbook er opdateret med nye retningslinjer angående skadesbehandling. Meddeles på hjemmeside og nyhedsbrev med henvisning til paragraf/afsnit. 
  Action: SKE 
  Opdateringer tages med ved næste D/K seminar. 
  Action: MJ
 • Muligheden for aldersdispensation ifm. OL er ikke aktuelt for bokserne i DaBU OL-bruttotrup. 

3. Mesterskaber og Landskampen

 • Oplæg til terminer for mesterskaber og events
  – SM (Vordingborg)
  – JM (BK Kolding) 
  – DM U15 + U17: ? 
  – NBM (Hinnerup) 
  – Nordiske Mesterskaber i marts udskydes, hvilket betyder at NM i Danmark bliver i 2024
  – Turneringer/Box Cups: Efteråret 2021
  Efter input på mødet vil LB gennemgå oplægget en ekstra gang og tage kontakt til potentielle arrangørklubber. 
  Action: LB
  Bestyrelsen forventer at kunne melde terminer ud snarligt.
 • Landskampen 20/3: Norges aktuelle corona-restriktioner betyder at de ikke må træne, og derfor ikke kan stille hold til landskampen i marts. Finland er forespurgt og vi afventer svar.
  Action: LB

4. Startbøger sæson 2020/2021

 • Siden august har en del boksere ikke kunnet gøre brug af deres indløste startbøger pga. corona. Derfor beslutter bestyrelsen, at alle boksere, der har indløst startbøger i perioden juli 2020 – juni 2021, tilbydes at få indløst gratis startbog i sæson 2021-2022, fra 1.7.2021 – 30.6.2022.
  Action: APInformation til startbogsudstedere

5. Kontingentbetaling 2021 status

 • Reminder om betaling kommer ud i nyhedsbrev ultimo uge 3. 

6. Nyt fra udvikling

 • I kampsportsnetværk og med DGI Kampidræt laves en minikampagne til ’Kvindernes kampsportsdag’ 8/3, med videomateriale i ugerne op til og en online-begivenhed 8/3. 
 • Velkomstbrev til nye klubber i DaBU. SKE arbejder videre på oversigt  til hjemmeside om ’medlemsfordele’ inkl. skabelon til ønske om medlemskab.  
  Action: SKE
 • Parkinson Boxing: Til forårskursus er tilmeldt 15 nye trænere fra 6 nye klubber. Parkinsonforeningen og DaBU vil søge pulje under Danske Handicaporganisationer. 
 • DaBU er sammen med de øvrige kampsportsforbund tilmeldt kampagnen ’Lad legene begynde’, der afholdes på Experimentarium ifm. OL. Vi præsenterer boksesporten 2-3 dage i perioden 1.-4. juli.  
 • En hel del klubber har oprettet i MyFightbook med klubadministrator og boksere; dd. er 186 medlemmer oprettet. Der er sendt ud i nyhedsbrev guide til at angive kampantal på boksernes profilerne – det skal gøres af matchmaker/klubadministrator.
 • Kvinde-udviklingstruppen har desværre fået aflyst træningssamling medio februar pga. corona. Kontakten holdes bl.a. via Facebook-gruppe for truppen. Der er planlagt samlinger og aktiviteter i 2021; med håb om kan gennemføres fra engang i foråret. 

7. Bestyrelseskursus

 • Ønske om at bestyrelsen, ansatte, samt enkelte udvalgte nøglepersoner (træner, udvalgsregi) tilbydes kursus/session som kompetenceløft, særligt i relation til det strategiske arbejde fremadrettet i DaBU.   
  Der er opbakning til at gå i videre dialog med Key Learning http://www.keylearning.dk for aftale om et skræddersyet forløb. 
  Action: LB

8. ’Bordet’ rundt

 • Thomas Kyø og Lars Kristensen er hjemsendt helt/delvis på lønkompensation. Omfang af hjemsendelse de kommende uger aftales løbende.
  Action: FB
   
 • Møde om sæsonplanlægning onsdag 27/1, med FB, LB, Thomas Kyø, Lars Kristensen og Michael Ørholst. 

9. Næste møde

 • 24. februar – fysisk eller digitalt afhængig af aktuelle restriktioner


SKE/26.1.2021

Photo by Compare Fibre on Unsplash