DaBU bestyrelse informerer

DaBU bestyrelse informerer

9. marts 2023 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Det kan konstateres, at der fortsat florerer nye opslag, på diverse sociale medier, omhandlende DaBUs bestyrelses tidligere udmeldinger, på hændelse i Danmarks Bokse-Union.

Som tidligere oplyst, har DaBUs bestyrelse indbragt sagen for Etisk Komité. Efterfølgende er både mediers og de to forurettede bokseres historie og dokumentation, forelagt Etisk Komité. Etisk Komité, som er DIFs højeste uvildige organ, vil herefter undersøge og vurdere sagen helt til bunds.
DaBUs bestyrelse kommer ikke til at kommentere på, eller argumentere for den konkrete sag, på Facebook. Ej heller at svare på personlige indlæg eller personlige henvendelser. Dette i respekt for alle involverede parter.

Når Etisk Komité er nået frem til en konklusion – og efterfølgende udtaler deres anbefaling – vil DaBUs bestyrelse naturligvis fremlægge denne, sammen med den dokumentation vi allerede har til rådighed, for DaBUs repræsentantskab.

– Bestyrelsen