DaBU bestyrelsesmøde afholdt 24. februar

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 24. februar

3. marts 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU Bestyrelsesmøde 2/2021 – 24/2 2021, kl. 17.30 i Idrættens Hus

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Tina Hansen Berndsen (THB), Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden 

 • Fredag 28/2 holder DIF corona-infomøde, LB, SKE og Lars Kristensen deltager. 
 • Corona-nyt efter dagens pressemøde 24/2 – overordnet åbnes for udendørs idræt med op til 25 personer. 
 • Bestyrelsen har indhentet oplæg og tilbud på procesforløb for forbunds- bestyrelses- og stabsudvikling, fra konsulentvirksomhed i ledelses- og forretningsudvikling Key Learning http://www.keylearning.dk. Bestyrelsen ønsker på denne baggrund at fortsætte dialogen med Key Learning for en mulig samarbejdsaftale. 
  Action: LB

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Ingen aktuelle henvendelser fra DaBU Talspersongruppe.  
 • Zenegy-oplæg. Skal DaBU arbejde videre på samarbejde mhp. tilbud som klubsupport? 
  Bestyrelsen ser positivt på de funktioner Zenegy har og kan tilbyde i klubregi, men vurderer samtidig, at forbund og klubber pt. ikke har ressourcer til at implementere nye digitale systemer. Bestyrelsen ønsker at holde muligheden åben og kan se det kan have relevans fx om 2 år jf. ny strategiplan. 

3. AIBA rapporter 

 • Deadline 28. februar for fremsendelse til AIBA. LB udfylder de sidste rapporter inkl. den engelske version af DaBU love som MJ har oversat, og fremsender til AIBA.   
  Action: LB
 • DaBU og DIF har i fællesskab, og tilsvarende bl.a. Japan og Litauen, fremsendt brev til IOC Boxing Task Force med opfordring til revurdering af de udmeldte nye kvalifikationskriterier for OL.

4. Repræsentantskabsmøde 2021

 • Booking til afholdelse i IH Brøndby søndag 30/5 2021. Repræsentantskabsmødet med tid og sted varsles til alle klubber og på hjemmeside fredag 26/2. 
 • Dirigent forespørges.
 • Udkast til tidsramme med start til frokost, og med MyFightbook workshop forud for selve rep. møde. 
 • Skabelon til udvalgsberetninger sendes til udvalg 1/3.
 • Mødemateriale: Der arbejdes videre ud fra skabelon til Årsberetning. Action: SKE på ovenstående opgaver

5. Mesterskaber

 • Sæsonkalender: Bestyrelsen er i dialog om de sidste aftaler for placering af nationale mesterskaber.  
 • Henvendelse fra DIF projektleder på DM-ugen 2022: Bestyrelsen er positiv indstillet overfor konceptet med en fælles DM-uge, men ser også praktiske udfordringer bl.a. omkring frivillige officials, sæsonplan samt økonomi, og vil gerne have mere konkret information om bl.a. økonomien, for at kunne tage endelig stilling til deltagelse.

6. Landskampen 20/3

 • Jf. dagens udmelding om corona-restriktioner pr. 1. marts vil det ikke være tilladt at have publikum ved Landskampen. Landskampen flyttes derfor til afholdes i Kraftcenter Vejle. 
 • Fordeling af opgaver ved Landskampen DK vs Finland 20/3
  MJ er supervisor. DaBU og Finland stiller hver med 3 D/K. 
  Action: FB og MJ udtager.

7. Nyt fra udvikling

 • Trænerkursus T1 5-8/8 i Vordingborg og Motionstrænerkursus 19-22/8 i Udviklingscenter Høje Taastrup er aftalt med Kent Hansen.
 • Kampsportsnetværket laver kampagne for Kvindernes Kampidrætsdag 8/3 for at sætte spot på og nuancere billederne af kvinder i kampsport. Der er lavet små videofilm, samt podcast i første uge i marts, alt som online-begivenheder på på Facebook: https://www.facebook.com/events/106324698053691/?active_tab=discussion   
 • DaBU er gået med i projektet ”Fit First Teen”. Projektet er samarbejde med SDU og DIF og Team Danmark, med forskellige SPF koblet på. DaBU skal udvikle bevægelsesmateriale til folkeskolen, målrettet udskolingen (13-15 år). Projektperioden starter til sommer 2021 og løber til 2023. Indsatsen spiller ind i kommende Strategiplan omkring motionsboksetilbud til nye målgrupper.    
 • My Fightbook: klubberne er godt i gang med at oprette profiler til matchmaker og kampboksere i systemet; og der er i uge 6 sendt mail ud til alle klubber der mangler med guide til at angive boksernes kampantal. I marts forventes at blive lavet info på dabu.dk inkl. brugerguide og link til MFB. 
 • Opslag til klubber om DaBU udviklingscenter nr. 2 der er strategimål for i år udsendes i uge 9. 
  Action: SKE

8. Sociale Medier – DaBU Facebook og Instragram 

 • Der er lavet en officiel DaBU Instagram-profil, som kan tilgås fra hjemmesidens forside. Der skal udarbejdes retningslinjer for opslag.
  Action: THB skriver oplæg.

9. Bordet rundt

 • Der er kun få klubber, der mangler at betale kontingent, hvoraf FB er i dialog med flere. 
 • Medlemsindberetning lukker endeligt 28/2, og kun enkelte klubber har ikke indberettet. Det er vigtigt at klubberne indberetter alle, der har tegnet medlemskab i mindst 3 måneder i løbet af 2020 og ikke det aktuelle medlemstal 31/12-2020.    

10. Næste møde

 • Onsdag 24. marts kl. 17.00 i IH

SKE/28.02.2021