DaBU bestyrelsesmøde afholdt 25. august

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 25. august

1. september 2021 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 7/2021 – 25/8 2021, kl. 17.30-21.30 i Idrættens Hus

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Signe Kirse Ellegaard (SKE)
Afbud: Anna Peters (AP)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Gennemgang af kommende organiseringen af elitesektion og det sportslige område.  
 • Ved ekstraordinær EUBC kongres afholdt online i august blev vedtaget ny valgprocedure gældende fra 2022: EUBC-præsidenten skal vælges på demokratisk vis af de Europæiske EUBC medlemmer på kongressen. Efterfølgende vælges Board of directors med 11 personer, heraf min. 3 kvinder. Board of directors kan ikke samtidig bestride en post som chairman i en af AIBA eller EUBC kommissioner. Det er skridt i den rigtige retning i forhold til Good Governance.

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

 • Datoer for dommerseminarer aftales:
  • for Øst i forbindelse med SM/SBM lørdag 18/9 kl. 10-12
  • for Vest i forbindelse med JM/JBM lørdag 25/9 kl. 10-12.  
   Test med spørgsmål til brug i forbindelse med seminarerne opdateres jf. nyeste regelændringer.  
   Action: MJ & THB
   Action: FB & MJ inviterer dommere vest/øst
 • De nuværende instruktørbøger, der uddeles ved gennemført træneruddannelse, ønskes udfaset. Diplomerne skal fortsat uddeles til nye trænere, og disse er samtidig dokumentation til brug for kommunal støtte til uddannelse i klubben. DaBU uddannelsesansvarlig fører kartotek over uddannede trænere. 
  Dommerbøger skal genoptrykkes med korrektur på kontaktoplysninger og årstal. 
  Action: SKE bestiller oplag på 100 stk. til tryk
 • Bestyrelsen og ansatte kontakter fortsat de resterende klubber, der endnu ikke har oprettet en klubadministrator i MyFightbook. 

3. Stævner

 • Status på mesterskaber og landskampe: 
  • Women Boxing – kvindestævne 28/8
  • NBM 3.-5./12 i Aabenraa Bokseklub. 
   Action: THB
  • Landskampe:
   • 23/10 i Vordingborg
   • 11/12 Julelandskamp i Vejle  
   • Sverige har forespurgt på returkamp i Sverige i 2021 
 • AIBA vedtagelse af nye og flere vægtklasser med national implementering pr. 1/9: De nye vægtklasser er formidlet via hjemmeside, Facebook samt opdateret i forbindelse med mesterskabstilmelding og opdateret i MyFightbook. 
  NB til alle matchmakere: Husk at oprette / opdatere jeres kampboksere med rette vægtklasse(r). 
 • Retningslinjer for egne boksehandsker ved stævner. Bestyrelsen vedtager følgende, der vil være gældende indtil 1/1 2021: 
  • Til alle boksestævner skal boksere selv medbringe AIBA godkendte handsker i rette oz jf. vægtklasse. Der tages ikke hensyn til røde/blå handsker. 
  • Til DaBU mesterskaber sørger DaBU for rødt/blåt tape til det respektive hjørne. 
   Action: THB & SKE
 • Stævnelæger: Der skal udarbejdes en beskrivelse af lægens opgaver før, under og efter stævne. Denne lægges på hjemmeside under Afholdelse af boksestævne & dokumenter. 
  Action: MJ & SKE

4. DaBU AOB/PRO Sektion

 • DaBU bestyrelse har afholdt digitalt møde i AOB/PRO udvalg om fremtidigt samarbejde. Indsats og udformning genoptages efter nytår. 

5. AIBA International Boxing Day

 • DaBU markerer International Boxing Day 27/8 på sociale medier, hvor boksere rundt i landet viser små videoklip med skyggeboksning til Instagram og Facebook med AIBA skabelon og tags #FacesOfBoxing #BoxingUnites #InternationalBoxingDay. I seneste nyhedsbrev opfordres klubber og boksere til at sende videoer og deltage i den internationale kampagne på AIBA Instagram og AIBA facebook

6. Nyt fra udvikling

 • LKK og SKE besøgte 18/8 Langvang Kampsportscentrum med Randers kommune RAC o.a. kampsportsklubber om potentiel fælles indsats omkring rekruttering, Get2Sport og uddannelse på tværs af de 3 kampsport. 
 • Trivsels- og bevægelsesprojekt med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet er startet i Hornslet BK medio august med de første bokseaktiviteter for specialskoleelever.
 • SKE deltager på kursusdage i Idrættens E-læringsportal 8/9 og 21/9. 
 • Første del af Parkinson Boxing afholdt i FAK Aarhus med 8 kursister fra hhv. FAK, Sønderborg, Hornslet. Sjællandskursus holdes 11/9 + 9/10 i Høje Taastrup; her er endnu ledige pladser.

7. Evaluering af initiativ DaBU Kvinde – Udviklingstrup

 • Efter det første år og det første stævne, som markerer 1-årsdagen for DaBU Kvinde-Udviklingstrup ønsker bestyrelsen at lave en evaluering af initiativet og drøfte forventningerne til år 2. 
  Action: SKE

8. Bordet rundt

 • Diplomstævner: Behov for en skriftlig instruks af, hvorledes diplomstævner bedømmes. 
 • THB indkøber en printer til brug ved stævneadministration.
 • Uddannelsesudvalget oplever en efterspørgsel på trænerkurser, herunder også mere målrettet uddannelse af børnetræner og ATK-relateret kursus. Uddannelsesudvalget vil gerne se videre på udvikling af et nyt og kortere børnetrænerkursus. 
 • DaBU har fornyet firmaaftale med Zleep Hotels for 2021, med 15% rabat på værelser. Aftalen kan bruges af alle bokseklubbers medlemmer samt for gæster til boksestævner. Kode: DABU2021 
 • Bestyrelsen vedtager at give dispensation til deltagelse ved SBM / JBM for boksere med 0 kampe. Dette gælder alene i år 2021 i lyset af corona-nedlukningen, der har vanskeliggjort mulighederne for at få kampe.  
  OBS der vil ved NBM ikke gives dispensation – her er krav om min. 1 bokset kamp.  
 • SportLive er kontaktet ang. samarbejde om events i 2021

9. Næste møde

 • Kort onlinemøde for forberedelse til SM & JM – 13. september kl. 17.00-17.30
  Action: SKE

SKE/31.08.2021