DaBU bestyrelsesmøde afholdt 26. september

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 26. september

3. oktober 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 8/2022 – 26/09 2022, online

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Merete Skovbjerg (MS) 

Velkomst ved formanden

1. Orientering om situationen i IBA

IBA afholdt ekstraordinær kongres d. 25. september. Her skulle der afholdes omvalg, da Boris van der Vorst, den ene af to præsidentkandidater, blev ulovligt udelukket ved det ordinære valg. Kongressen forløb ikke ubesværet. F.eks. var der strømsvigt på 45 minutter, hvorefter antallet af deltagere var steget med 35. Den nyvalgte generalsekretær styrede med hård hånd taletiden, og der kom ikke svar på spørgsmål og online spørgsmål. Begge dele i strid med vedtægterne. På agendaen var en afstemning, hvor man skulle vælge, om præsidentvalget skulle afholdes. Flertallet stemte for, at der ikke skulle afholdes valg, med begrundelsen, at de allerede havde valgt deres præsident tidligere. Boris van der Vorst havde sandsynligvis ingen chance for at blive valgt som præsident, men et valg havde givet mulighed for at stille spørgsmål til Umar Kremlev, den nuværende præsident. Foruroligende er det, at Umar Kremlev i sin tale sagde, at fokus ikke længere skal være på OL-boksning, men på IBA-boksning. Vi må forvente, at det, efter OL 2024, går op for flere lande, at deres mulighed for at generere penge i hjemlandet, afhænger af mulighed for deltagelse i OL. Dette gælder også for vores vedkommende. 
Der er ikke mere vi kan gøre, for at ændre tilstandene i IBA pt. Det er vigtigt at vi nu fokuserer på OL 2024.

2. Overlevering af opgaver fra Lars Kristensen

Lars Kristensen stopper d. 30. september. Overlevering vedr. DM I Vejle er sket til THB. SKE har overlevering på diverse administrativt 28.9.22 i Vejle. FB & LB aftaler diverse overlevering vedr. KUC.

3. Nyansættelse og organisering

Vi byder velkommen til Bjarne Malmros. Bjarne er ansat som administrationschef i en 30 timers stilling med start d. 10. oktober – Bjarne vil have udgangspunkt fra IH i Brøndby. Information herfor på hjemmesiden mandag den 3.10.22.
Action: LB & SKE

4. Anerkendelse og rammer for bestyrelsens arbejde og frivillig indsats

LB gør opmærksom på, at vi skal sørge for et vist niveau for overnatning og forplejning i forbindelse med landskampe og lignende. Dette skal tænkes ind, når der indgås aftale med klubberne.

5. Diverse

  • Mesterskaber

LB og FB holder møde med BK Vitus i forbindelse med afholdelse af jyske mesterskaber i januar 2023.
THB har talt med Høje Taastrup Bokseklub om afholdelse af Sjællandske mesterskaber i februar/marts 2023, og med BK Rollo om afholdelse af Nationale Begyndermesterskaber i april 2023. THB udarbejder oversigt til klubberne, over de opgaver, de skal løse i den forbindelse.

  • Sportsligt set up 

Landskamp mod Kroatien d. 10. december i samarbejde med Hornslet BK i Ryomgaard på Syddjurs. LB, FB, BM arrangerer møde vedr. de sidste detaljer medio oktober.

Regnskab vedr. landskamp mod Holland i Odense, er undervejs. 

MJ er nu tilknyttet landstrænergruppen, og deltager i mødeaktivitet som administrativ hjælp.

  • KUC

Der er i vest geografiske udfordringer grundet afstand og køretid.

Der er et stort behov for at gentænke det nuværende set-up i vest og evt. flytte samlinger fra onsdag til lørdag, da aftensamling kan give udfordringer på en hverdag grundet afstand. 

  • Strategispor – herunder KUC

Ved workshoppen d. 13. oktober aftales arbejdsmøde med bestyrelse og ansatte, for afklaring af ansvar på de enkelte elementer og punkter i strategisporet. KUC-initiativet skal gentænkes og udformes i en version, der giver større interesse og opbakning fra klubberne. 

Ligeledes skal økonomien for de enkelte initiativer i nuværende strategispor gennemgås i detaljer, således bestyrelse og ansatte er afklarede og har samme forståelse.

FB tilser, at økonomien i Get2Sport initiativet kan synliggøres og allokeres særskilt i regnskabet, fra 1. januar 2023.

  • Vedr. Team Fitbox Challenge

Der ligger et vist arbejde foran os, hvis vi skal kunne lykkes. Der er for få hænder til at løfte opgaven pt. Punktet tages op ved næste møde.

MS/29.09.2022