DaBU bestyrelsesmøde afholdt 27. april

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 27. april

3. maj 2022 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 3/2022 – 27/4 2022, kl. 18.30-21.30 online via teams

Deltagere 
Lars Brovil (LB), Michael Jensen (MJ), Finn Bryhl (FB), Tina Hansen Berndsen (THB), Anna Peters (AP), Signe Kirse Ellegaard (SKE)

1. Velkomst og nyt fra formanden

 • Henvendelser til bestyrelsen fra hhv. Gilleleje Bokseklub, Hornslet BK og Lindholm Bokseklub.
 • Efter sæsonen ønsker bestyrelsen at se nærmere på rammerne for DaBU breddearbejde jf. DaBU røde tråd irt. vores udviklingscentre.  

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

 • DaBU Kalender: Ved Repræsentantskabsmøde vises DaBU nye Google kalender, hvor kalenderaktiviteter er samlet ét sted. 

3. mesterskaber 2022

 • Evaluering af regionale mesterskaber:
  • Evaluering af prøveordning med matching på tværs af aldersgrupper ved de regionale mesterskaber laver bestyrelse og arrangementsudvalget efter NBM. 
   Action: THB
  • Henvendelse fra Talspersoner – formænd: Ifm. indvejning til mesterskaber et spørgsmål om træner kan følge deres U15 boksere til vejning. Bestyrelsen beslutter, at nye unge boksere t.o.m. 14 år kan få lov at tage en træner med som ’bisidder’ til indvejning ved de Nationale Begyndermesterskaber. Dette meddeles til NBM. 
  • Bestyrelsen anbefaler fremadrettet at anvende blå/rød sedler for tydelig markering til stævnespeaker af vinderhjørne.
   Action: THB
  • Henvendelse talsperson – Atletperspektiv: Hvor det er muligt ønskes, at halarealet tilpasses efter mængden af folk, for derved at skabe mere ’publikumsstemning’ til motivation og performance hos bokserne.  
 • Mesterskabskalenderen, som i 2022 er udformet pba. den nedsatte arbejdsgruppes indstilling har vist, at for de frivillig-ressourcer, som løfter essentielle opgaver i mesterskabsafviklingen, er det for komprimeret og for stort et arbejdspres med de regionale SM/SBM, JM/JBM og NBM samt følgende Repræsentantskabsmøde afviklet i løbet af godt 1,5 måned (april-maj).  

4. Repræsentantskabsmøde 22/5 2022

 • Registrering på dagen: AP
 • Repræsentantskabsmateriale:
  • Årsberetning 2021, ’Highlights 2018-2021’ og ’Strategi 2022-2025
  • Dirigent Willy Rasmussen får tilsendt mødemateriale forlods.
   Action: SKE
 • Bestyrelseskandidat: LB vender retur til bestyrelsen snarest. 
 • Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning nævne, at en fremtidig model ved NBM kunne være at lave brugerbetaling fremfor et arrangørgebyr til DaBU fra værtsklub.
  Action: LB

5. Nyt fra udvikling

 • DaBU nyansatte udviklingskonsulent Benazir Braae starter mandag 2/5 på DaBU kontor i Idrættens Hus, Brøndby.
 • Klubundersøgelse udarbejdes til primo maj mhp. test forinden udsendelse til alle klubber. 
 • Kvinde – udviklingstruppen tilmeldes Golden Girl med 6 boksere og Bettina Dahl som træner / holdleder
 • Get2Sport seminar 21/5 i udviklingscenter for alle Get2Sport Øst klubber
 • Michael Ørholst og SKE har haft møde med Team Danmark for at afdække potentialet for DaBU omkring de samarbejdsmuligheder, der ligger i TDK nye støttekoncept. 

6. ‘Bordet’ rundt

 • AP Bestiller genoptryk af lægekort og startbøger
 • FB: Enkelte klubber mangler endnu kontingentbetaling
 • LB deltager ved EUBC kongres weekend 30/4, hvor Boris van der Vorst stiller op til præsidentposten i EUBC samt i IBA. 

7. Næste møde

 • Dato aftales ved Repræsentantskabsmøde 22. maj.  

SKE/28.04.22