DaBU bestyrelsesmøde afholdt 28. februar

DaBU bestyrelsesmøde afholdt 28. februar

14. marts 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Referat DaBU bestyrelsesmøde 2/2024 – 28/2 2024 – Online via teams

Deltagere

Lars Brovil (LB), Merete Skovbjerg (MS), Finn Bryhl (FB), Bo Bøgeskov (BB) og Tina Nielsen (TN), Michael Jensen (MJ)

Velkomst og opdatering fra formanden

 • LB informerer om, at der har været klubbesøg i Randers og Odense, samlet deltog ca. 15 på de 2 møder. Møderne er gået rigtig godt, gode meningsudvekslinger klubberne i mellem samt gode ideer og forslag til udviklingspunkter og tiltag omkring DaBU som helhed blev vendt i en god og konstruktiv atmosfære. Tak til RBM og Sparta Odense for at lægge værtskab til. Det er tanken forsætte klubbesøg rundt i landet i den nærmeste fremtid.  
 • Der er behov for, at regler og rammer for diplomboksning igen tydeliggøres, da der fortsat er for mange ”løse ender” og for mange forskellige måde at afvikle diplomboksning på, både når det kommer til, hvordan og hvem der dømmer, afvikling af selve arrangementet, mv.
 • På de 2 klubbesøg arrangementer, blev emnet Myfightbook vendt – det er i store træk blevet godt modtaget. Mange/de fleste klubber er nu tilmeldt i MFB, og vores første mål om, at tilmeldinger til JM/JBM og SM/SBM skulle foregå via MFB, er indfriet. Der har været behov for lidt support til nogle af klubberne, men mange af klubberne har også været gode til at bruge de videoer og guidelines, der ligger på DaBUs hjemmeside. Der er dog stadig forskellige småting, der skal tilrettes, men jo mere vi bruger systemet, jo flere ting bliver justeret til det behov vi har i DaBU. Bo Bøgeskov har lead og action på udviklingsopgaver i forhold til MFB.

1. Person- og klubrelaterede opgaver / LB + MJ

 • MJ informerer om, at de henvendelser han får, overvejende er af positiv karakter.
 • DaBU har fået et par henvendelser fra klubber, der ønsker optagelse i DaBU, for en enkelt klub, mangler der dog enkelte administrative detaljer, før optagelsen i DaBU er en realitet.
 • BK Nørremarken har meldt sig på banen ift. Get2Sport. Kommunen er kontaktet, og der afventes i skrivende stund endelig status
 • Der er behov for at forskellige vedtægter synlig- eller tydeliggøres. Dette skal der derfor kigges på til et kommende B-møde.
 • Da der fortsat er opslag på de sociale medier, drøftes det etiske i, hvad og hvordan man udbreder sin holdninger på disse medier. DaBU henstiller igen til, at tonen holdes ordentligt og konstruktiv.

2. Update fra Signe Kirse (SKE) – udviklingsområdet februar 2024

Uddannelse

 • Modulkurser (supplement til Træneruddannelse): Afventer sted og dato for afholdelse af test på nyt modulkursus ’Styrketræning + Kost og ernæring’. Kursusmateriale til forberedelse for deltagelse: Torben Keller har lavet videoer og Sarina PDF-materiale. Mangler finpudsning.
 • Motionstrænerkursus: Reduceret med én dag til et weekendkursus fredag aften – søndag eftermiddag. Invitation til kursus 10-12. maj, som afholdes i Vordingborg, da HTBK pt. har vandskade i klubhus.  
 • Datoer for T1-3 trænerkurser er aftalt og sættes i kalenderen.

NM 2024

 • Hjemmeside: indlæg og opdatering løbende (senest weekendprogrammet). Kladder lavet til alle nationers Team-tilmelding med vægt, afventer navne for publicering.  

Kampsportsnetværk

 • Kvindernes Kampidrætsdag 2024: Reception 8. marts hos DGI Storkøbenhavn: Oplæg, netværk, paneldebat med bl.a. Rikke Rønholt Albertsen DIF bestyrelse og Vinnie Davida Søndergaard. Lykke Heesch hjælper som ambassadør for kampagnen.
  Bokseklubber der holder lokale Åben hus i kampagnen: Sparta Odense, HTBK, CIK, Bokse Team Helsinge, Give Atlet Klub, Gladsaxe BK, IF Sparta Østerbro, Køge Bokseklub.

Parkinson Boxing

 • Næste Parkinson Boxing trænerkursus udbydes omkring okt. Lars Larsen (Bokseinstituttet) og Thomas Hansen (BK Rollo) som underviserteam. 
 • LB og SKE holdt møde med Parkinsonforeningen og Pernille Løvengreen, DIF mhp. for en snak om økonomi fremadrettet og DIF mulige engagement i projektet. Ikke et beslutningsmøde.

Øvrigt

 • Indstilling til DIF Årets SPF indsendt.
 • DM-ugen: ’Vinderbillet’ til Sjællandske Mestre i udvalgte vægtklasser. Kommunikationsmøde DIF 27/2.  

3. Update fra Bjarne (BM) – administration, Get2Sport og events

Medlemsregistrering

 • Der er skrevet til de fem klubber, som mangler at indberette medlemstilskud, og der er taget telefonisk kontakt til de klubber, der har stigning eller et fald på mere end 25%. Vi ser frem til de endelige medlemstal offentliggøres primo april.

Get2Sport

 • Statusmøde med DIF tirsdag den 26/2 i Idrættens Hus. Vi vil arbejde videre med de tre af Randers Klubberne om et samarbejde, da alle tre klubber ikke ligger i Ghetto området – en stor fordel at de vil samarbejde. Handleplan for IK Sport er under udarbejdelse.
 • Undersøger om DaBU har ukrainske flygtninge i Get2Sport regi – da disse klubber kan opnå tilskud.

NM 2024

 • Aftalerne er på plads med Vandrehjemmet (leverer også mad), Cafe Holing (VIP arrangement og kaffe/te og salg i hallen). Lars Brovil har landet flere større sponsorer.
 • Herning Amatør Bokseklub har modtaget listen med frivillige arbejdsopgaver – Give bokseklub står stand by for at hjælpe, hvis det behøves
 • Der er trykt plakater. Invitationer til samarbejdspartnere og klubledere er udsendt og der er ca. 40 tilbagemeldinger om ankomst.
 • Kor fra den lokale talentskole synger nationalmelodierne + mulig åbent hus for en inviteret gruppe unge (kommunen)

Øvrigt

 • Nye sponsoraftaler: Dialog i gang med Everlast og Unibrew; der laves opsamlinger på disse snakke.
 • Kommende klubbesøg i Haslev ABK, Boks 12 Køge og Amager Boxing Club

4. Opgaver og status på Nordiske Mesterskaber og DM-ugen / MJ

NM 2024

 • MJ har tilmeldingslisterne til NM fra de forskellige lande, og er i løbende kontakt med alle lande. Et enkelt land mangler at sætte navne på listerne, men der er tilmeldte i de forskellige vægtklasser.
 • Der efterspørges priser på værelser, samt priser på transport fra København til Herning. Det aftales, at MJ og FB følger op på forskellige ”hængepartier” i samarbejde med BM tirsdag den 5. marts.
  Action: FB, MH og BM
 • Det aftales ligeledes at afholde et kort onlinemøde ”tjek-op” møde ift. hvor lang vi er med forberedelserne til NM, mandag den 11. marts kl. 20.00
 • Arrangementsudvalget bestiller passende medaljer og pokaler til NM.
  Action: MS
 • Finland har spurgt om det er muligt at rykke vægtklasser, dette er desværre ikke muligt.

DM Box Open – DM-ugen 2024

 • BB foreslår at vinderen evt. får et bælte. Dette nikkes der godkendende til bordet rundt. Det drøftes, hvordan boksning yderligere eksponeres til DM-ugen, skal vi f.eks. tilbyde ”kom og prøv at bokse”. Dette arbejdes der videre på.
 • Ift. ringanouncer – skal vi indbyde en kendt, f.eks. Paw Henriksen til at varetage denne opgave? Dette nikkes der godkendende til bordet rundt.
  Action: MJ

Øvrigt nyt fra generalsekretær – MJ

 • BB, MJ og TM mødes til SM i Helsingør og drøfter de sidste detaljer ift. AM/PRO samarbejde og rammerne for dette.
 • World Boxing: Der arbejdes fortsat på, at regler og rammer snarligt kan godkendes.

5. Repræsentantskabsmøde 2024, status og opgaver, herunder økonomi

 • Rep.møde afholdes søndag den 26. maj i Nyborg. Varsling med dato og lokation udsendt 27/2.
 • FB gennemgår kort økonomien, og det ser rigtig fint ud.

6. Strategiproces / swot 

 • Der lægges op til at finde ekstern support og støtte for inspiration til opgaven. Drøftes nærmere på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Hjemmeside / Facebook – markedsføring og opslag

 • Den samlede bestyrelse finder, at en prioritering af nyhedsopslag på DaBU kanaler er nødvendigt.
 1. Sportslige aktiviteter, internationale resultater og mesterskaber, info om DaBU mesterskaberskal prioriteres før andet.
 2. Info fra bestyrelsen samt klubservice og supportmeddelelser, herunder kurser har anden prioritet.
 3. Andre relevante og gode initiativer og aktiviteter prioriteres herefter.

8. Bordet rundt

 • FB informerer om ny procedure for kontingent, der forventes iværksat fra kommende sæson. Fra kommende sæson vil det ikke være muligt at deltage i mesterskaber, etc. hvis man ikke har betalt kontingent.
 • Masterboksning: BB og TN er godt i gang med at udfærdige regler og rammer for Masterboksning, og er kommet med et foreløbigt udkast hertil.
 • Myfightbook: Tilmeldinger til JM/JBM og SM/SBM er forløbet ret tilfredsstillende. Der har været lidt småting, som er bragt videre til BB, der er i kontakt med Claus fra MFB, så tilretning optimeres så vidt muligt til det behov DaBU har.
 • Diplomboksning: MS fortæller at der stadig er for mange forskellige holdninger og måder at se diplomboksning på i klubberne rundt omkring, og giver et par eksempler på dette. MS efterlyser derfor input til, hvordan vi skærper opmærksomheden på de regler og retningslinjer udvalget har udarbejdet. Der drøftes forskellige oplevelser af dette omkring bordet, herunder bl.a. krav til dem, der bedømmer diplomboksning og kampledere til diplomboksning.
 • Stævneaktivitetsgruppen: Det oplyses at der er tanker om at afholde et webinar for klubber omkring stævneafvikling.
 • Andet: TN deltager til reception på vegne af bestyrelsen til Kvindernes Kampidrætsdag 8 marts.

Næste møde

 • Der afholdes et kort ”catch-up” møde, primært omkring NM, mandag den 11. marts kl. 20.00

TN/ 9. marts 2024