DaBU repræsentantskabsmøde 26/5 2024

DaBU repræsentantskabsmøde 26/5 2024

27. februar 2024 Slået fra Af Signe Kirse Ellegaard

Varsling af Repræsentantskabsmøde 2024 i Danmarks Bokse-Union

27. februar 2024

I henhold til DaBU love §6 indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i DaBU som afholdes søndag den 26. maj 2024, Skærven Hjejlevej 101 5800 Nyborg.

Invitation med dagsorden og tilmelding o.a. information udsendes til 27. marts. 

DaBU medlemsklubber samt bestyrelse kan fremsætte forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Forslag til behandling skal være skriftligt motiverede og fremsendes til DaBU bestyrelse pr. mail dabu@dabu.dk senest 4 uger inden, dvs. senest 27. april 2024. (skabelon)

Bestyrelsen glæder sig til at se repræsentanter fra alle DaBUs medlemsklubber, udvalg samt æresmedlemmer.

Med sportslig hilsen
Lars Brovil
DaBU formand

Foreløbig tidsramme og program

09.30-10.00                          Ankomst og registrering af mødedeltagere
10.00-14.30 ca.                    Repræsentantskabsmøde, dagsorden jf. §6

1) Valg af dirigent
2) Mandaternes godkendelse
3) Bestyrelsens beretning
4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
5) Appeludvalgets beretning
6) Beretning fra nedsatte udvalg
7) Indkomne forslag
8) Valg af Formand
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af Appeludvalg
11) Eventuelt